فلسفه خوان شویم!

فلسفه خوان شویم!

آیا تا به حال به خواندن کتاب های فلسفی اندیشیده اید؟

آیا تا به حال به خواندن کتاب های فلسفی اندیشیده اید؟
به نظر شما مطالعه فلسفه برای افراد عادی و باسلایق مختلف مفید خواهد بود؟

 

  • نکاتی که در رابطه با خواندن فلسفه

1. مطالعه فلسفه را باید با میل به دانستن، عشق به دانایی و پی گیری این میل آغاز نماییم.

2. فلسفه را صرفا برای دانستن و آگاهی بخوانیم نه یافتن دلیل و مدرک.

3. برای ورود به دنیای فلسفه باید ابتدا تعصبات خود را کنار بگذاریم.

 

اگر تا به حال خواندن کتاب های فلسفی را شروع نکرده اید و قصد دارید تا با فلسفه آشنا شوید، ساربوک کتاب های زیر را به شما معرفی می کند.

1- دنیای سوفی، نوشته یوستین گردر

2- تاریخ فلسفه، نوشته ویل دورانت

3- لذات فلسفه، نوشته ویل دورانت

4- فلاسفه بزرگ(آشنایی با فلسفه غرب)، نوشته براین مگی

5- الفبای فلسفه، نوشته نایجل واربرتن

6- فلسفه در 30 روز، نوشته دونیکو ژانیکو

7- تسلی بخشی های فلسفه، آلن دوباتن

8- مردان اندیشه، نوشته براین مگی

9- تاریخچه کوتاهی از فلسفه، نوشته نایجل واربرتن