فاضل نظری

فاضل نظری

فاضل نظری شاعر جوان ایرانی، دهم شهریور ماه 1358 در شهر خمین دیده به جهان گشوده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و شهر خوانسار می گذراند و پس از آن برای ادامه ی تحصیل راهی تهران می شود. او کارشناسی ارشد مدیریت را از دانشگاه امام صادق و دکتری رشته ی مدیریت تولید و عملیات را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده است. سرودن شعر را از کودکی آغاز کرده است و شعرهایی از سالهای دبستان خود دارد. نظری نخستین مجموعه شعرش «گریه های امپراطور» را در سال 1382 به دست چاپ و نشر می سپارد که شعرهای مربوط به سالهای آخر دبیرستان و اوایل دانشگاه را دربرمی گیرد. بخش زیادی از این مجموعه را شعرهای عاطفی به خود اختصاص داده است و سرشار از حال و هوای جوانی است. این مجموعه یکی از موفق ترین و پرطرفدارترین مجموعه شعرهای فاضل نظری است.
  • به قلم مریم عسگری

فاضل نظری شاعر جوان ایرانی، دهم شهریور ماه 1358 در شهر خمین دیده به جهان گشوده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و شهر خوانسار میگذراند و پس از آن برای ادامهی تحصیل راهی تهران میشود. او کارشناسی ارشد مدیریت را از دانشگاه امام صادق و دکتری رشتهی مدیریت تولید و عملیات را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده است.

سرودن شعر را از کودکی آغاز کرده است و شعرهایی از سالهای دبستان خود دارد. نظری نخستین مجموعه شعرش «گریههای امپراطور» را در سال 1382 به دست چاپ و نشر میسپارد که شعرهای مربوط به سالهای آخر دبیرستان و اوایل دانشگاه را دربرمیگیرد. بخش زیادی از این مجموعه را شعرهای عاطفی به خود اختصاص داده است و سرشار از حال و هوای جوانی است. این مجموعه یکی از موفقترین و پرطرفدارترین مجموعه شعرهای فاضل نظری است.

پس از آن نظری مجموعه شعر «اقلیت» و «آنها» را چاپ میکند که حال و هوایشان کمی با مجموعهی قبل متفاوت است. انتشارات سورهی مهر که ناشر این سه کتاب است، آنها را در قالب یک سهگانه نیز ارائه کرده است. هر سه کتاب تاکنون بارها تجدید چاپ شدهاند.

اشعار فاضل نظری گرچه در قالب سنتی غزل سروده شدهاند و از قواعد ساختاری آن پیروی میکنند، اما در مضمون و زبان، بدیع و نوآورند. شعرهای او در عین سادگی و روانی زبان، احساسات و تخیلات عمیق شاعر را به خوبی به تصویر میکشند. نظری در سرودن غزل از سبک عراقی، هندی و سبک غزل امروزی با هنرمندی بهره برده است.

برخی از منتقدان یکی از دلایل مقبولیت شعرهای فاضل نظری را مضمونسازی ماهرانهی او میدانند. او کشفهای جدید خود را از جهان و دریافتهای نوآورانهای از مفاهیم معمول و مرسوم را در آرایشی زیبا از واژگان ارائه میکند که از عناصر خیال نیز خالی نیست. نظری در شعرهای خود به تناسب مضمون و مفهوم از زبان کهن یا زبان معیار بهره میگیرد و گاهی زبان محاوره را نیز برای بیان مقصود به کار میبندد. استفاده از زبان عامیانه و ساده در شعر و شیوایی بیان او از عوامل مهمی است که زمینهی صمیمیت شاعر جوان را با مخاطب، به ویژه مخاطب جوان فراهم میکند.

فاضل نظری تجربهی سه دوره دبیری جشنوارهی بینالمللی فیلم صد و دبیری علمی جشنواره بینالمللی شعر فجر را در کارنامه دارد. او در دورههای مختلفی عضو شورای علمی گروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس حوزه هنری استان تهران، رئیس مرکز موسیقی، رئیس جشنواره‌ها و معاون هنری حوزه هنری و عضو شورای عالی شعر سازمان صدا و سیما بوده است. از آذرماه 1396 تا کنون نیز در سمت مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار است.

از این شاعر جوان به عنوان شاعر جریان‌ساز در دههی ۱۳۸0، پرمخاطب‌ترین شاعر به انتخاب مردم در سال ۱۳۹۱ و یکی از پنج چهره شاخص هنر سال ۱۳۹۳ در ایران تجلیل و تقدیر شده است.

  • آثار:

از فاضل نظری تاکنون شش مجموعه شعر به چاپ و نشر رسیده است که در زیر آمدهاند:

گریه‌های امپراتور، ۱۳۸۲، سوره مهر؛

اقلیت، ۱۳۸۵، سوره مهر؛

آن‌ها، ۱۳۸۸، سوره مهر؛

گزیده شعر، ۱۳۹۰، انتشارات مروارید؛

ضد، ۱۳۹۲، سوره مهر؛

کتاب، ۱۳۹۵، سوره مهر.