حضور مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی وزارت ارشاد در ساربوک

حضور مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی وزارت ارشاد در ساربوک

علی اصغر سیدآبادی در این دیدار از کاشان به عنوان شهر خلاق در امر کتاب و تلاش های مجموعه فروشگاه های ساربوک در حوزه کتاب و کتابخوانی تقدیر کردند.


علی اصغر سیدآبادی، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی وزارت ارشاد، صبح امروز در دیدار کوتاهی از شعبه تلگرافخانه ساربوک، از کاشان به عنوان شهر خلاق در امر کتاب یاد کرد و برتری این شهر با این عنوان در سومین دوره پایتخت کتاب را ستود. ایشان با توجه به تلاش های کاشان در سه دوره فراخوان پایتخت کتاب خاطر نشان کردند: در حوزه کتاب پایتخت شدن مطرح نیست، تاکید ما بر کارهای حاشیه ای همچون پرورش کتابخوانی های جمعی از جمله ترویج باشگاه های کتابخوانی است که در این زمینه به طور خاص بایستی از تلاش فروشگاه های ساربوک قدردانی کنیم.

در این دیدار مصطفی جوادی، ریاست اداره ارشاد و فرهنگ کاشان هم به قوت گرفتن استقبال از کتابفروشی های شهر در یکسال اخیر اشاره نمود و افتخارآفرینی کاشان را در جشنواره مروجان کتاب، نشان از سیاست گذاری صحیح در حوزه کتاب دانست.