تمدید اعتبار بن کارت های نمایشگاه تا پایان بهمن ماه

تمدید اعتبار بن کارت های نمایشگاه تا پایان بهمن ماه

بن کارت های خرید نمایشگاه کتاب کاشان در شعب ساربوک پذیرفته می شود.

دارندگان بن کارت خرید کتاب نمایشگاه کتاب کاشان تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با حضور در فروشگاه های ساربوک اعتبار خرید خود را تا تاریخ 96/05/31 تمدید نمایند.

📝همچنین می توانند تا 22 بهمن ماه با حضور در فروشگاه های ساربوک علاوه بر استفاده از تخفیف بن کارت خود از 20 درصد تخفیف فجر این مجموعه هم بهره مند شوند.

🔸میدان 15 خرداد، فروشگاه ساربوک، شعبه تلگرافخانه
🔸چهارراه آیت الله کاشانی، فروشگاه ساربوک، شعبه خانه کتاب
🔸دانشگاه علوم پزشکی، شعبه علوم پزشکی