علی محمد افغانی

علی محمد افغانی

علی‌محمد افغانی نویسنده‌ی نامدار و برجسته‌ی ایرانی، یازدهم دی ماه 1304 در شهر کرمانشاه چشم به جهان گشود. پدر و مادرش اصفهانی بودند و به کرمانشاه مهاجرت کرده بودند. افغانی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش گذراند و در تمام استان شاگرد اول شد. پس از آن برای ادامه تحصیل به تهران آمد و وارد دانشکده افسری شد. او به علت ممتاز بودن در دانشکده موفق شد بورس تحصیل در آمریکا را دریافت کند و عازم آمریکا شد. افغانی در تهران به مرور زمان با حزب توده آشنا شد و به همکاری با این حزب پرداخت. همین امر سبب شد تا زمانی که در سال 1333 از آمریکا به ایران بازگشت، دستگیر و راهی زندان شود. در آمریکا به ادبیات و رمان متمایل شد و در زندان نخستین رمان خود را خلق کرد که ماندگارترین آن‌ها نیز بود.
  • به قلم مریم عسگری

علیمحمد افغانی نویسندهی نامدار و برجستهی ایرانی، یازدهم دی ماه 1304 در شهر کرمانشاه چشم به جهان گشود. پدر و مادرش اصفهانی بودند و به کرمانشاه مهاجرت کرده بودند. افغانی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش گذراند و در تمام استان شاگرد اول شد. پس از آن برای ادامه تحصیل به تهران آمد و وارد دانشکده افسری شد. او به علت ممتاز بودن در دانشکده موفق شد بورس تحصیل در آمریکا را دریافت کند و عازم آمریکا شد.

افغانی در تهران به مرور زمان با حزب توده آشنا شد و به همکاری با این حزب پرداخت. همین امر سبب شد تا زمانی که در سال 1333 از آمریکا به ایران بازگشت، دستگیر و راهی زندان شود. در آمریکا به ادبیات و رمان متمایل شد و در زندان نخستین رمان خود را خلق کرد که ماندگارترین آنها نیز بود.

اولین نوشتهی علیمحمد افغانی، داستان کوتاهی بود با عنوان «تازه عروس» که زمانی که او در زندان بود در مجلهی اطلاعات چاپ شد. یک داستان سیاسی دیگر نیز در زندان نوشته بود و برای محقق دوانی فرستاده بود که بخواند اما محقق به اعدام محکوم شد و کتاب را به کسی امانت داده بود تا به دست افغانی برساند اما کتاب هرگز به دست او نرسید. او نیز که قصد انتشار کتاب را نداشت، پیگیر آن نشد. افغانی نیز ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکم او به ابد تخفیف پیدا کرد و سرانجام در سال 1337 از زندان آزاد شد.

افغانی شناختهشدهترین اثرش «شوهر آهو خانم» را که از نخستین نمونههای سبک واقعگرایی در ادبیات فارسی است در زندان نوشت. او شالودهی داستان را ابتدا در ذهن داشت و پس از آن که قلم به دست گرفت مرتب بر صحنههای آن افزود تا به شکل نهایی درآمد. پس از آزادی از زندان ابتدا نسخهی دستنویس داستان خود را در دو جلد به انتشارات معرفت سپرد. به او گفتند داستان خوبی است اما بودجه انتشارات درگیر چاپ یک فرهنگ لغات است. بنابراین او خودش با یک ماشین تحریر، داستان را تایپ و با هزینهی شخصی در 2000 نسخه چاپ کرد. پس از انتشار، این کتاب از سوی مردم و منتقدان بسیار مورد توجه قرار گرفت و در سال 1340 از سوی انجمن کتاب ایران به عنوان رمان برگزیده انتخاب شد. فیلم «شوهر آهو خانم» نیز در سال 1347 بر اساس همین رمان و به کارگردانی داوود ملاپور ساخته شد.

علیمحمد افغانی پس از آزادی از زندان در یک شرکت ژاپنی مشغول به کار شد. او بعد از چاپ «شوهر آهو خانم» کتاب «شادکامان دره قرهسو» را نوشت و چاپ کرد اما آن طور که انتظار داشت از آن استقبال نشد. پس از نوشتن این کتاب به مدت ده سال قلم را کنار گذاشت و تنها به کار مشغول شد.

افغانی در آثار خود بیشتر به درد اقشار جامعه پرداخته و مسائلی مانند فقر، بیعدالتیها و بیکاری را مطرح کرده است. سبک او در داستاننویسی بیشتر در طبقهی رئالیسم قرار میگیرد.

علیمحمد افغانی اکنون در آمریکا زندگی میکند و به زبان فارسی و انگلیسی مینویسد و شعر میسراید. او رمانی نیز با عنوان «تراژدی نادرشاه» به زبان انگلیسی نوشته و چاپ کرده است.

  • آثار منتشر شده

شوهر آهو خانم

شادکامان دره قره‌سو

سیندخت

شلغم میوه بهشته

بافته‌های رنج

بوتهزار

محکوم به اعدام

دکتر بکتاش

همسفرها

دختردایی پروین

خداحافظ دخت‍رم

سنگی بر روی بافه

 

  • آثار منتشر نشده

صوفی صحنه، دزد کنگاور

دنیای پدران و دنیای فرزندان

پیمان بی یاد تو هرگز (خاطرات زندان)

 

  • رمان انگلیسی

تراژدی نادرشاه (The Tragedy of King Nader-Shah