دمی با مثنوی معنوی در ساربوک(قسمت سوم)

دمی با مثنوی معنوی در ساربوک(قسمت سوم)

خواب و رؤیا از نگاه مولانا یعنی آزادشدن روح و پنجره ای برای متفکرشدن انسان

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان عصر چهارشنبه 15 آبان98 در تازه ترین نشست شرح و تفسیر مثنوی معنوی در فروشگاه ساربوک کاشان گفت: خواب و رؤیا از نگاه مولانا در مثنوی معنوی ناظر به فرایند آزادشدن روح و پنجره ای برای متفکرشدن انسان است.

 

دکتر سعید خیرخواه در این نشست که به ادامه خوانش و تفسیر داستان کنیزک و پادشاه از داستانهای مثنوی اختصاص داشت افزود: برخی واژگان و عبارات در داستانهای مثنوی معنوی کلیدواژه هایی است تا عرفان و معنویت در پرتو آنها عینیت یابد چنانچه می توان اشک را از منظر مولانا به عنوان عامل تطهیر دل و روح و دعا را عامل تزکیه و عنصر و نماد نیازمندی همیشگی انسان به خداوند می داند.

 

وی با تأکید بر این که علم برای سرعت بخشیدن به معرفت و شناخت از جهان است یادآور شد: هیچ عنصری ماند علم به عنوان نماد معرفت، اکتسابی نیست و باید برای کسب آن جهد و کوشش به عمل آورد و به این حقیقت ایمان داشت که علم دایره ای نامحدود دارد و عمق دانایی آن است که یقین داشته باشیم هیچ نمی دانیم.

 

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در بخشی دیگر از تفسیر داستان کنیزک و پادشاه از داستانهای مثنوی، از « پیر » به عنوان نماد عارف و فرد دانا در نگاه مولانا و اکثر حکایات اصیل ایرانی یاد کرد و افزود: پیر چه در آیین مهری و چه در حافظ شناسی، عارفِ الهام بخش و دربردارنده نور علم و معرفت و دانایی است.

 

دکتر سعید خیرخواه در ادامه در تبیین علم و دانایی از دیدگاه مثنوی گفت: کشف حقیقت و رسیدن به مقصود در اغلب اوقات نتیجه آرزوها و آمال بشر است و نتیجه شیرین اختراعات و اکتشافات آن است که یکی از هزاران راه در آخر به نتیجه رسیده است، چنانچه در روایات نیز نقل به مضمون مستتر است که نتیجه و مقصود اعمال به نیتها و اهداف است.

 

وی در تفسیر  بخش دیگری از داستان کنیزک و پادشاه، به تطبیق عقل و عرفان اشاره و خاطرنشان کرد: شمس و مولانا هر دو در دریای معنویت و سلوک عرفانی و معرفتی شناگران قابلی بودند و با ائتلاف و اتصال این دو به یکدیگر نوعی سنخیت ایجاد شد.

 

مدیر گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کاشان با بیان این که مولانا در مثنوی کجروی ها و ناراستی ها را به نیت عبرت آموزی برجسته می کند یادآور شد: بسیاری از آموزه های اخلاقی و انسانی و معرفتی مثنوی در آیات و روایات هم نقل شده اما مولانا با زبان دیگر و نثر دیگری که داستان و روایت است به بیان آنها می پردازد.

 

دکتر سعید خیرخواه ادامه داد: به عنوان مثال عدالت در منظومه فکری مولانا یعنی هر چیز سر جای خود قرار گیرد مانند منبر موعظه که قرارگرفتن بر هر پله از آن، نشانه مرتبه و درجه کمال و آگاهی شخصی است که بر روی هر کدام از پله ها قرار می گیرد.

سلسله نشستهای «دمی با مثنوی» با حضور دکتر خیر خواه و علاقمندان به ادبیایات و عرفان، چهارشنبه‌ی هر هفته راس ساعت 18 در فروشگاه ساربوک برگزار می‌گردد و  از علاقمندان دعوت می‌گردد در این مراسم حضور بهم رسانند.