نگاه به زندگی با چشمان بیدار

نگاه به زندگی با چشمان بیدار

کتاب بیداری اثر مسیحا برزگر شامل قطعاتی ادبی و قصه­ هایی زیبا و خواندنی ست که حاوی نکات حکیمانه و عرفانی است و به شما کمک می­ کند تا زندگی را با نگاهی خردمندانه تر و زیباتر بنگرید و زیست کنید.

به قلم: محبوبه قدیریان

کتاب بیداری اثر مسیحا برزگر از نشر بهارسبز شامل قطعاتی ادبی و قصه­ هایی زیبا و خواندنی ست که حاوی نکات حکیمانه و عرفانی است و به شما کمک می­ کند تا زندگی را با نگاهی خردمندانه تر و زیباتر بنگرید و زیست کنید.

در هرلحظه زندگی که لحظه حال است زیبایی و خیری کثیر نهفته است و به قول نویسنده این کتاب زندگی همچون یک توت فرنگی است که سرشار از شهدی خوشمزه است.  کندن توت فرنگی نماد بهره مندی از لحظه حال است. این کتاب به شما کمک می کند تا زیبایی های زندگی را ببینید و از لحظه حال و از این شهد بهره مند شوید و معجزه بودن را حس کنید و قدر این حسن خدادادی را بدانید.

این کتاب ارزش هایی چون عشق و دوستی، خوبی، زیبایی، زندگی درلحظه حال، معنادار ساختن زندگی را به شما یادآوری می­ کند. هنر شادمانه زیستن، هنر انسان بودن، مرگ، موهبت یک روز نو، استحاله کرم ابریشم به پروانه، زندگی را به تعویق نینداز، به شیوه آب نرم و منعطف باش، قدرت واقعی، مشیت بسته خود را باز کن، زندگی ضیافتی الهی است، ایمان گشودگی ست، روزنه های نور، در دانه باغی نهفته است، لحظه خطر و اعتماد، فروتنی، می ناب زندگی و حجاب برچسب­ها از جمله قطعات زیبای این کتاب هستند. قطعه ای از این کتاب را با هم می خوانیم:

رنج حاصل بی خبری است

روزی روزگاری یک موج کوچک بود که شاد نبود. او می گفت:

من چقدر بدبختم! موج های دیگر، همه عظیم و قدرتمندند، اما من کوچک و ضعیف هستم. چرا زندگی تا بدین ظالم است؟

موجی که از آن طرف رد می شد، حرف های موج کوچک را شنید و درنگی کرد و گفت:

تو غصه می­ خوری و دچار فکرهای باطل شده ای، زیرا از حقیقت خود خبر نداری. تو گمان می­ کنی یک موج هستی و در رنج و بدبختی به سر می بری. اما در حقیقت تو هیچ کدام از اینها نیستی.

موج کوچک شگفت زده پرسید: منظورت چیست؟ من یک موج نیستم؟ معلوم است که من یک موج هستم! من موجم و اوج خود را دارم، نگاه کن! آه، اوج من چقد کوتاه است! منظورت چیست که من یک موج نیستم؟

موج دوم گفت:

این چیزی که تو اسمش را موج گذاشته ­ای، تنها صورتی گذرا از آن چیزی است که تو حقیقتا هستی، تو دریا هستی! اگر بدانی که حقیقت تو دریاست، دیگر دچار توهم موج بودن نمی شوی. دین ان، از غصه و بدبختی ها جدا می شوی.

موج کوچک گفت:

اگر من دریا هستم، پس تو چه هستی؟

موج دوم پاسخ داد:

من هم دریا هستم من هم همان دریایی هستم که تو هستی و اکنون فرض می کنم که موجی هستم کمی بزرگتر از آنچه تو هستی اما این فرض، حقیقت مرا که دریاست عوض نمی کند، من توام و تو منی، ما هردو جلوه های گوناگون یک حقیقتیم.

این کتاب را به صورت حضوری از فروشگاه ساربوک، شعبه تلگرافخانه و به صورت غیر حضوری از اینجا تهیه نمایید.