ساربوک، کتابفروشی را فقط فروشگاه نمی بیند

ساربوک، کتابفروشی را فقط فروشگاه نمی بیند

مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی کشور درباره افزایش آمار خرید کتاب، سرانه مطالعه مردم ایران، سیاستگذاری ها برای بهبود وضعیت حلقه های نشر و کتابفروشی ساربوک صحبت می کند.

گفتگو: محبوبه قدیریان

علی اصغر سیدآبادی، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار ساربوک گفت: آمار همه شهرهایی که در باشگاه های کتابخوانی و پایتخت کتاب فعالیت کرده اند نشان از افزایش اقبال مردم و خرید آن ها از کتابفروشی ها دارد. آمار دقیق عددی در دست نیست اما در کاشان هم افزایش استقبال از کتابفروشی ها چشمگیر است و می توانیم بگوییم فعالیت ها نتیجه داده است، به خصوص در حوزه کودک و نوجوان که فعالیت بیشتری در قالب باشگاه ها انجام شده است.

مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی های فرهنگی درباره سیاستگذاری های جدید برای بهبود وضعیت حلقه های نشر نیز گفت: اتفاقی که در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اتفاق افتاده است تغییر در نگاه به کتابفروشی ها در دو سه سال اخیر است. قبلا تنها ناشران در چرخه حمایت قرار داشتندو در چند سال اخیر به کتابفروشان نیز توجه شده و در قالب طرح های ارائه تخفیف عیدانه، تابستانه، پاییزه و... سعی می شود حمایت هایی صورت بگیرد. همچنین برنامه ریزی هایی برای تسهیلاتی برای تاسیس و نوسازی کتابفروشی ها طراحی و ارائه شده است. در زمینه توزیع هم یکی از مشکلات توزیع کنندگان بحث پروانه کسب بود که با تمهیداتی حل و فصل شده است.

وی درباره آمار دقیق سرانه کتابخوانی نیز از جدیدترین پژوهش در سال 94 به اسم ارزش ها و نگرش های ایرانیان در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و رسانه  یاد کرد که نشان می دهد سرانه مطالعه مردم ایران بیش از 12 دقیقه است.

سید آبادی همچنین درباره حضور کاشان در فراخوان پایتخت کتاب ایران، این شهر را دارای قابلیت خوبی در این رقابت دانست و افزود: کاشان در سال گذشته نیز مقام خوبی کسب کرد و یکی از شهرهای خلاق در حوزه کتابخوانی انتخاب شد. در بحث پایتخت کتاب چند عامل مهم همچون مشارکت نهادهای مختلف، برنامه های ابتکاری، حضور بخش غیردولتی و خصوصی و انسجام برنامه نویسی دخالت دارد. انتخاب پایتخت کتاب بهانه است و اصل موضوع، فعالیت های فرهنگ در حوزه کتابخوانی است که در کاشان به خوبی در حال انجام است.

وی ساربوک را یکی از کتابفروشی های خوب کشور دانست که سال گذشته در جشنواره مروجان کتاب در بخش کتابفروشی ها رتبه حائز رتبه شده است و افزود: ساربوک کتابفروشی را فراتر از یک فروشگاه و آن را یک مجموعه فعالیت می داند که هم به نفع کسب و کار کتابفروشی و هم مروج کتابخوانی است.