ساربوک

1396


ســـین مثل ساربوک

 

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید
همیشه سبز خواهد بود

نوروز از راه رسید و سال جدیدی آغاز شده است. در سال جدید هم مانند سال های گذشته در کنار و همراه شما هستیم و برای تمامی مردم ایران سالی سرشار از موفقیت و شادی به همراه همنشینی با کتاب را آرزو می کنیم.

 


برنامه کاری فروشگاه های نشر ساربوک در آغاز سال نو

تاریخ نوبت صبح نوبت عصر
30 اسفندماه 8 الی 12 تعطیل
1 فروردین ماه تعطیل تعطیل
2 فروردین ماه تعطیل 17 الی 21:30
3 فروردین ماه 10 الی 13:30 17 الی 21:30
4 فروردین ماه تعطیل 17 الی 21:30
5 الی 11 فروردین ماه 9 الی 14 16:30 الی 22:30
12 فروردین ماه 10 الی 13:30 17 الی 21:30
13 فروردین ماه تعطیل تعطیل