فراخوان جایزه کتاب سال سینمای ایران  اعلام شد.

فراخوان جایزه کتاب سال سینمای ایران اعلام شد.

به منظور ارج نهادن به تلاش های نویسندگان و مترجمان حوزه ادبیات سینمای ایران و جریان سازی در زمینه تالیف و ترجمه و نشر

هفتمین دوره از جشنواره جایزه کتاب سال سینمای ایران به منظور ارج نهادن به تلاش های نویسندگان و مترجمان حوزه ادبیات سینمای ایران و جریان سازی در زمینه تالیف و ترجمه و نشر در این حوزه برگزار می شود و ناشران، مولفان و مترجمانی که کتاب های سینمایی خود را از فروردین 95 تا پایان مرداد 96 برای نخستین بار نشر کرده باشند می توانند با تکمیل  فرم شرکت، 5 نسخه از کتاب دارای شابک  خود را تا تاریخ 31 شهریور به دبیرخانه جشنواره واقع در کتابخانه خانه سینما ارسال نمایند.

۵ بهمن ماه، اعلام نامزدهای جشن کتاب سال سینمای ایران و ۴ اسفند ماه نیز زمان برگزاری آیین پایانی جشن کتاب سال سینمای ایران و اعلام برندگان و اعطای جوایز خواهد بود.

گفتنی است جایزه بهترین تالیف هد هد زرین و ۵ سکه بهار آزادی،  جایزه بهترین ترجمه هد هد زرین و ۵ سکه بهار آزادی خواهد بود و خانه سینما به عنوان جایزه ناشر از هر عنوان برگزیده ۱۰۰ نسخه خریداری و به سینماگران اهدا خواهد کرد. همچنین به تمامی برندگان دیپلم افتخار اهدا می شود.