دمی با مثنوی معنوی در ساربوک(قسمت اول)

دمی با مثنوی معنوی در ساربوک(قسمت اول)

جلسه شرح و تفسیر مثنوی معنوی در شعبه تلگرافخانه ساربوک به صورت هفتگی برگزار می شود

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان: روح پرتلاطم و جستجوگر مولویِ فارسی زبان، متعلق به هیچ منطقه و جغرافیای خاصی نیست

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان عصر چهارشنبه 17 مهر 98 در نشست دوم شرح و تفسیر مثنوی معنوی در فروشگاه ساربوک کاشان گفت: روح پرتلاطم و جستجوگر مولوی برخاسته از عرفان عملگرا و تمدن شرقی است؛ با این حال مولویِ فارسی زبان متعلق به هیچ منطقه و جغرافیای خاصی نیست.

دکتر سعید خیرخواه با بیان این که مولوی هم مثل سعدی، ابن سینا، عطار و سهراب برای دغدغه های عمیق اجتماعی اهمیت قائل است افزود: مولوی در زمانه اوج فراگیری شهرت خود، بواسطه نبوغ و فراتر بودن از معیارهای عام و پذیرفته شده‌ی زمان، انسانی منزوی و خاص بود،  به گونه ای که تنها می توانست با شخصیتهایی که مانند او فهم و درکی مشترک از جهان انسانی، معنوی و عرفانی دارند، نشست و برخاست کند.

وی با اشاره به کودکی منحصر بفرد مولوی که فرزانگی آتی وی را به صورت بالقوه مضمر داشت یادآور شد: مشهور است که عطار نیشابوری او را در کودکی دیده و پی به نبوغ جستجوگرایانه و ریشه های فرزانگی اش برده و توصیه کرده بود از او مراقبت کنند، چنانچه او به مدارس عادی نرفت و آینده بر مولوی به گونه ای گذشت که او در 24 یا 25 سالگی به جایگاه مجتهد اعلم و شیخ الاسلامی در مذهب حنفی رسید و به اکثر علوم مشرق زمین از جمله الهیات مسلط و آشنای کامل بود.

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان با تأکید بر این که در فلسفه مولوی، وطن به معنای مرز جایگاهی ندارد یادآور شد: مولوی را برخی بلخی، برخی رومی  و عده کثیری ایرانی می دانند حال آن که خود مولوی معتقد است جهان، وطن من است این بدان معنی است که در نظر او فکر، اندیشه و فرزانگی، مرز و وطن نمی شناسد.

دکتر سعید خیرخواه با اشاره به این که در فلسفه‌ی اشراق مسیر همه عرفا و بزرگان مانند مولوی رسیدن به توحید و مبتنی بر رواداری و وسعت نظر و مداراست افزود: از فیض کاشانی که بزرگتر و فراتر از عصر و زمانه خودش بود و در دوره صفوی اعظم و ارشد همه علما و فقها شناخته میشد، خواستند تا زیر دستور حکومتی، یهودی کشی را امضا و تأیید کند اما او نپذیرفت، چنانچه بعدها کاشان را بواسطه این رواداری و امنیت یهودیان در آن، اورشلیم کوچک خواندند.

وی با اشاره به برهه آشنایی مولوی و شمس در زندگی این دو چهره شاخص ادبیات فارسی تصریح کرد: شمس نیز مانند مولوی روحیه ای خاص و منزوی و به قول عوام دیوانه داشت و از آن جا که این دو به گونه ای به دنبال یافتن رفیق و یاری هم روحیه خود بودند، عاقبت بهم پیوند خوردند تا افکار و اندیشه های شان حیات پیدا کند.
دکتر خیر خواه در انتهای برنامه با خوانش غزلی از شمس تبریزی و شرح و بسط آن، برنامه را به پایان برد و بنا شد از جلسه‌ی آتی خوانش مثنوی معنوی مولوی در دستور کار قرار گیرد.

جلسات دمی با مثنوی مولوی چهارشنبه های هر هفته در فروشگاه ساربوک شعبه تلگرافخانه واقع در میدان 15 خرداد در ساعت 18 برگزار می‌گردد.