آشنایی با کتاب های فلسفی
نویسنده هفته
محمد قائد

محمد قائد

محمد قائد شرفی (م. قائد)، روزنامه‌نگار، نویسنده، مترجم، ویراستار و روشنفکر ایرانی در 1329 در شهر شیراز به دنیا آمد.

غزاله علیزاده

غزاله علیزاده

غزاله علیزاده، با نام اصلی فاطمه علیزاده، نویسنده ایرانی، در بیست و هفتم بهمن ماه 1327 در مشهد به دنیا آمد.

حسین تهرانی

حسین تهرانی

حسین تهرانی، مترجم آثاری چون «مردی به نام اوه»، «بی سوادی که حساب و کتاب سرش می شد»و... در سال 1341 به دنیا آمد.

علی مجتهدزاده

علی مجتهدزاده

علی مجتهدزاده، مترجم و روزنامه‌نگار، در پنجم مرداد ماه 1359 در شهر قائن، از شهرهای خراسان جنوبی، در خانواده‌ا‌ی فرهنگی، به دنیا آمد.

سپیده حبیب

سپیده حبیب

معرفیِ دکتر اروین دیوید یالوم و آثار ادبی-روانشناختی او به جامعه فارسی‌زبان، برجسته‌ترین کارِ سپیده حبیب، به عنوان مترجم، بوده است.

عناوین جدید