«سماع عاشقانه» معرفی بهترین نسخه های غزلیات شمس و مثنوی معنوی مولوی

«سماع عاشقانه» معرفی بهترین نسخه های غزلیات شمس و مثنوی معنوی مولوی

شمس، الماس درون مولانا را کشف کرد و جلا داد و باعث شد فقیه سنتی قونیه، حجت الاسلام آینده شهر و مرید شاگردان بسیار خشک و مقدس مآب به شاعری نازک دل، که دل به رقص و سماع وموسیقی دارد بدل شود. حسادت شاگردان و به روایتی حتی فرزند مولانا باعث دوبار غیبت شمس شد .غیبت دوم شمس به غیبت ابدی تبدل می شود و مولانای پخته شده، در کوره عشق شمس سوخته می شود. پس از غیبت شمس زندگی مولانا از لونی دگر شد. شورانگیز ترین غزلیات ادب پارسی را مولانا پس از هجرت شمس سرود. دیوان شمسی که از نظر تنوع وزن های به کار رفته در تاریخ ادب پارسی بی نظیر است (استفاده بیش از 40 وزن متنوع) و ابداعاتی در استفاده متفاوت از ردیف و حتی ایجاد قالبی جدید به نام غزل مثنوی بخشی از خلاقیت مولانا در دیوان کبیر شمس است. و اما مثنوی اثر جاودانه مولانا خود حکایتی دیگر دارد. ریختن این همه بحر معانی از عرفان و روان شناسی و ادب و... در کوزه الفاظ تنها از شخصیتی چون مولانا بر می آید. مثنوی مولانا ادامه ی منطقی جریان عرفان عاشقانه ای است که از سنایی و عطار شروع شد و در مقابل عرفان زاهدانه و خشک مکتب بغداد قرار داشت.