جلال ستاری

جلال ستاری

جلال ستاری پژوهشگر و اسطوره شناس متفکر ایرانی به سال۱۳۱۰ در رشت دیده به جهان گشود. وی در سوئیس تحصیل کرد و دکترا گرفت. یکی از استادان معروف او ژان پیاژه بود. او همچون یونگ در شاخه روانشناسی تحصیل میکرد و تمام هم و توان خود را وقف روانشناسی جمعی، بررسی و تحلیل آثار مثبت و منفی افسانه و داستان های قدیمی بر ناخودگاه اجتماع متمرکز نمود. از این اندیشمند مشهور ایرانی که به سال 1384 به نشانه قدر دانی از 60 سال تحقیق و تتبع مفتخر به دریافت نشان آفیسیه (نشان ادب و هنر فرانسه) و نیز نشان لژیون دونور فرانسه شد بالغ بر 90 عنوان کتاب ارزشمند که اغلب با محورهای افسانه‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقدفرهنگی نگاشته شده است به جا مانده. غالب این آثار از جمله کتب مرجع در زمینه موضوعی خود هستند.
  • به قلم: سید محمدرضا مسعودی علوی

جلال ستاری پژوهشگر و اسطوره شناس متفکر ایرانی به سال۱۳۱۰ در رشت دیده به جهان گشود. وی در سوئیس تحصیل کرد و دکترا گرفت. یکی از استادان معروف او ژان پیاژه بود. او همچون یونگ در شاخه روانشناسی تحصیل میکرد و تمام هم و توان خود را وقف روانشناسی جمعی، بررسی و تحلیل آثار مثبت و منفی افسانه و داستان های قدیمی بر ناخودگاه اجتماع متمرکز نمود. از این اندیشمند مشهور ایرانی که به سال 1384 به نشانه قدر دانی از 60 سال تحقیق و تتبع مفتخر به دریافت نشان آفیسیه ( نشان ادب و هنر فرانسه) و نیز نشان لژیون دونور فرانسه شد بالغ بر 90 عنوان کتاب ارزشمند که اغلب با محورهای افسانه‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقدفرهنگی نگاشته شده است به جا مانده. غالب این آثار از جمله کتب مرجع در زمینه موضوعی خود هستند.

جلال ستاری که همواره به عنوان نویسنده‌ای آرمان‌خواه و متعهد در عرصه هنر معرفی گردیده است. سالیانی را که در اروپا به سر برد به مطالعه آثار نظریه‌پردازانی همچون لوکاچ و نیز متفکران چپ جدید نظیر لوفور و آلتوسر متمایل گشت. او همواره در زمره منتقدان سر سخت ادبیات شعارزده و ادبیاتی که از روش‌ها و شیوه‌های اندیشه‌ای ویژه‌ای پیروی می‌کنند  بود.  ستاری در عین پایبندی و تعهد به آرمان‌های ادبیات با تفکری ویژه که خاص شخصیت ممتاز وی بود استقلال اندیشه‌ای خویش را نیز عمیقا حفظ می‌نمود.

او رمان‌هایی را که درگیر جراحت شعار زدگی بودند با تعبیر بیانیه و نه رمان مورد انتقاد قرار می‌داد به اعتقاد وی نوشته‌ها می‌بایست بر پایه واقعیات و آنچه مردم حس می‌کنند بنا شود آنگاه در چهارچوب را بر یک سری آرمان و هنجار بنا نهند و این تفاوت تعبیر او و دیگر نویسندگانی است که بن و پایه را آرمان و شعار قرار می‌دهند و همین امر موجب درگیری قشر جوان با آرمان در هنر می‌گردد. ستاری در عین اعتقاد به نظم هنری و قاعده‌مند بودن آن، همواره به نوعی انعطاف که زایده اقتضای ویژگی‌های هر دوران بود پایبند بود و همین امر در تمام دوران هنری ستاری وجه تمایز فکری وی از هم قطارانش قرار گرفت.

آثار

عنوان تنها برخی از آثار نگاشته شده توسط این شخصیت برجسته علمی که در طول حیات با برکت خویش به سفرنامه نویسی و ترجمه نیز اشتغال داشت بدین شرح است:

    آخرین مصاحبه با سارتر (ترجمه)
  - عشق بازی های مولانا

    جهان نگری (ترجمه)

    تراژدی و انسان

    بازتاب اسطوره در بوف کور

    فرهنگ و تئاتر و طاعون (ترجمه)

    اسطوره در جهان امروز

    پژوهشی در ناگزیری مرگ گیلگمش (ترجمه)

    سیمای زن در فرهنگ ایران

    در قلمرو فرهنگ

    شرق در ادبیات فرانسه (ترجمه)

    افسون شهرزاد

    نمایش در شرق

    اسطوره و رمز در اندیشه میرچا الیاده

    درد عشق زلیخا

    در بی دولتی فرهنگ

    آیین و اسطوره در تئاتر

    پژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر

    جهان اسطوره شناسی (ترجمه)

    اسطورگی و فرهیختگی

    رمز و مثل در روانکاوی

    نماد و نمایش

    چهار سیمای اسطوره ای (تارزان-دراکولا-فرانکشتاین-فاوست)

    رمزپردازی آتش (ترجمه)

    دانش اساطیر (ترجمه)

    زبان رمزی افسانه ها

    پژوهشی در احوال شیخ صنعان و دختر ترسا

    در روز بازار زمانه (سفرنامه)

    تقلید و تماشا

    اسطوره های عشق (ترجمه)

    زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران

    زبان رمزی قصه های پرشور

    زمینه فرهنگ مردم

    تاثیر سینما در کودک و نوجوان (ترجمه)

    چشم انداز اسطوره