روز ملی توسعه در باغ فین کاشان

روز ملی توسعه در باغ فین کاشان

رونمایی لوح و تمبر یادبود روز ملی توسعه در باغ جهانی فین کاشان در سالمرگ امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی ساربوک، آئین روز ملی توسعه به مناسبت سالمرگ میرزا محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیر کبیر، نخست وزیر با لیاقت ایران در دوران قاجار (در بیستم دی ماه ۱۲۳۰ در حمام باغ فین) در باغ جهانی فین کاشان برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور اساتید، اندیشمندان، پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی و... در موزه ملی مجموعه جهانی باغ فین برگزار گردید، این روز به عنوان روز ملی توسعه پیشنهاد و مورد توجه قرار گرفت.

این آئین که به همت مرکز پژوهش های اقتصادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فعالان فرهنگی و اقتصادی و همچنین علاقمندان میراث فرهنگی کاشان احیا شده بود درسه بخش کارخود را به پایان رسانید.

🔻در بخش اول:
مخاطبانِ آئین ،سخنرانی دکتر عباس عصاری ارانی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، با موضوع «گزارش مدیر مراسم و دارالفنون و جریان دانایی» همچنین دکتر محسن رنانی، دبیر علمی نشست های گفتگوی توسعه و یکی از صاحب نظران اقتصاد کشور و استاد دانشگاه اصفهان با موضوع «چگونگی شکل گیری گفت و گوهای توسعه» و ارائه دکتر تقی آزاد برمکی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با موضوع «امیرکبیر چرا اکنون؟» را ملاحظه نمودند.

🔻دربخش دوم:
سه کرسی اندیشه ای دیگر شامل:

سخنرانی دکتر فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، با موضوع «موانع تاریخی توسعه در دوره قاجار» همچنین سخنرانی مهندس سیف الله امینیان، پیشکسوت میراث فرهنگی کشور، با موضوع «باغ فین معراج میرزا تقی خان فراهانی» و ایضا ارائه دکتر نعمت الله اکبری، مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، با موضوع «توسعه فرهنگی ایران» برگزار گردید.

🔻در بخش پایانی
این آیین که به بهانه روز 20 دی ماه سالروز بزرگداشت امیرکبیر برگزار می گردید، لوح روز ملی توسعه معرفی و رونمایی شد و همچنین تمبر یادبود روز ملی توسعه، رو نمایی و توسط مهمانان و اندیشمندان امضا شد.

این مراسم با اهدای بسته هدیه روز ملی توسعه به همراه تقدیم کتاب و بن خرید کتاب - به بهانه پایتختی کتاب کاشان درسال 97- از سوی ساربوک و همچنین گلباران محل شهادت امیرکبیر به پایان رسید.