20کتاب پرفروش سال 99+ارسال «کاملا» رایگان

20کتاب پرفروش سال 99+ارسال «کاملا» رایگان

گردآوری پرفروش های کتاب در فصل ها یا ماه های مختلف، هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می خرند حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است.

گردآوری و تالیف: مهدی تسلطی

مقدمه:گردآوری پرفروش‌های کتاب در فصل‌ها یا ماه‌های مختلف، هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می‌خرند، حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می‌آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش‌ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است. یک کتابفروشی صرفا به کتاب‌هایی که به لحاظ تعداد بیشترین فروش را داشته‌اند، پرفروش می‌گوید، اما کتابفروشی‌ای دیگر به قیمت، حوزه‌ی کتاب، سال چاپ و... هم توجه دارد و مبنای پرفروش‌هایش صرفا تعداد فروش نیست. ما در حجم عظیم کتب پرفروش ماه‌های گذشته، کتاب‌هایی را انتخاب نمودیم که هم فروش تعدادیِ بالایی داشته باشند و هم در حوزه‌های متفاوت ادبیات، روان‌شناسی یا موفقیت، علوم‌اجتماعی،هنر، تاریخ، کودک و نوجوان و... باشند که سلایق گروه های متفاوت تامین گردد. هر چند در نهایت باید گفت که انتخاب 20 کتاب برای نشان دادن جریان عمومی فروش کتاب، ناکافی است اما می‌توان مشت را نمونه خروار گرفت!

نکته قابل ذکر دیگر این است که این کتاب‌ها لزوماً نشان‌دهنده ذائقه ما نیست بلکه بیان‌گر جریان فروش بدنه کتاب در ایران است. کتاب‌های ارزشمند زیادی در سالیان گذشته نتوانستند در صف پرفروش‌ها قرار بگیرند و در لیست‌های پرفروش‌ها ذکر نشدند. به همین خاطر پرفروش بودن صرفاً یکی از شاخصه‌های قضاوت در مورد کتاب و کیفیت آن است.

1-چهار اثر، فلورانس اسکاول شین:

با کمی اغماض می‌توان کتاب چهار اثر اسکاول شین را پر فروش‌ترین کتاب در دسته‎بندی کتب بزرگسال و عمومی قرار داد. این کتاب پیش‌قراول کتب حوزه «نفوذ کلام» و «قانون جذب» در دنیا محسوب می‌شود و در سالیان اخیر تبدیل به نوعی کتاب کلاسیک در این زمینه شده است. این کتاب شامل چهار نوشتار از فلورانس اسکاول شین می‌باشد که به شرح ذیل است:

بخش اول: بازی زندگی و راه و رسم این بازی.

بخش دوم: کلام تو عصای معجزه‌گر توست

بخش سوم: درِ پنهانِ موفقیت

بخش چهارم: نفوذ کلام

2-اثر مرکب، دارن هاردی:

«ﺍﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ »کتابی است که ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در تمام ﻋﺮﺻﻪ‌های زﻧﺪﮔﯽ برای تمام افرادی که ﮐﻪ خواهان تغییر و پیشرفت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ شده است. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب به ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘه‌‌های ﮐﺘاب به آن چیزی ﮐﻪ می‌خواهید ﺗﺒﺪﯾﻞ می‌شوید. دارن هاردی، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب پرفروش «دیواﻧﮕﺎن ثروت ساز»، ﻧﺎﺷﺮ و سردبیر ﻣﺠﻠﻪ «ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ» و ﺻﺎﺣﺐ دو ﺷﺒﮑﻪ «مردم» و «ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ» اﺳﺖ. او در ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ درآﻣﺪی ﺻﺪ ﻫﺰار دلاری داشت و در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ درآمد 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن دلار شد و هم‌اکنون جزو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. دارن ﻫﺎردی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫزاران فرد ﻣﻮﻓﻖ و تحقیقات ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی موفقیت آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ است.ﻫﺎردی می‌گوید ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی بزرگ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ قدم‌های ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ، چرا که ﺑﺎ قدم‌های ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ می‌توانید ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاوج ﺑﺮﺳﯿﺪ.

3-سه دقیقه در قیامت: تجربه‌ای نزدیک به مرگ :

یکی از جانبازان و مدافعین حرم برای مدت 3 دقیقه از دنیا می‌رود و سپس با شوک ایجادشده در اتاق عمل، دوباره به زندگی برمی‌گردد اما در همین مدت کوتاه، چیزهایی را مشاهده می‌کند که به موضوع این کتاب تبدیل شده است. نویسنده کتاب حاضر با فردی که این ماجرا برای وی رخ داده تماس می‌گیرد و بالاخره وی قبول می‌کند تا مشاهداتش را طی چندین مصاحبه و دیدار برای نویسنده بیان کند... پیش از روایت ماجراهای اصلی کتاب، از افراد دیگری نیز سخن گفته شده که تجربیات نزدیک به مرگ داشته‌اند. این کتاب که تجربه ای است نزدیک به مرگ، در 22 قسمت کوتاه و در 95 صفحه این موضوع را روایت می‌کند.

4-خودت باش دختر، ریچل هالیس:

این کتاب در لیست پرفروش‌ترین آثار آمازون و نیویورک تایمز قرار گرفته است. مخاطب این کتاب زنان و دختران هستند و نویسنده بر دغدغه‌های آن‌ها در زندگی تمرکز کرده است. نویسنده در این کتاب با ذکر داستان‌های متنوع سعی دارد به مخاطب خود بقبولاند که خود فرد مسئول تمام خوشی‌ها و غم‌های زندگی‌اش است و هر چه برای وی در زندگی رخ می‌دهد، به خودش بستگی دارد. ریچل هالیس در این کتاب داستان‌ها و نکاتی از زندگی خویش را نیز بیان کرده است که در آن‌ها مجبور شده بسیاری از حقایق زندگی خود را از دیگران پنهان کند. به باور نویسنده درک معنای حقیقی زندگی در این است که فرد از باورکردن دروغ‌هایی که دیگران درباره وی می‌گویند دست بکشد و زندگی خود را بر مبنای حقایق پایه‌ریزی نماید.

5-تکه‌هایی از یک کل منسجم، پونه مقیمی :

این کتاب مختص افرادی نوشته‌ شده است که می‌خواهند به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با تعمق بیشتری با دنیای ناشناخته‌ی روانشان ارتباط برقرار کنند. مولف، این کتاب را تکه‌هایی از یک کل منسجم می‌داند؛ کلی که هنوز تکمیل نشده اما در مسیر پیداشدن و بیرون آمدن از ابهام است. این کتاب حاصل یادداشت‌های «پونه مقیمی» در صفحه مجازی وی در اینستاگرام است. وی که یک روانشناس بالینی است، یادداشت‌هایی متناسب با فضای پیرامونش می‌نویسد. متن‌های کوتاه این کتاب در طول سه سال نوشته شده است و در دل هر متن از آن نکته‌ای وجود دارد که ممکن است بتواند بینشی جدید را برای مخاطب اثر به ارمغان آورد. کتاب فوق مفاهیمی در ارتباط با اصل صمیمیت در روابط را مورد توجه قرار داده و برای مخاطب روشن می‌کند چگونه زندگی هر یک از ما می‌تواند در مسیر اتقاقات تازه جریان پیدا کند.

هوشمندی نویسنده در استفاده از ظرفیت فضای مجازی که تاثیر بسزایی در محبوبیت نویسنده داشت (نظیر روزبه معین که بخش‌هایی از رمان «قهوه سرد آقای نویسنده» را حین نگارش از پیج اینستاگرام خود به اشتراک می‌گذاشت و با همین کار بود که برای اولین بار در ایران مردم برای خرید این کتاب در چاپ اول، روبروی مرکز توزیع آن ساعت‌ها صف کشیدند و چاپ اول در چند ساعت به اتمام رسید! ) و همچنین نیازهای روحی-روانی مردم در این سال‌های سخت، فروش کتاب را به‌تدریج به اوج خود رساند و با اقتدار در صدر کتب پرفروش وطنی قرار داد.

6- چگونه کتاب بخوانیم:

چگونه کتاب بخوانیم

«پادکست بی‌پلاس» در سال 99 توجه بسیاری را به کتاب‌هایی جلب نمود که شاید تا پیش از آن، چندان مورد توجه کتابخوانان قرار نمی‌گرفتند. یکی از این کتاب‌های جذاب، همین کتاب می‌باشد. ما کتابخوانان شاید با قدری غرور مدعی هستیم بهترین و البته مفیدترین شیوه کتابخوانی را می‌دانیم و اجازه نمی‌دهیم کسی در این زمینه نکته‌ای یا روشی را برای استفاده مطلوب از کتاب به ما آموزش بدهد. اما باید اندکی وا بدهیم! و اجازه یادگیری را از خود سلب نکنیم، آن هم در این موضوع حیاتی و تاثیرگذار.

باری، درباره کتاب فوق باید گفت که در سال 1940 درآمریکا انتشار یافت و فورا به بالاترین فروش ممکن رسید و بیش از یک سال در فهرست پرفروش ترین کتاب‌ها قرار داشت. سایت آمازون فروش این کتاب را تاکنون 500000 نسخه برآورد کرده است. البته با توجه به نیازی که در جوامع گوناگون برای آموزش نحوه مطلوب کتابخوانی وجود داشت، کتاب دوباره نوشته و ویرایش شد.

«فعالیت و هنر خواندن، سطوح خواندن، چگونه می توان خواننده ای فعال بود؟ طبقه بندی کتاب، فهم دقیق کتاب، نقد منصفانه کتاب و خواندن و پرورش ذهن»، تنها بخشی از مطالب ارزشمند این کتاب را تشکیل می‌دهد. این کتاب کلاسیک و بسیار مهم را باید به عنوان راهنمایی برای مطالعه ی اثربخش در نظر گرفت.

اگرکتابخوان حرفه ای هستید اما می خواهید در هنگام مطالعه، توشه بهتر و بیشتری از کتاب‌ها بردارید، کتاب پیش رو در این زمینه به شما بسیار کمک می کند. به طور مثال مطالعه تحلیلی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های این کتاب را به خود اختصاص داده است چرا که در این نوع از خواندن درک و فهم ما از کتاب بسیار عمیق تر خواهد شد.

7-حکایت دولت و فرزانگی، مارک فیشر:

کتاب «حکایت دولت و فرزانگی» اثر «مارک فیشر» و ترجمه‌ی «گیتی خوش‌دل» است. این کتاب در زمینه‌ی روان‌شناسی نوشته شده و از پانزده حکایت تشکیل شده است. «حکایت به حبس افتادن جوان»، «حکایت ارزش تاثیر از خود»، « حکایت یادگیری نیکبختی و زندگی»، «حکایت آموزش ایمان»، «حکایت آموزش تمرکز بر هدف» برخی از حکایت‌های این کتاب است. این کتاب از مشهورترین کتاب‌های یک سده گذشته به شمار می‌آید. موضوع کتاب زندگی‌نامه‌ی جوانی تیزهوش است که قصد منتشر کردن کتاب‌های خود و کسب درآمد از این راه را دارد اما با مشکلات زیادی در تحقق این هدف رو به رو می‌شود. حتما تا به حال به فکر پولدار شدن و راه‌های رسیدن به آن افتاده‌اید. این کتاب نیز دارای متن و هدف یکسان و هدف نفر اول موجود در داستان پولدار شدن و مشهور شدن است.

8- روابط از دست رفته، علل اصلی افسردگی واضطراب و راه‌کارهای غیرمنتظره:

نویسنده در این کتاب جذاب، علل اصلی افسردگی و اضطراب و راهکارهای غیرمنتظره مقابله با آنها را بیان کرده است.

افسردگی و اضطراب بر کیفیت زندگی افراد و توانایی ها و نحوه تصمیم گیری هایشان در زندگی تاثیری غیر قابل انکار دارد. مولف در این اثر از روابط از دست رفته با لحن و نگاهی انسانی سخن به میان می آورد و از زاویه دید جدیدی به این موضوع نگاه می اندازد. کتاب پیش رو ریشه های روانی و اجتماعی افسردگی و اضطراب را مورد کنکاش قرار می دهد و سعی می کند راه‌حل‌های کاربردی و اساسی برای خوانندگان اثر ارائه کند. نیازهای پاسخ نگرفته را محقق به عنوان دلیل اصلی افسردگی ارائه می کند و این خود کلید ورود به مباحث اثر است.

9-جز از کل، استیو تولتز :

«جزء از کل» نخستین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در همان سال اول انتشار با استقبال زیادی روبرو شد و نامزد دریافت جایزه‌ی بوکر شد. این کتاب توسط پیمان خاکسار به فارسی برگردانده شده است و در ایران نیز برخلاف انتظار ناشر و مترجم، به سرعت در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های نشر چشمه قرار گرفت.

همانطور که از نام کتاب پیداست، این رمان به راستی روایت جزئی از یک کل است؛ داستان پدری به نام مارتین دین، و دو پسرش جسپر و تری. تری برادر ناتنی جسپر است که سایه‌اش همیشه بر زندگی جسپر دیده می‌شود. داستان گاهی از زبان جسپر و گاهی از زبان مارتین بیان می‌شود و این تغییر هنرمندانه و مداوم راوی ، گیرایی خاصی به اثر بخشیده است. در دل هر چند صفحه از کتاب حادثه و اتفاقی نهفته است و هر یک از شخصیت‌ها جهان‌بینی و فلسفه‌ی خود را برای زندگی دارند، هرچند برخی از آن‌ها در طول داستان کم و بیش دچار تحولاتی می‌شوند....

10- صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد: فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه‌ی معاصر:

یکی از خوانندگان محبوب نسل جوان سال‌ها پیش ترانه‌ای خواند به نامه «جبر جغرافیایی» که در بین جوانان، بسیار رواج داشت و هنوز هم کم و بیش دارد. ترانه‌ای که شاه‌ بیتش چنین بود: «ای که زاده‌ی آسیایی و می‌گن جبر جغرافیایی...»

حتما شما هم از خود پرسیده‌اید این خاورمیانه‌ی جهنمی چطور به اینجا رسید؟ چرا این منطقه هیچ‌وقت روی آرامش و صلح را به خود نمی‌بیند؟ چرا ما دچار جبر جغرافیاییِ زندگی در این منطقه هستیم؟ و سوالاتی از این قبیل.

این کتاب انگار نوشته شده تا به سوالات روزمره ما پاسخی دقیق و علمی و تاریخی بدهد. «صلحی که همه‌‌ی صلح‌ها را بر باد داد» روایتی است از وقایعی که به فروپاشی امپراتوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول انجامید و مایه‌ٔ تغییر اساسی در خاورمیانه شد و بنا به عقیده‌ی نویسنده، به شروع جنگی دامن زد که همچنان ادامه دارد. جنگی که ناشی از ترسیم مرزهای ساختگی استعمارگران بین نژادها و قومیت‌های مشترکی است که سال‌ها بدون مرز کنار یکدیگر زندگی کرده بودند.

این کتاب تنها به نقش اروپا در خاورمیانه نمی‌پردازد، بلکه تأثیر این دگرگونی در خود اروپا را نیز دربرمی‌گیرد. گاه خواننده را با خود به دل بیابان‌های شبه‌ جزیره‌ٔ عربستان می‌برد و با ماجراجویی‌های لارنس همگام می‌کند و گاه از اختلافات و مناقشات دولتمردان اروپایی در پایتخت‌ هایشان پرده برمی‌دارد. می‌توان تاریخی را که این کتاب بدان پرداخته سِفر پیدایش قرن بیستم و خاورمیانه‌ی امروزی دانست. این کتاب در سال 1989 منتشر شد و به فهرست نهایی جایزه‌ی پولیتزر هم راه یافت. البته باید خاطرنشان کرد که معرفی این کتاب توسط پادکست «بی‌پلاس» نیز در پرفروش شدن این کتابِ بی‌نهایت جذاب و مهم برای همه‌ی خاورمیانه‌ای‌ها، تاثیر شگرفی داشت.

همچنین بخوانید:

پرفروش‌های خاص 1400

11-باشگاه پنج‌ صبحی‌ها، رابین شارما:

این کتاب برای افرادی نوشته شده است که می‌خواهند میزان بهره‌وری‌شان در زندگی را افزایش دهند. برنامه‌های صبحگاهی که رابین شارما در این کتاب ارائه کرده است، می‌تواند زندگی شخصی، سلامت، کار و روحیه فرد را به سطح جدیدی برساند. شارما در این اثر به روایت زندگی دو غریبه می‌پردازد که با یک میلیاردر آشنا می‌شوند و با پذیرفتن پیشنهادهای وی در زمنیه موفقیت در کسب و کار و زندگی، تحولی اساسی را در شخصیت‌شان به وجود می‌آورند. رابین شارما یک نویسنده و سخنران انگیزشیِ کانادایی است که با کتاب «راهبی که فراری‌اش را فروخت» به شهرتی جهانی رسید و این اثر از وی به هفتاد زبان دنیا ترجمه گردید.

12- زنان زیرک؛ چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟:

این کتاب یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین کتاب‌های آمریکاست که مولف آن خانم «شری آرگو» برای نوشتنش فقط به دانسته‌های خود بسنده نکرده و سعی کرده است از گفت‌وگوها و پرسش و پاسخ‌هایی یاری بگیرد که با صدها داوطلب مرد در سنین مختلف و با سطوح تحصیلات گوناگون داشته است.

نویسنده این کتاب به جای تکیه بر تصویری رویایی از روابط مردان و زنان، تصویری واقع‌گرایانه از آن‌ها و طرز فکر و خواسته‌هایشان ارائه می‌دهد و به جز تعداد کمی از نکاتی که با فرهنگ ما همخوانی ندارند، پر از نکات و اصولی است که می‌تواند در زندگی روزمره هر فردی کاربردهای فراوانی داشته باشد. کتاب «زنان زیرک» به خانم‌ها کمک می‌کند تا از گفتن واژه «نه» نهراسند و اجازه ندهند کسی از سادگی یا مهربانی آن‌ها بهره نادرستی، به سود خویش ببرد. زنان مخاطب این کتاب با مطالعه این اثر می‌توانند یک یادآوری کامل برای بازگشت به خودشان داشته باشند و با گذشت زمان، نه تنها بُعد زنانه وجود خویش را فراموش نکنند بلکه به مرد زندگی‌شان نیز کمک کنند تا ویژگی‌های مردانه خود را از یاد نبرد.

این کتاب راهنمایی است برای خانم‌ها، تا بتوانند خود را با ضرباهنگ زندگی امروزین هماهنگ کنند. نویسنده در برخی از فصول این کتاب بر نکاتی تاکید کرده که پیش از این و در گذشته نیز زنان آن‌ها را به کار می‌گرفته‌اند اما در گذر زمان و مدرنیزه‌شدن جوامع آن‌ها را از یاد برده‌اند. مترجم این کتاب سعی کرده با بکاربستن استانداردی از ترجمه آنچه را که شایسته فارسی‌زبانان است در این کتاب رعایت نماید.

شری آرگو در این کتاب خواندنی، دلایلی را که باعث می‌شود مردان به زنان زیرک جذب شوند را با مثال‌هایی دقیق بیان می‌کند. خانم شری آرگو نویسنده‌ای اهل کشور فرانسه است و تاکنون کتاب‌های عمیق و اررشمندی را تالیف کرده و توانسته طیف متنوعی از خوانندگان را به آثارش جذب نماید.

13-هیچ دوستی به جز کوهستان، بهروز بوچانی:

نویسنده کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» ، از سال 2013 تا سال 2019 در کمپ پناهندگان جزیره مانوس در کشور پاپوآ گینه نو گرفتار بوده و توانسته در این مدت آنچه را بر وی گذشته از طریق پیام‌رسان واتس‌آپ برای دوستش «امید توفیقیان» در استرالیا بفرستد و توفیقیان نیز آن را از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. بوچانی برای کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» برنده جایزه ادبی نخست‌وزیری «ویکتوریا» گردید اما حتی برای دریافت جایزه نیز اجازه خروج از اردوگاه را نیافت. جایزه ملی «زندگی‌نامه استرالیا» که مهم‌ترین جایزه ادبی این کشور است از دیگر جوایزی بود که بهروز بوچانی برای خلق این اثر کسب نمود. وی پس از سال‌ها مرارت و سختی زندگی در جزیره مانوس، بالاخره توانست اقامت دائم کشور نیوزیلند را در سال 2019 به دست بیاورد.

14- درباره معنی زندگی، ویل دورانت :

«درباره معنی زندگی» کتابی از ویل دورانت، تاریخ‌ شناس معروف آمریکایی است. او در این کتاب، دیدگاه‌ های خود و تعدادی از اندیشمندان و صاحب‌ نظران جهان معاصر را برای انگیزه و معنای زندگی گردآورده است. روزى مردى به نزد ویل دورانت، مورخ و اندیشمند مشهور، رفت و از او درخواست کرد دلیلى به دست او بدهد که “چرا نباید خودکشى کند؟” دورانت در آن وقت محدود، جواب هایى به او داد و مدتى بعد، نامه اى براى بیش از صد شخصیت مشهور فرستاد و درباره ى معنى زندگى از آن ها نظر خواست. دورانت نشست و نامه اى نوشت، نامه اى که در طرح پرسش ها، فلسفى بود و طنینى شاعرانه داشت. او آن نامه را براى صد نفر فرستاد و از آن ها دعوت کرد که به پرسش های بنیادینی نظیر معنى زندگى پاسخ گویند. مجموعه پاسخ‌های این شخصیت‌های شهیر و به‌نام، مفاد اصلی این کتاب ارزشمند و پر معنا را شکل می‌دهد.

15-چشم‌هایش، بزرگ علوی :

چشمهایش، شاخص‌ترین اثر «بزرگ علوی» است. این کتاب روایت یکی از دوست‌داران نقاش معروفی به نام "ماکان" است که به دنبال راز مرگ مشکوک استاد در تبعید است. در خلال داستان، آقای ناظم همان دوست‌دار استاد حدس می‌زند که راز مرگ استاد در یکی از تابلوهای ایشان که به خط خود استاد "چشمهایش" نامیده شده و در شخصیت مدل این اثر، نهفته است. پس از آن سعی می‌کند با پیدا کردن زن به تصویر کشیده شده در تابلو به این راز دست پیدا کند... چشمهایش با نثری پرطراوت و پویا، زمانه‌ای را به تصویر می‌کشد که استبداد و ترس، جامعه را در بر گرفته و حضور حکومت در تمام عرصه‌ها، فضا را برای نفس کشیدن مردم سخت کرده است. این رمان یکی از بهترین رمان‌های صد سال داستان‌نویسی ایران است.

16-همه می‌تونن زرنگ باشن: تمرینات ویژه برای پرورش استعدادهای کودکان، نرگس تبریزی و مصطفی تبریزی :

کتاب پیش‌رو حاوی تمرینات ویژه‌ای برای پرورش استعدادهای کودکان است که در چند جلد منتشر شده است. تمرینات موجود در این کتاب، کودکان را با پدیده‌های محیطی آن‌ها که به موضوعات اثر مرتبط است، درگیر می‌کند که این خود، کمک شایانی به یادگیری کودکان می‌نماید. تمرین‌های تکراری، یک بعدی و غیراصولی بسیاری از کتاب‌های مشابه، نه تنها میل و علاقه کودکان را به این کتاب‌ها کاهش می‌دهد، بلکه امکان رشد ذهنی کودک را نیز مختل می‌کند. نویسندگان کتاب حاضر سعی کرده‌اند کتاب خود را از این کاستی‌ها پیرایش دهند تا کودک بتواند بازخورد مثبتی را از اثر حاضر داشته باشد.

17-یادت باشد ...: شهید حمید سیاهکالی مرادی به روایت همسر :

کتاب «یادت باشد» دربرگیرنده زندگی و خاطرت شهید مدافع حرم «حمید سیاهکالی مرادی»، به روایت همسر ایشان است. این کتاب دارای ده فصل است که هر کدام از آن‌ها مقطعی از زندگی شهید سیاهکالی مرادی را پوشش می‌دهد. در پایان کتاب نیز وصیت‌نامه شهید و عکس‌های مربوط به وی و خانواده ‌اش چاپ شده است. محل شهادت شهید، همچنان نامشخص است اما همچنان که در کتاب ذکر شده همسر شهید فقط نامی از گودال محل شهادت می‌داند و این که در حلب سوریه واقع شده است. کتاب «یادت باشد»، یک عاشقانه آرام و همدلی ‌برانگیز است که تاکنون با استقبال گسترده‌ای مواجه شده و در مدت زمان خیلی کم به چاپ صد و سی‌ام رسیده است.

18-ملت عشق، الیف شافاک:

«ملت عشق» داستان عشق و رهایی است. روایت‌گر زندگی یکنواخت زنی در غرب که درگیر اندیشه‌های عرفانی شرق می‌شود. «اللا روبینشتاین» چهل ساله، در بیست سال زندگی زناشویی‌اش هیچ‌چیز جز زندگی روزمره را تجربه نکرده است. وی که ویراستار یک ناشر است، با متنی برای ویرایش مواجه می‌شود که در مورد رابطه شمس و مولانا است. کیفیت این رابطه است که زندگی‌ گذشته‌اش را در پیش چشم وی به لرزه در می‌آورد. وی پس از بیست سال زندگی مشترک، یک روز صبح تصمیم می‌گیرد خود را از بند این زندگی، آزاد کند و سفری بی‌‌بازگشت را آغاز می‌کند. شاید عشق تنها دلیلی است که «اللا» را از زندگی آرام و تکراری‌اش جدا کرده و در مسیری پر تلاطم قرار می‌دهد...

این کتاب چندین سال است در صدر کتب پرفروش ادبیات داستانی ایران به چشم می‌آید و گویا فعلا هم قصد واگذاری این جایگاه را به کتابی دیگر ندارد!

این کتاب اولین پیشنهاد برای دوستداران ادبیات عاشقانه به شمار می آید و مخاطبانش همواره در جستجوی یافتن چنین کتابی برای مطالعات بعدی خود هستند.

19- سه‌گانه یووال نوح هراری:

یووال نوح هراری نویسنده‌ی 45 ساله‌ اسرائیلی با انتشار سه‌گانه‌ی «انسان خردمند»، «انسان خداگونه » و «21 درس برای قرن 21» بدل به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های حوزه ‌ی کتاب در سالیان اخیر در سراسر جهان شده است. وی که یکی از شاگردان خلف داروین و معتقدان به تکامل زیستی انسان است، چنان خلاقانه و هوشمندانه نظریات مختلف اقتصادی، زیست‌شناسی، باستان‌شناسی، اجتماعی، فلسفی... را در حوزه تکامل انسان‌ها و نهادهای بشری با هم ترکیب و ارائه کرده که آه از نهاد معتقدان به آفرینش برآمده است. چرا که تا پیش از این، نظریات تکاملی هیچ‌گاه تا بدین پایه خواننده فراوان و عام پیدا نکرده بود و عموماً منحصر به حوزه‌های تخصصی و آکادمیک بود. همچنین کتاب‌های در حوزه تکامل، عموماً منحصر به یک حوزه هستند و نظریات مختلف در آن‌ها ترکیب نشده است. بر خلاف این سنت نظری، هراری در کتاب‌هایش سنت نگاه بین‌رشته‌ای را زنده نگاه داشته است و با لحنی روایت‌گونه و داستانی، مهم‌ترین موضوعات تکامل زیستی و تاریخی و اقتصادی را بیان می‌کند.

کتاب انسان خردمند با نثر جادویی وی با اولین کلمات و جملات، مخاطب حتی تفننی کتاب را نیز به خود جذب می‌کند و مهلت تامل پیرامون مطالعه یا عدم مطالعه کتاب را از وی سلب می‌کند. هراری در این کتاب با تبارشناسی انسان خردمند(sapiens) شروع می‌کند و این نوع انسانی را با 5 نوع دیگر مقایسه می‌کند و بر پایه اسناد معتقد است که گونه انسان خردمند امروزین، در ابتدا و در مقایسه با سایر انواع انسان‌ها، در اقلیت محض بودند. چه چیز باعث شد که انسان خردمند خود را از بقیه انواع حیوانی و انسانی جدا سازد؟ به نظر هراری قدرت پیچیده و جادوییِ داستان‌گویی و باور کردن این داستان‌ها.

تمدن بشری و دولت‌ها و نهادهای عظیم با پذیرش داستان‌های غیرواقعی توسط انسان خردمند ایجاد شد. شروع درخشان هراری در این کتاب که با مثالی از پذیرفتن موجودیت شخصیت حقوقی شرکت پژو توسط افراد در قرن حاضر تکمیل می‌شود(نمونه درخشانی از نبوغ هراری) مخاطب را اقناع می‌کند که با کتابی دیگرگون مواجه است. وی در ادامه کتاب از انسان‌های پیش از عصر کشاورزی و رفاه و تنعم‌شان می‌گوید، رفاهی که با رفاه امروزین انسان مقایسه می‌شود و ریسک‌های زندگی در طبیعت وحشی اما پربار آن عصر بر خلاف تصور مساوی با ریسک‌های زندگی در عصر پر اضطراب مدرن گرفته می‌شود.

در ادامه، هراری از آفت‌های عصر کشاورزی برای انسان خردمند می‌گوید و به نقش پرقدرت «پول» در مناسبات بشری می‌رسد. تبیین هراری از پول در این فصل بسیار درخشان و جذاب است. با پیش رفتن کتاب، به‌تدریج ابعاد بیشتری از تمدن بشری با نگاه خلاقانه هراری تشریح می‌شود و امپراتوری‌ها، قانون‌های دینی‌، انقلاب علمی، پدیدار شدن سرمایه‌داری و زدودن نقش خدا از جهان در عصر جدید زیر ذره‌بین نویسنده نکته‌بین می‌رود.

کتاب «انسان خداگونه» که طبعاً در ادامه «انسان خردمند» می‌آید، از فرآیند تبدیل شدن انسان به خدا و مصائبش می‌گوید. هراری در این کتاب پرده از بزرگترین مشکلات بشر در عصر حاضر بر می‌دارد و سوال‌هایی می‌پرسد بنیادین. سوال‌هایی از این دست: چه بر سر دموکراسی خواهد آمد وقتی که گوگل و فیسبوک علایق و تمایلات سیاسی ما را بهتر از خود ما بدانند! چه بر سر وضعیت رفاه دولت‌ها خواهد آمد، وقتی کامپیوتر‌ها بخش عظیمی از کارکنان را بی‌کار کنند و آن‌ها را تبدیل به «طبقه بی‌فایده» (useless class) نماید. اسلام چطور می‌تواند تصمیمات مهندسی ژنتیک را زیر نظر بگیرد؟ آیا فعالیت‌های دره سیلیکون (سیلیکون ولی) در نهایت منجر به تولید مذهب جدیدی برای دنیا می‌شود، نهادی که مردم سرسپرده آن شوند، بدون اینکه حتی به آن آگاه باشند؟

در زمانه‌ای که انسان خردمند تبدیل به انسان خداگونه می‌شود، چه مقصدی را می‌توان برای بشریت تصور کرد؟ در مقام خدایان خودساخته کره زمین چه پروژه‌هایی باید برای آینده آن در نظر بگیریم و چگونه می‌توانیم این سیاره شکننده و حساس را در برابر قدرت تخریب‌گر خودمان محافظت کنیم؟

کتاب «21 درس برای قرن 21» که بعد از دو کتاب فوق و در سال 2018 منتشر شد، بر مسائل جاری و آینده بی‌واسطه جوامع بشری در قرن 21 تمرکز می‌کند و بزرگترین چالش ‌ها و مهم‌ترین انتخاب‌های امروز انسان را به تصویر می‌کشد.وی می‌گوید:

«به عنوان تاریخ‌دان، نمی‌توانم به مردم غذا و لباس بدهم، اما می،توانم تلاش کنم کمی شفافیت به آنها عرضه کنم، و از آن راه، به مسطح شدن زمین بازی جهانی کمک کنم.

در نتیجه‌گیری می‌توان گفت که شاید برخی از مباحث هراری، تازه نباشند، اما قطعا نبوغ وی در داستان‌گویی و تلفیق حوزه‌های مختلف دانش بشری است که از وی و کتاب‌هایش چنین جایگاهی را ساخته است. انسان خردمند وی به حدی تاثیرگذار و پرمخاطب بود که متاسفانه وزارت ارشاد بعد از چاپ‌های متعدد، بعلت طرح مواردی متضاد با آموزه‌های دینی نظیر مسئله‌ی آفرینش و...، آن را توقیف نمود و زحمات مترجم و ناشر فرهیخته این کتب را با سپردن ناخواسته‌ی کتاب به دست دلالان بازار سیاه بر باد داد.

20-شیوه سنتور نوازی، پشنگ کامکار:

این کتاب یکی از بهترین و مهم‌ترین کتب برای یادگیری ساز سنتور نزد علاقمندان این ساز کهن ایرانی می‌باشد. کتاب در برگیرنده‌ی مقدماتی نظیر نحوه نشستن پشت سنتور، ساختمان سنتور، مختصری از موسیقی نظری و... می‌باشد. در فصل‌های بعدی نویسنده به سراغ توضیح علامات و واژه‌های موسیقی، نحوه مضراب گرفتن و کوک کردن ساز پرداخته و در نهایت نیز تمرینات مضرابی و ردیف‌خوانی را ارائه داده است.