دمی با مثنوی معنوی در ساربوک(قسمت دوم)

دمی با مثنوی معنوی در ساربوک(قسمت دوم)

دیدار تاریخی مولانا با شمس، دگردیسی معرفتی و پوست اندازی عرفانی او در سن پخته گی انسان بود.

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان عصر چهارشنبه 24 مهر 98 در تازه ترین نشست شرح و تفسیر مثنوی معنوی در فروشگاه ساربوک کاشان گفت: مولوی در 38 سالگی و در آستانه 40 سالگی که آن واقعه بزرگ روحی عرفانی زندگی اش یعنی دیدار با شمس رخ داد، دچار دگردیسی و پوست اندازی در درک و دریافتش از آفرینش و رمز خلقت در سن پخته گی انسان شد.

دکتر سعید خیرخواه با بیان این مطلب به تولد دوباره و دوره بلوغ زندگی تجربی در 40 سالگی انسانها مانند برخی پیامبران و ادبا و شعرای معروف فارسی زبان اشاره کرد و افزود: عدد 40 در زندگی بشریت نشانه پختگی است، چنانچه گفته می شود اگر انسانی 40 روز از جهت روحی و عرفانی، خالص و ناب و بی غل و غش باشد، چشمه های معرفت در او متبلور می شود.

وی در بخشی از تفسیر مثنوی با بیان این که اکثر روایتها و حکایتهای این اثر جاودانه، حدیث نفس خود شاعر است یادآور شد: فردوسی نیز در شاهنامه آنچه از رستم و سهراب و زال و .. روایت می کند، در حقیقت، خود اوست و یکی از نشانه های آن، جایی است که به نظم، رستم را یلی در سیستان می داند که خود او به رستم داستان تبدیلش کرده، اما توده و عوام بر خلاف خواص، دریافت و درک دیگری از این عناصر در مثنوی و شاهنامه دارند.

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، در ادامه، ساده گی و بی آلایشی و عدم گرفتاری در قیودات متکبرانه را از ویژه گی های برخی انسانهای خاص از نوع مولانا دانست و افزود: بودا، سهراب سپهری و بلال حبشی که هر یک در عصر و زمانه ای خاص زیسته اند در دوران حیات خود از عادی ترین دسته و گروه های انسانی بودند ولی توانستند به بالاترین مراتب عرفانی، معرفتی و اعتقادی برسند.

دکتر سعید خیرخواه سپس به بحث فلسفی «محاکات» در ادبیات و عرفان پرداخت و گفت: محاکات در حقیقت، تقلید از طبیعت به معنی پژواک و به حرکت درآمدن و تحرک و بروز رسانی در دریافتهای فکری و عقیدتی و بازگشت به خویشتن است و به گونه ای تغییر فصل ها را در ذهن تداعی می کند، لذاست که عارف همه کائنات از کوه و طبیعت و درخت را زنده می بیند و با آنها بده بستان دارد.

وی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به مصرع « بشنو از نی ... » از مثنوی تصریح کرد: صدا و نغمه و موسیقی، گویی زبانی عرفانی و همگانی است، چنانچه تلاوت قرآن نیز با صوت و لحنِ آوایی، با پاداش معنوی همراه است و در کلیسا نیز، مرور انجیل نیز با موسیقی و نوا یک رسم دیرینه است.

شایان ذکر جلسات دمی با مثنوی که به شرح و تبیین مثنوی معنوی می‌پردازد، چهارشنبه های هر هفته ساعت 18 در فروشگاه ساربوک شعبه تلگرافخانه برگزار می‌گردد و علاقمندان به مباحث ادبی و عرفانی و تاریخی می‌توانند با حضور در این جلسات از فضای معنوی و شاعرانه‌ی این جلسات توشه بردارند.