حضور انجمن ادبی کانون شهید عربیان آران و بیدگل در فروشگاه ساربوک

حضور انجمن ادبی کانون شهید عربیان آران و بیدگل در فروشگاه ساربوک

نشست دوستانه انجمن ادبی کانون شهید عربیان آران و بیدگل در فروشگاه ساربوک برگزار شد.

شامگاه ۲۳ بهمن ماه ساربوک میزبان جمعی از دانش آموزان و اهالی شعر و ادب آران و بیدگل بود.
در این نشست دوستانه اعضای انجمن ادبی کانون شهید عربیان آران و بیدگل ضمن آشنایی با فضای کتابفروشی و پیوندی دوباره با کتاب، فضای شعبه تلگرافخانه را با شعرخوانی خود لطافت بخشیدند.