روز بین المللی اهدای کتاب

روز بین المللی اهدای کتاب

۱۴ فوریه، روز بین‌المللی «اهدای کتاب» با هدف افزایش امکان دسترسی و افزودن به اشتیاق و علاقه‌ی کودکان به کتاب‌ها می باشد.


روز بین‌المللی «اهدای کتاب» هر سال ۱۴ فوریه، با هدف افزایش امکان دسترسی و افزودن به اشتیاق و علاقه‌ی کودکان به کتاب‌ها، برگزار می شود.

روز بین‌المللی «اهدای کتاب» از تمامی داوطلبان دعوت می‌کند تا کتاب‌های محبوب خود را با خوانندگان جوان سهیم شوند. بسیاری از کودکان در کشورهای درحال‌توسعه، کتاب‌هایی مختص به خودشان ندارند؛ در انگلستان، یک سوم کودکان، کتاب‌هایی مختص به خود ندارند و در ایالات‌متحده، دو سوم کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند نیز به کتاب‌هایی مختص گروه سنی خود دسترسی ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرکز این روز بین‌المللی در ۱۴ فوریه برابر با ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، بر تشویق افراد سراسر جهان به دادن کتاب به کودکان است. در این روز افراد دعوت می‌شوند تا:

  • به اعضای فامیل و دوستان خود کتاب هدیه دهند؛
  • در اتاق انتظار هر مکانی، برای کودکان کتاب بگذارند تا بخوانند؛
  • کتاب‌های خوانده‌شده خود را به کتابخانه‌های محلی، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها یا سازمان‌هایی اهدا کنند که به صورت گسترده و بین‌المللی، کتاب‌های خوانده‌شده را میان کودکان نیازمند توزیع‌ می‌کنند.