ساربوک

رمضان با ساربوک


رمضان در ساربوک

گفت از روح خدا لا تیاسوا
همچو گم کرده پسر رو سو بسو
از ره حس دهان پرسان شوید
گوش را بر چار راه آن نهید
هر کجا بوی خوش آید بو برید
سوی آن سر کاشنای آن سرید

هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان شور و نشاطی تازه در بین مردم ایجاد می شود و حتی سبک زندگی همه ما برای یک ماه تغییر می کند. در فضیلت این ماه همین بس که آن را "ماه میهمانی خدا" نامیده اند. ضیافتی که در آن خواب هم عبادت محسوب می شود. سفره الهی در این ماه گسترده است و هر کس در تلاش است نهایت عزم خویش را برای بهره مندی از الطاف الهی آن به کار گیرد.

برای گذران این روزهای بلند و شب بیداری های تا سحر، کتاب هایی در دسته های مختلف معرفی می شوند. در انتخاب این کتاب ها سعی شده است روان بودن متن و هم چنین جذابیت در نظر گرفته شود تا در حوصله عموم کتاب خوان های محترم جای گیرد. امیدواریم سهمی در مطالعه شما در این ایام داشته باشیم.