تخفیف ویژه عید فطر ساربوک

تخفیف ویژه عید فطر ساربوک

پیش از رسیدن موج جدید گرانی کتاب، خرید کنید!

بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد

بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد

آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد

معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد

با تبریک ویژه عید سعید فطر به روزه‌داران محترم

تخفیف ویژه ساربوک به مناسبت این عید سعید برای تمام کتاب‌های ساربوک از ساعت 12/01 روز پنجشنبه تا پایان روز جمعه فعال می‌شود.