چهارمین آیین تجلیل از یاوران کتاب

چهارمین آیین تجلیل از یاوران کتاب

چهارمین آیین تجلیل از یاوران کتاب، چهارشنبه 22 آذرماه در فروشگاه ساربوک، شعبه تلگرافخانه برگزار می شود.

چهارمین آیین تجلیل از یاوران کتاب به همراه مراسم رونمایی از دو اثر ارزنده در تاریخ چهارشنبه 22 آذرماه و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کاشان در شعبه تلگرافخانه‌ی کتابفروشی سابوک برگزار می شود.

در این مراسم از دو کتاب «ورزانامک، جستارهای برزک شناسی» و «تاریخچه نایبیان و اسناد قنات سرداری در برزُک» به قلم سید مرتضی طاهری برزکی که با حمایت نشر ساربوک چاپ شده است، رونمایی خواهد شد.

 

 


 

  • یاوران کتاب چیست؟

همواره در راستای رسیدن به ایده آل های هر فعالیت، تمرکز بر دارایی های موجود تا تعالی فعالیت، از ضروریات است. حوزه کتاب و کتابخوانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و در میان دارایی های این حوزه منابع انسانی تاثیرگذار اهمیت دو چندانی دارند.

در طول سال ها تا به امروز بودند و هستند کسانی که پاسداشت زحمات و فعالیتهای ایشان در خلق، اکتساب، ترویج و تسهیم و استقرار و دسترسی صحیح این فرهنگ ضرورت این جایگاه است. فرهیختگانی که نه به دلیل جایگاه شغلی، نه به یمن تمول مالی و نه به واسطه رسیدن به نام خاصی صاحب احترامند، که به واسطه عشق و عشق و عشق به کتاب و کتابخوانی و همه فضیلت های همراه با آن شایسته تجلیل و تقدیرند.

در منطقه فرهنگی کاشان ما با این توجه به این ضرورت، وظیفه خود دانستیم که ایده تجلیل از یاوران کتاب را اجرایی نماییم. و امسال در چهارمین برگ از این آیین، ادای دین می کنیم به همه تاثیرگزاران فرهنگ مطالعه وحوزه کتاب و کتابخوانی.

ما معتقدیم هر آن که دغدغه ای پیرامون توسعه این فرهنگ دارد وارسته است و شایسته سپاس. یاوران کتاب مهمترین عناصر توسعه فرهنگ مطالعه اند.

هرآن که جانب اهل وفا نگه دارد /  خداش درهمه حال از بلانگه دارد

حضور علاقه مندان به اندیشه و آگاهی در این مراسم آزاد است.