کارگاه آموزشی جام باشگاههای کتابخوانی در روستای علوی برگزار شد

کارگاه آموزشی جام باشگاههای کتابخوانی در روستای علوی برگزار شد

کارگاه آموزشی مروجان کتاب جام باشگاههای کتابخوانی با حضور جمعی از کتابداران، معلمین، مربیان و اعضای فرهنگی از مراکز فرهنگی روستای علوی و حومه پنج شنبه گذشته در کتابخانه این روستا برگزار شد.

خبرنگار: محبوبه قدیریان

کارگاه آموزشی مروجان کتاب جام باشگاههای کتابخوانی با حضور جمعی از کتابداران، معلمین، مربیان و اعضای فرهنگی از مراکز فرهنگی روستای علوی و حومه  پنج شنبه گذشته در کتابخانه این روستا برگزار شد.  
کارشناسان این کارگاه آموزشی سرکار خانم فولادوند نویسنده، اسطوره‌پژوه و شاهنامه‌‌شناس و کارشناس ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی و سرکار خانم صمدی ویراستار، فعال فرهنگی و کارشناس ارشد رشته ادبیات انگلیسی بودند.
در این کارگاه به اهمیت و ضرورت مطالعه و تاثیرات آن در بعد شخصی و اجتماعی پرداخته شد و این مطلب عنوان شد که مطالعه نه تنها منجر به ارتقا و خودشکوفایی فرد از جهات علمی، اخلاقی، فرهنگی و حتی اقتصادی و شغلی و به طور کلی زندگی بهتر می شود در سطح جامعه، می تواند در بهبود اقتصاد، فرهنگ، کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی، امنیت و سلامت  تاثیر گذار باشد و در سطح جهان می تواند باعث نجات بشریت گردد.
در ادامه این کارگاه به آزمون پرلز و تیمز  اشاره شد که سطح خواندن و سطح علمی یک جامعه را مورد سنجش قرار می دهد  و  ایران در این آزمون در رتبه بسیار پایینی قرار دارد که این  امر نشان دهنده وضعیت بد مطالعه در ایران است. به گفته مدرسان این کارگاه جهت بهبود این وضعیت در قشر آینده ساز ایران یعنی کودک و نوجوان جام باشگاه های کتابخوانی با یک عزم و اراده مردمی ایجاد شده است.
در ادامه برای تشکیل باشگاه های کتابخوانی و شرکت در این جام به معرفی کتابهای مفید برای کودک و نوجوان و روش های ترویج آن اشاره شد و در پایان روش ثبت نام و گزارش دهی در این جام آموزش داده شد.