عرفان نظرآهاری

عرفان نظرآهاری

عرفان نظرآهاری، بانوی شاعر و نویسنده‌ی معاصر ایرانی با قلم ویژه و حال و هوای خاص آثارش مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرده است. او نویسنده‌ای نوآور در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان به شمار می‌آید. عرفان نظرآهاری هفدهم مرداد ماه 1353 در شهر تهران زاده شده است. از کودکی به شعر علاقه‌مند بوده اما در دبیرستان در رشته‌ی تجربی تحصیل می‌کند. به تشویق دوستان و معلم‌هایش و بیش از همه مادرش سرانجام به ادبیات و شعر روی می‌آورد و در مقطع دکتری در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی تحصیل می‌کند. او ادبیات را با عرفان، عشق، دین و صلح گره زده است. عرفان نظرآهاری با سبکی نو و خلاقانه مفاهیم مذهبی و معنوی را به رشته‌ی تحریر درآورده است. محتوای غالب آثار او دعوتی است به سوی خداوند، عشق و صلح با جهان. این آثار با بیانی شیوا و روان، پیام‌آور باورها و اندیشه‌های متعالی برای کودکان و نوجوانان است. نظرآهاری در نوشته‌های خود از ادبیات کهن، اسطوره‌ها و قصه‌ها، به ویژه قصه‌های مذهبی، برای بیان مفاهیم عرفانی، معنوی و پیام صلح یاری گرفته است. او به داستان‌های کهن از زاویه‌ای نو می‌نگرد و با برداشت تازه‌ای که ارائه می‌کند خواننده را دعوت می‌کند تا از قالب برداشت‌های کلیشه‌ای بیرون بیاید و ذهن خود را برای درک جهان پیرامون خود و همه‌ی مخلوقات خدا باز و آزاد بگذارد. عرفان نظرآهاری جوایز متعددی از جمله جایزه ادبی پروین اعتصامی، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه کتاب و لوح افتخار دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان را در کارنامه‌ی خود دارد. نظر آهاری در جشنواره‌ی «شهروند برگزیده» از سوی شورای شهر تهران، جایزه شاعر و نویسنده برگزیده کودک و نوجوان را دریافت کرده و ۴ سال پیاپی برگزیده جشنواره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. در سال 1380 نیز برگزیده‌ی نخست کنگره‌ی شعر زنان بوده است. برخی از کتاب‌های او به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، عربی، آلمانی، سوئدی، ژاپنی، روسی و ترکی ترجمه شده است. او یکی از نویسندگان «داستان صلح» است که در سال 2010 در کره جنوبی به چاپ رسیده است. نظرآهاری اکنون به تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز علمی-آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشغول است.
  • به قلم: مریم عسگری

عرفان نظرآهاری، بانوی شاعر و نویسندهی معاصر ایرانی با قلم ویژه و حال و هوای خاص آثارش مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرده است. او نویسندهای نوآور در حوزهی ادبیات کودک و نوجوان به شمار میآید.

عرفان نظرآهاری هفدهم مرداد ماه 1353 در شهر تهران زاده شده است. از کودکی به شعر علاقهمند بوده اما در دبیرستان در رشتهی تجربی تحصیل میکند. به تشویق دوستان و معلمهایش و بیش از همه مادرش سرانجام به ادبیات و شعر روی میآورد و در مقطع دکتری در رشتهی زبان و ادبیات فارسی تحصیل میکند. او ادبیات را با عرفان، عشق، دین و صلح گره زده است.

در نوجوانی نیز برخی نوشتههایش در مجلهی زن روز چاپ شده است که مجموعهی این نوشتهها را در سال 1375 با عنوان «سلام آشنا» در قالب یک کتاب منتشر کرده است. نخستین شعر او نیز زمانی که پانزده سال داشته در مجلهی زن روز چاپ شده است.

عرفان نظرآهاری با سبکی نو و خلاقانه مفاهیم مذهبی و معنوی را به رشتهی تحریر درآورده است. محتوای غالب آثار او دعوتی است به سوی خداوند، عشق و صلح با جهان. این آثار با بیانی شیوا و روان، پیامآور باورها و اندیشههای متعالی برای کودکان و نوجوانان است.

نمونهای از آثار مذهبی و معنوی او کتاب «نامههای خط خطی» است که شیوه و نگاهی نو به قرآن و کلام معبود دارد. این کتاب ترکیبی است از یک کتاب و یک دفتر یادداشت. نوجوان هر هفته، در هر صفحه از این کتاب با آیهای از قرآن و برداشتی از این آیه مواجه میشود و صفحهای پیش رو دارد که میتواند برداشت خود را در آن بنویسد، یا نامهای برای خدای خود بنگارد. شیوهای که نظرآهاری ارائه کرده است راهی برای نزدیک شدن و صمیمیت با معبود پیش روی نوجوان قرار میدهد و او را تشویق میکند که ساده و بیآلایش با معبود خود سخن بگوید. این رویکرد میتواند گام بزرگی در راستای نزدیک کردن نوجوان به معنویات و آموزههای دینی بردارد.

نظرآهاری در نوشتههای خود از ادبیات کهن، اسطورهها و قصهها، به ویژه قصههای مذهبی، برای بیان مفاهیم عرفانی، معنوی و پیام صلح یاری گرفته است. او به داستانهای کهن از زاویهای نو مینگرد و با برداشت تازهای که ارائه میکند خواننده را دعوت میکند تا از قالب برداشتهای کلیشهای بیرون بیاید و ذهن خود را برای درک جهان پیرامون خود و همهی مخلوقات خدا باز و آزاد بگذارد.

عرفان نظرآهاری جوایز متعددی از جمله جایزه ادبی پروین اعتصامی، جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه کتاب و لوح افتخار دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان را در کارنامهی خود دارد. نظر آهاری در جشنوارهی «شهروند برگزیده» از سوی شورای شهر تهران، جایزه شاعر و نویسنده برگزیده کودک و نوجوان را دریافت کرده و ۴ سال پیاپی برگزیده جشنواره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. در سال 1380 نیز برگزیدهی نخست کنگرهی شعر زنان بوده است.

برخی از کتابهای او به زبانهای انگلیسی، فرانسه، عربی، آلمانی، سوئدی، ژاپنی، روسی و ترکی ترجمه شده است. از آن جمله کتاب «قلبی بزرگتر از جهان» به زبان آلمانی، سوئدی و ژاپنی و «دو روز مانده به پایان جهان» و «وای اگر پرندهای را بیازاری» به زبان فرانسه ترجمه شده است. پنج جلد از کتابهای او نیز توسط یکی از اساتید زبان فارسی دانشگاه مسکو به روسی برگردانده شده است.

او یکی از نویسندگان «داستان صلح» است که در سال 2010 در کره جنوبی به چاپ رسیده است. این کتاب در حقیقت مجموعهای از بیست داستان در زمینهی صلح و راه و رسم زندگی برای کودکان است که توسط نویسندگان سراسر جهان نوشته شده و از عرفان نظرآهاری «قلبی بزرگتر از جهان» در آن آمده است. «داستان صلح» به فارسی نیز ترجمه شده است و کتاب موسیقیایی آن با آهنگسازی محمد نصرتی و صدای عرفان نظرآهاری توسط انتشارات نورونار منتشر شده است.

نظرآهاری اکنون به تدریس در دانشگاهها و مراکز علمی-آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی مشغول است.

  • آثار:

اغلب آثار نظرآهاری به صورت شعر یا نثرهای ادبی و شعرگونه چاپ و منتشر شده است و برخی از کتابهای او نیز چنان که در ادامه آمده است به زبانهای دیگر برگردانده شده است.

  • تألیف:

از روزهای سادگی، 1375

پشت کوچههای ابر، 1376

کولهپشتیات کجاست، 1381

نامههای خط خطی، 1382

لیلی نام تمام دختران زمین است، 1383

راز مرواریدهای شهرزاد، 1383

پیامبری از کنار خانه ما رد شد، 1384

هر قاصدکی یک پیامبر است، 1384

بالهایت را کجا جا گذاشتی، 1384

چای با طعم خدا، 1384

در سینهات نهنگی میتپد، 1385

جوانمرد نام دیگر تو، 1386

من هشتمین آن هفت نفرم، 1386

روی تخته سیاه جهان با گچ نو بنویس، 1386

قلبی بزرگتر از جهان، 1389

دو روز مانده به پایان جهان، 1391

من بیابان همسرم باد، 1392

  • آثار ترجمه شده:

قلبی بزرگتر از جهان، به زبان انگلیسی، سوئدی، ژاپنی و توسط انستیتو حافظ و گوته به آلمانی

دو روز مانده به پایان جهان، به زبان فرانسه، به همت دکتر افضل وثوقی

وای اگر پرندهای را بیازاری، به زبان فرانسه

در سینهات نهنگی میتپد، به زبان فرانسه

ما همه آفتابگردانیم، به زبان انگلیسی

بالهایت را کجا جا گذاشتی؟، به زبان انگلیسی

پیامبری از کنار خانه ما رد شد، به زبان فرانسه