ساربوک منتشر کرد: زندگی، اندیشه و شعر محتشم کاشانی

ساربوک منتشر کرد: زندگی، اندیشه و شعر محتشم کاشانی

ساربوک در حمایت از نخستین کنگره بین المللی محتشم، کتاب «مجموعه مقالات زندگی، اندیشه و شعر محتشم کاشانی» را منتشر کرد.

نشر ساربوک کتاب «زندگی، اندیشه و شعر محتشم کاشانی» حاوی تمام مجموعه مقالات منتشر شده درباره محتشم کاشانی را منتشر کرد.
این کتاب بی نظیر در حوزه محتشم شناسی در 1000 نسخه و با قیمت 20 هزار تومان به مناسبت نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی و به کوشش دبیرخانه این همایش  به قلم علی میرانصاری و سیدمرتضی طاهری برزکی تدوین شده است.
این کتاب 16 مقاله را در دو فصل با عناوین زندگی و اندیشه و شعر محتشم دربر می گیرد.
فصل اول شامل مقالات: محتشم کاشی از حسین پرتو بیضایی، زندگی خداوند مرثیه سرایان از حسن سادات ناصری، محتشم و ملک الشعرایی کاشان از مهدی صدری، کاشان و محتشم کاشانی از حسن عاطفی است. 
فصل دوم نیز شامل مقالات: بررسی مفهومی قصیده سید مهدی بحرالعلوم و...  از عبدالعلی آل بویه لنگرودی، مقایسه کلیم کاشانی و محتشم کاشانی از منظر بلاغت شعری از انتصار پرستگاری، هفت دیوان محتشم کاشانی از محمدرضا ترکی، کربلا نامه محتشم کاشانی از جی رافل کارن، نگاهی دوباره به دوازده بند محتشم کاشانی از علی شیخ الاسلامی، اصطلاحات، استعارات و کنایات کتاب پردازی در محتشم کاشانی از مهدی صدری، مقدمه دیوان محتشم از مصطفی فیضی، جستاری بر مرثیه های شریف رضی و محتشم کاشانی از مریم کیا، شرح شش رباعی محتشم از وقار شیرازی، سبک واسوخت در شعر فارسی از محمود فتوحی، محتشم کاشانی از پاول لوزنسکی است.
در مقدمه این کتاب می خوانیم: 
«محتشم کاشانی، شمس الشعرا کمال الدین پسر خواجه میراحمد، از قصیده سرایان پارسی گوی در سده دهم هجری و ستایشگر شاه طهماسب صفوی است. او میانه راه  شاعری به سوی مرثیه سرایی گرایش پیدا کرد که نقطه اوج آن، سرودن ترکیب بند معروف اوست. سرودها و مراثی او خیلی زود به چنان درجه و پایه ای رسید که همچون سبکی مستقل نه تنها مورد استقبال و تقلید شاعران پس از خود قرار گرفت که بر فنون دیگری غیر از شعر، مانند نقاشی، مینیاتور و خوشنویسی تاثیری به سزا گذاشت.»

این اثر را هم اکنون از فروشگاه ساربوک، شعبه تلگرافخانه و از اینجا به صورت غیر حضوری می توانید تهیه کنید.
 

تهیه: محبوبه قدیریان