تقدیر از روستای دوستدار کتاب علوی

تقدیر از روستای دوستدار کتاب علوی

از ده روستای منتخب در سومین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب کشور تقدیر به عمل آمد.

از ده روستای منتخب در سومین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب کشور روز گذشته تقدیر به عمل آمد.

این مراسم با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، علی اصغر سید آبادی، دبیر جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب معاونان و مدیران نهاد و نمایندگان و کتابداران روستاهای برگزیده، در مجتمع فرهنگی باغ زیبای تهران برگزار شد و در آن از سرکار خانم هاشمی مسئول کتابخانه عمومی روستای دارالسیاده علوی نیز با لوح و کارت هدیه تقدیر به عمل آمد.

ضمنا یک فقره چک به مبلغ  ۵۰ میلیون ریال نیز جهت ساماندهی و تهیه تجهیزات به کتابخانه روستای علوی اهدا شد.