20کتاب پرفروش سال 99+ارسال «کاملا» رایگان

20کتاب پرفروش سال 99+ارسال «کاملا» رایگان

گردآوری پرفروش های کتاب در فصل ها یا ماه های مختلف، هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می خرند حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است.

گردآوری و تالیف: مهدی تسلطی

مقدمه:گردآوری پرفروش‌های کتاب در فصل‌ها یا ماه‌های مختلف، هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می‌خرند، حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می‌آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش‌ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است. یک کتابفروشی صرفا به کتاب‌هایی که به لحاظ تعداد بیشترین فروش را داشته‌اند، پرفروش می‌گوید، اما کتابفروشی‌ای دیگر به قیمت، حوزه‌ی کتاب، سال چاپ و... هم توجه دارد و مبنای پرفروش‌هایش صرفا تعداد فروش نیست. ما در حجم عظیم کتب پرفروش ماه‌های گذشته، کتاب‌هایی را انتخاب نمودیم که هم فروش تعدادیِ بالایی داشته باشند و هم در حوزه‌های متفاوت ادبیات، روان‌شناسی یا موفقیت، علوم‌اجتماعی،هنر، تاریخ، کودک و نوجوان و... باشند که سلایق گروه های متفاوت تامین گردد. هر چند در نهایت باید گفت که انتخاب 20 کتاب برای نشان دادن جریان عمومی فروش کتاب، ناکافی است اما می‌توان مشت را نمونه خروار گرفت!

1-چهار اثر، فلورانس اسکاول شین:

با کمی اغماض می‌توان کتاب چهار اثر اسکاول شین را پر فروش‌ترین کتاب در دسته‎بندی کتب بزرگسال و عمومی قرار داد. این کتاب پیش‌قراول کتب حوزه «نفوذ کلام» و «قانون جذب» در دنیا محسوب می‌شود و در سالیان اخیر تبدیل به نوعی کتاب کلاسیک در این زمینه شده است. این کتاب شامل چهار نوشتار از فلورانس اسکاول شین می‌باشد که به شرح ذیل است:

بخش اول: بازی زندگی و راه و رسم این بازی.

بخش دوم: کلام تو عصای معجزه‌گر توست

بخش سوم: درِ پنهانِ موفقیت

بخش چهارم: نفوذ کلام

2-اثر مرکب، دارن هاردی:

«ﺍﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ »کتابی است که ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در تمام ﻋﺮﺻﻪ‌های زﻧﺪﮔﯽ برای تمام افرادی که ﮐﻪ خواهان تغییر و پیشرفت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ شده است. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب به ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘه‌‌های ﮐﺘاب به آن چیزی ﮐﻪ می‌خواهید ﺗﺒﺪﯾﻞ می‌شوید. دارن هاردی، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب پرفروش «دیواﻧﮕﺎن ثروت ساز»، ﻧﺎﺷﺮ و سردبیر ﻣﺠﻠﻪ «ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ» و ﺻﺎﺣﺐ دو ﺷﺒﮑﻪ «مردم» و «ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ» اﺳﺖ. او در ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ درآﻣﺪی ﺻﺪ ﻫﺰار دلاری داشت و در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ درآمد 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن دلار شد و هم‌اکنون جزو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. دارن ﻫﺎردی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫزاران فرد ﻣﻮﻓﻖ و تحقیقات ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی موفقیت آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ است.ﻫﺎردی می‌گوید ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی بزرگ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ قدم‌های ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ، چرا که ﺑﺎ قدم‌های ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ می‌توانید ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاوج ﺑﺮﺳﯿﺪ.

3-سه دقیقه در قیامت: تجربه‌ای نزدیک به مرگ :

یکی از جانبازان و مدافعین حرم برای مدت 3 دقیقه از دنیا می‌رود و سپس با شوک ایجادشده در اتاق عمل، دوباره به زندگی برمی‌گردد اما در همین مدت کوتاه، چیزهایی را مشاهده می‌کند که به موضوع این کتاب تبدیل شده است. نویسنده کتاب حاضر با فردی که این ماجرا برای وی رخ داده تماس می‌گیرد و بالاخره وی قبول می‌کند تا مشاهداتش را طی چندین مصاحبه و دیدار برای نویسنده بیان کند... پیش از روایت ماجراهای اصلی کتاب، از افراد دیگری نیز سخن گفته شده که تجربیات نزدیک به مرگ داشته‌اند. این کتاب که تجربه ای است نزدیک به مرگ، در 22 قسمت کوتاه و در 95 صفحه این موضوع را روایت می‌کند.

4-خودت باش دختر، ریچل هالیس:

این کتاب در لیست پرفروش‌ترین آثار آمازون و نیویورک تایمز قرار گرفته است. مخاطب این کتاب زنان و دختران هستند و نویسنده بر دغدغه‌های آن‌ها در زندگی تمرکز کرده است. نویسنده در این کتاب با ذکر داستان‌های متنوع سعی دارد به مخاطب خود بقبولاند که خود فرد مسئول تمام خوشی‌ها و غم‌های زندگی‌اش است و هر چه برای وی در زندگی رخ می‌دهد، به خودش بستگی دارد. ریچل هالیس در این کتاب داستان‌ها و نکاتی از زندگی خویش را نیز بیان کرده است که در آن‌ها مجبور شده بسیاری از حقایق زندگی خود را از دیگران پنهان کند. به باور نویسنده درک معنای حقیقی زندگی در این است که فرد از باورکردن دروغ‌هایی که دیگران درباره وی می‌گویند دست بکشد و زندگی خود را بر مبنای حقایق پایه‌ریزی نماید.

5-تکه‌هایی از یک کل منسجم، پونه مقیمی :

این کتاب مختص افرادی نوشته‌ شده است که می‌خواهند به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با تعمق بیشتری با دنیای ناشناخته‌ی روانشان ارتباط برقرار کنند. مولف، این کتاب را تکه‌هایی از یک کل منسجم می‌داند؛ کلی که هنوز تکمیل نشده اما در مسیر پیداشدن و بیرون آمدن از ابهام است. این کتاب حاصل یادداشت‌های «پونه مقیمی» در صفحه مجازی وی در اینستاگرام است. وی که یک روانشناس بالینی است، یادداشت‌هایی متناسب با فضای پیرامونش می‌نویسد. متن‌های کوتاه این کتاب در طول سه سال نوشته شده است و در دل هر متن از آن نکته‌ای وجود دارد که ممکن است بتواند بینشی جدید را برای مخاطب اثر به ارمغان آورد. کتاب فوق مفاهیمی در ارتباط با اصل صمیمیت در روابط را مورد توجه قرار داده و برای مخاطب روشن می‌کند چگونه زندگی هر یک از ما می‌تواند در مسیر اتقاقات تازه جریان پیدا کند.

6-بنویس تا اتفاق بیافتد، هنریت کلاوسر:

نویسنده ی کتاب «بنویس تا اتفاق بیافتد» می گوید: « اگر بدانی چه می‌خواهی ، می‌توانی به آن برسی .» تعیین هدف، تمرکز روی نتیجه‌ی کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی به دنبالش هستید می‌تواند باعث تحقق رویاهای شما شود. عنصرکلیدی در تمام کتاب‌های موفقیت این است که هدف خود را بنویسید. نگران نوع کاغذ یا خودکاری که می‌نویسید نباشید. تنها قانون این است که هر بار چیزی را می‌نویسید زیر آن تاریخ نوشتن و رسیدن به آن را بنویسید...

7-حکایت دولت و فرزانگی، مارک فیشر:

کتاب «حکایت دولت و فرزانگی» اثر «مارک فیشر» و ترجمه‌ی «گیتی خوش‌دل» است. این کتاب در زمینه‌ی روان‌شناسی نوشته شده و از پانزده حکایت تشکیل شده است. «حکایت به حبس افتادن جوان»، «حکایت ارزش تاثیر از خود»، « حکایت یادگیری نیکبختی و زندگی»، «حکایت آموزش ایمان»، «حکایت آموزش تمرکز بر هدف» برخی از حکایت‌های این کتاب است. این کتاب از مشهورترین کتاب‌های یک سده گذشته به شمار می‌آید. موضوع کتاب زندگی‌نامه‌ی جوانی تیزهوش است که قصد منتشر کردن کتاب‌های خود و کسب درآمد از این راه را دارد اما با مشکلات زیادی در تحقق این هدف رو به رو می‌شود. حتما تا به حال به فکر پولدار شدن و راه‌های رسیدن به آن افتاده‌اید. این کتاب نیز دارای متن و هدف یکسان و هدف نفر اول موجود در داستان پولدار شدن و مشهور شدن است.

8-ریحانه بهشتی، سیما مخبر:

اگر به دنبال کتابی هستید که مسائل مورد نیاز پزشکی، روانشناسی و تغذیه در دوران بارداری را با استفاده از فقه اسلامی ارائه نموده باشد، ریحانه بهشتی مطمئنا انتخاب خوبی خواهد بود .

"ریحانه بهشتی یا فرزند صالح" ، آداب آمیزش و توصیه‌های پزشکی، تغذیه و بهداشت دوران بارداری، اعمال عبادی دوران بارداری، مستحبات و مکروهات از زبان ائمه معصومین (ع) ، آداب شیردهی و از شیر گرفتن و صدها نکته اخلاقی و عبادی و ... را به مخاطبان خود هدیه می دهد.

9-جز از کل، استیو تولتز :

«جزء از کل» نخستین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در همان سال اول انتشار با استقبال زیادی روبرو شد و نامزد دریافت جایزه‌ی بوکر شد. این کتاب توسط پیمان خاکسار به فارسی برگردانده شده است و در ایران نیز برخلاف انتظار ناشر و مترجم، به سرعت در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های نشر چشمه قرار گرفت.

همانطور که از نام کتاب پیداست، این رمان به راستی روایت جزئی از یک کل است؛ داستان پدری به نام مارتین دین، و دو پسرش جسپر و تری. تری برادر ناتنی جسپر است که سایه‌اش همیشه بر زندگی جسپر دیده می‌شود. داستان گاهی از زبان جسپر و گاهی از زبان مارتین بیان می‌شود و این تغییر هنرمندانه و مداوم راوی ، گیرایی خاصی به اثر بخشیده است. در دل هر چند صفحه از کتاب حادثه و اتفاقی نهفته است و هر یک از شخصیت‌ها جهان‌بینی و فلسفه‌ی خود را برای زندگی دارند، هرچند برخی از آن‌ها در طول داستان کم و بیش دچار تحولاتی می‌شوند....

10-تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، جان مورفی:

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان. جی. مورفی در سال 1999 میلادی توسط مؤسسه مالی نیویورک منتشر شد. این کتاب بیش از 5 سال عنوان پرفروش‌ترین منبع آموزشی چاپی در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده و تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است و ترجمه فارسی آن نیز که توسط چند ناشر انجام گرفته است، پرفروش ترین منبع آموزشی در زمینه بورس بوده است. به زعم بسیاری از معامله‌گران حرفه‎ای و دانشجویانی که آن را مطالعه نموده‌اند، اثر جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و ابزار مختلف مالی در بورس است. این کتاب با بالا رفتن سوددهی بازار سرمایه در ایران به شکل عجیبی مورد تقاضا قرار می‌گرفت و با افت بورس، فروش این کتاب نیز دچار افت شد ولی بخاطر فروش بالای آن در ماه‌های گذشته، در لیست پرفروش‌های ما قرار گرفته است.

همچنین بخوانید:
پرفروش‌ترین کتاب‌های سال 2020

11-باشگاه پنج‌ صبحی‌ها، رابین شارما:

این کتاب برای افرادی نوشته شده است که می‌خواهند میزان بهره‌وری‌شان در زندگی را افزایش دهند. برنامه‌های صبحگاهی که رابین شارما در این کتاب ارائه کرده است، می‌تواند زندگی شخصی، سلامت، کار و روحیه فرد را به سطح جدیدی برساند. شارما در این اثر به روایت زندگی دو غریبه می‌پردازد که با یک میلیاردر آشنا می‌شوند و با پذیرفتن پیشنهادهای وی در زمنیه موفقیت در کسب و کار و زندگی، تحولی اساسی را در شخصیت‌شان به وجود می‌آورند. رابین شارما یک نویسنده و سخنران انگیزشیِ کانادایی است که با کتاب «راهبی که فراری‌اش را فروخت» به شهرتی جهانی رسید و این اثر از وی به هفتاد زبان دنیا ترجمه گردید.

12-نیم دانگ پیونگ یانگ، رضا امیرخانی :

این اثر حاصل دو سفر رضا امیرخانی به کشور کره شمالی در سال 1397 است. فصل نخست کتاب شرح سفر نخست نویسنده به این کشور است. وی در خردادماه 1397 و در پوشش مستندنویس و به پیشنهاد محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و با همراهی جمعی از اعضای حزب موتلفه اسلامی راهی پیونگ یانگ می‌شود تا توصیفی خواندنی و دقیق از فضای جامعه و قوانین جاری در این کشور را با زبانی ساده و تاثیرگذار به دست دهد. فصل دوم اثر از حال و هوای امیرخانی بعد از بازگشت از این کشور می‌گوید. کتاب‌ها، فیلم‌ها و مقالاتی که با محوریت سیستم حکومتی کره شمالی و نحوه زندگی مردم در آن سرزمین تاکنون به نگارش درآمده، باعث می‌شود مولف، سفر دیگری به این کشور ترتیب دهد تا با زاویه دید جدیدی، این کشور را نظاره کند. فصل سوم روایتی از سفر دوم نویسنده به کره شمالی است که در بهمن ماه 1397 صورت می‌پذیرد و به نوعی سفرنامه مولف را تکمیل می‌کند.

13-هیچ دوستی به جز کوهستان، بهروز بوچانی:

نویسنده کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» ، از سال 2013 تا سال 2019 در کمپ پناهندگان جزیره مانوس در کشور پاپوآ گینه نو گرفتار بوده و توانسته در این مدت آنچه را بر وی گذشته از طریق پیام‌رسان واتس‌آپ برای دوستش «امید توفیقیان» در استرالیا بفرستد و توفیقیان نیز آن را از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. بوچانی برای کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» برنده جایزه ادبی نخست‌وزیری «ویکتوریا» گردید اما حتی برای دریافت جایزه نیز اجازه خروج از اردوگاه را نیافت. جایزه ملی «زندگی‌نامه استرالیا» که مهم‌ترین جایزه ادبی این کشور است از دیگر جوایزی بود که بهروز بوچانی برای خلق این اثر کسب نمود. وی پس از سال‌ها مرارت و سختی زندگی در جزیره مانوس، بالاخره توانست اقامت دائم کشور نیوزیلند را در سال 2019 به دست بیاورد.

14- درباره معنی زندگی، ویل دورانت :

«درباره معنی زندگی» کتابی از ویل دورانت، تاریخ‌ شناس معروف آمریکایی است. او در این کتاب، دیدگاه‌ های خود و تعدادی از اندیشمندان و صاحب‌ نظران جهان معاصر را برای انگیزه و معنای زندگی گردآورده است. روزى مردى به نزد ویل دورانت، مورخ و اندیشمند مشهور، رفت و از او درخواست کرد دلیلى به دست او بدهد که “چرا نباید خودکشى کند؟” دورانت در آن وقت محدود، جواب هایى به او داد و مدتى بعد، نامه اى براى بیش از صد شخصیت مشهور فرستاد و درباره ى معنى زندگى از آن ها نظر خواست. دورانت نشست و نامه اى نوشت، نامه اى که در طرح پرسش ها، فلسفى بود و طنینى شاعرانه داشت. او آن نامه را براى صد نفر فرستاد و از آن ها دعوت کرد که به پرسش های بنیادینی نظیر معنى زندگى پاسخ گویند. مجموعه پاسخ‌های این شخصیت‌های شهیر و به‌نام، مفاد اصلی این کتاب ارزشمند و پر معنا را شکل می‌دهد.

15-چشم‌هایش، بزرگ علوی :

چشمهایش، شاخص‌ترین اثر «بزرگ علوی» است. این کتاب روایت یکی از دوست‌داران نقاش معروفی به نام "ماکان" است که به دنبال راز مرگ مشکوک استاد در تبعید است. در خلال داستان، آقای ناظم همان دوست‌دار استاد حدس می‌زند که راز مرگ استاد در یکی از تابلوهای ایشان که به خط خود استاد "چشمهایش" نامیده شده و در شخصیت مدل این اثر، نهفته است. پس از آن سعی می‌کند با پیدا کردن زن به تصویر کشیده شده در تابلو به این راز دست پیدا کند... چشمهایش با نثری پرطراوت و پویا، زمانه‌ای را به تصویر می‌کشد که استبداد و ترس، جامعه را در بر گرفته و حضور حکومت در تمام عرصه‌ها، فضا را برای نفس کشیدن مردم سخت کرده است. این رمان یکی از بهترین رمان‌های صد سال داستان‌نویسی ایران است.

16-همه می‌تونن زرنگ باشن: تمرینات ویژه برای پرورش استعدادهای کودکان، نرگس تبریزی و مصطفی تبریزی :

کتاب پیش‌رو حاوی تمرینات ویژه‌ای برای پرورش استعدادهای کودکان است که در چند جلد منتشر شده است. تمرینات موجود در این کتاب، کودکان را با پدیده‌های محیطی آن‌ها که به موضوعات اثر مرتبط است، درگیر می‌کند که این خود، کمک شایانی به یادگیری کودکان می‌نماید. تمرین‌های تکراری، یک بعدی و غیراصولی بسیاری از کتاب‌های مشابه، نه تنها میل و علاقه کودکان را به این کتاب‌ها کاهش می‌دهد، بلکه امکان رشد ذهنی کودک را نیز مختل می‌کند. نویسندگان کتاب حاضر سعی کرده‌اند کتاب خود را از این کاستی‌ها پیرایش دهند تا کودک بتواند بازخورد مثبتی را از اثر حاضر داشته باشد.

17-یادت باشد ...: شهید حمید سیاهکالی مرادی به روایت همسر :

کتاب «یادت باشد» دربرگیرنده زندگی و خاطرت شهید مدافع حرم «حمید سیاهکالی مرادی»، به روایت همسر ایشان است. این کتاب دارای ده فصل است که هر کدام از آن‌ها مقطعی از زندگی شهید سیاهکالی مرادی را پوشش می‌دهد. در پایان کتاب نیز وصیت‌نامه شهید و عکس‌های مربوط به وی و خانواده ‌اش چاپ شده است. محل شهادت شهید، همچنان نامشخص است اما همچنان که در کتاب ذکر شده همسر شهید فقط نامی از گودال محل شهادت می‌داند و این که در حلب سوریه واقع شده است. کتاب «یادت باشد»، یک عاشقانه آرام و همدلی ‌برانگیز است که تاکنون با استقبال گسترده‌ای مواجه شده و در مدت زمان خیلی کم به چاپ صد و سی‌ام رسیده است.

18-ملت عشق، الیف شافاک:

«ملت عشق» داستان عشق و رهایی است. روایت‌گر زندگی یکنواخت زنی در غرب که درگیر اندیشه‌های عرفانی شرق می‌شود. «اللا روبینشتاین» چهل ساله، در بیست سال زندگی زناشویی‌اش هیچ‌چیز جز زندگی روزمره را تجربه نکرده است. وی که ویراستار یک ناشر است، با متنی برای ویرایش مواجه می‌شود که در مورد رابطه شمس و مولانا است. کیفیت این رابطه است که زندگی‌ گذشته‌اش را در پیش چشم وی به لرزه در می‌آورد. وی پس از بیست سال زندگی مشترک، یک روز صبح تصمیم می‌گیرد خود را از بند این زندگی، آزاد کند و سفری بی‌‌بازگشت را آغاز می‌کند. شاید عشق تنها دلیلی است که «اللا» را از زندگی آرام و تکراری‌اش جدا کرده و در مسیری پر تلاطم قرار می‌دهد...

این کتاب چندین سال است در صدر کتب پرفروش ادبیات داستانی ایران به چشم می‌آید و گویا فعلا هم قصد واگذاری این جایگاه را به کتابی دیگر ندارد!

این کتاب اولین پیشنهاد برای دوستداران ادبیات عاشقانه به شمار می آید و مخاطبانش همواره در جستجوی یافتن چنین کتابی برای مطالعات بعدی خود هستند.

19- 21 درس برای قرن 21، یووال نوح هراری:

یووال نوح هراری خود به بهترین نحو در مقدمه کتاب، هدفش را از نوشتن این کتاب بیان کرده است. با هم گزیده ای از مقدمه را می‌خوانیم:

«به عنوان تاریخ‌دان، نمی‌توانم به مردم غذا و لباس بدهم، اما می،توانم تلاش کنم کمی شفافیت به آنها عرضه کنم، و از آن راه، به مسطح شدن زمین بازی جهانی کمک کنم.

کتاب اولم، انسان خردمند، گذشته انسان را بررسی کرده و نشان می‌دهد چگونه میمونی ناچیز به فرمانروای سیاره زمین تبدیل شد.

انسان خداگونه، کتاب دومم، تعمقی است درباره آینده درازمدت زندگی، درباره اینکه چگونه انسان‌ها ممکن است عاقبت به خدایان تبدیل شوند و اینکه مقصد نهایی هوش و وجدان بشر چه می تواند باشد.در این کتاب ( 21 درس برای قرن 21) می‌خواهم بر اینجا و اکنون تمرکز کنم. تمرکز من بر مسائل جاری و آینده بی‌واسطه جوامع بشری است. اکنون چه چیزی در حال روی دادن است؟ بزرگترین چالش ‌ها و مهم‌ترین انتخاب‌های امروز چیست؟»

هراری در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از نویسندگان تاثیرگذار در جهان شده که با هر کتابش نور دانش را بر جهل آدمیان در زمینه‌های مختلف می‌افکند. شاید برخی از مباحث وی، تازه نباشند، اما قطعا نبوغ وی در داستان‌گویی و تلفیق حوزه‌های مختلف دانش بشری است که از وی و کتاب‌هایش چنین جایگاهی را ساخته است. انسان خردمند وی به حدی تاثیرگذار و پرمخاطب بود که متاسفانه وزارت ارشاد بعد از چاپ‌های متعدد، بعلت طرح مواردی متضاد با آموزه‌های دینی نظیر مسئله‌ی آفرینش و...از نظر ایشان، آن را توقیف نمود!

20-شیوه سنتور نوازی، پشنگ کامکار:

این کتاب یکی از بهترین و مهم‌ترین کتب برای یادگیری ساز سنتور نزد علاقمندان این ساز کهن ایرانی می‌باشد. کتاب در برگیرنده‌ی مقدماتی نظیر نحوه نشستن پشت سنتور، ساختمان سنتور، مختصری از موسیقی نظری و... می‌باشد. در فصل‌های بعدی نویسنده به سراغ توضیح علامات و واژه‌های موسیقی، نحوه مضراب گرفتن و کوک کردن ساز پرداخته و در نهایت نیز تمرینات مضرابی و ردیف‌خوانی را ارائه داده است.