ساربوک

ساربوک دات کام

شعبه ساربوک دات کام

این شعبه به منظور ورود به دنیای فروش اینترنتی، سهولت جستجو و خرید محصولات برای کتاب دوستان و هم چنین ارائه جامع ترین خدمات در حوزه کتاب از معرفی تا فروش ایجاد گردید.


گستره موضوعی

در این فروشگاه که تجمیعی از دو شعبه دیگر ساربوک هست همه عناوین موجود در مجموعه، در دسترس هستند


مدیریت

ابوالفضل اکبری


ساعات کاری

  • شبانه روز (سفارش های هر روز در همان روز یا روز کاری بعد بررسی و ارسال می شود.)

شماره های داخلی

  • داخلی 211 (در ساعات اداری)