سه شنبه شب ها و رسم کتابخوانی در ساربوک

سه شنبه شب ها و رسم کتابخوانی در ساربوک

کتاب های سووشون، اصول روانکاری، حق الناس، تا بوسه بر خاک وطن ، فریاد مهتاب، اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار و تاریخ هنر محور معرفی کتاب این نشست بودند.

ساربوک سه شنبه این هفته بار دیگر میزبان جمعی از علاقمندان به کتاب بود.
در این نشست کتاب های سووشون اثر سیمین دانشور از نشر خوارزمی،  اصول روانکاری از نشر ذهن آویز،  حق الناس از مجموعه پله پله تا ملاقات خدا  تالیف موسسه فرهنگی هنری سبل السلام  از نشر شهر، تا بوسه بر خاک وطن به قلم مرتضی صدری و انتشارات رضوی اصفهان، فریاد مهتاب نوشته مهدی خدامیان آرانی از نشر وثوق قم، اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار نوشته محمود سریع القلم از نشر فرزان روز و تاریخ هنر از ارنست گمبریج ترجمه علی رامین از نشر نی معرفی شد.

سَووشون نام رمانی از سیمین دانشور است که به ایده انسان مبارز می پردازد. در این کتاب خواننده با فضای اجتماعی سال‌های  ۱۳۲۰  و تحولات منطقه فارس در سال‌های جنگ دوم جهانی و اشغال آن توسط انگلیسی ها آشنا می‌شود. دو شخصیت اصلی کتاب زوجی به نام زری و یوسف هستند. حاکم دست نشانده با فروش آذوقه مردم به ارتش بیگانه به قحطی دامن می‌زند. اما یوسف، خان روشنفکر و متکی به ارزش‌های بومی، حاضر به این کار نیست و می‌خواهد از مردم پشتیبانی کند. یوسف درکشاکش بین واقعیت موجود و آرمانْ به شهادت می‌رسد، اما عامل بیداری دیگران و به خصوص همسرش زری می‌شود و شخصیت زری با تاثیرپذیری از شرایط موجود و حوادث دگرگون می‌شود.  
کتاب اصول روانکاری نیز  طی 10درس به اصطلاحات روغن‌کاری، اصول و روش‌های مربوط به آن می پردازد. در این کتاب توضیح داده شده که چرا روان کننده‌ها باید با روش‌های خاص برای کاربردهای ویژه استفاده شوند. ویژگی‌های فیزیکی روان کننده‌ها و گریس‌ها تشریح شده است  و درباره بعضی از مواد افزودنی به روان کننده‌ها و تاثیر آنها بر روان کننده‌ها توضیح داده شده است.
جلد دوم کتاب پله پله تا ملاقات خدا با عنوان حق الناس نیز  با تکیه بر آیات و احادیث به موضوعاتی چون  عقوق و حقوق والدین، پیوند با خویشاوند، همسایه، امانت و خیانت، عهد و پیمان، غیبت پرداخته است.
کتاب تا بوسه بر خاک وطن خاطرات آزادگان سرافراز شهرستان شهرضاست که در زندان بعثی ها اسیر بوده اند. این کتاب به خواننده خود درس پایداری و استقامت می آموزد. 
کتاب فریاد مهتاب خاطرات حضرت زهرا(س) مادر مظلوم مدینه را بازگو می کند. خدامیان با بهره گیری از ۱۸۶کتاب عربی – پژوهشی به جستجوی حقیقت می پردازد تا بر همگان آشکار کند که بر مادر مظلوم شیعه چه گذشته است. 
 کتاب اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار نیز به رفتار ایرانیان در عهد قاجار در چارچوب عنوان‌هایی چون ضعف در ایجاد حفظ روابط پایدار، تمایل در بر هم زدن توافق‌ها، عصبانی شدن سریع، ناسازگاری در کار تشکیلاتی مطرح و درباره تأثیر این رفتارها در منظومه اقتدارگرایی عهد قاجار ایرانی اشاره کرده و صفات و ویژگی‌های رفتاری و معاشرتی ایرانیان عهد قاجار را در فهرستی ارایه می‌کند و معتقد است که این خصلت‌ها هم در سطح جامعه و هم در سطح حاکمان و روشنفکران رواج داشته است. سریع القلم عقیده دارد تا زمانی که مردم به لحاظ معیشتی گرفتار حقوق دولت‌اند، فرصت فکر کردن مستقل و تغییر مستقل را پیدا نخواهند کرد.
کتاب تاریخ هنر گمبریج نیز یکی از بهترین کتب نوشته شده درباره تاریخ هنر است که در آن نویسنده با بیانی شیرین و روان به معرفی و تحلیل سبک ها و جریان ها و آثار هنری می پردازد. این کتاب که عمدتا به هنرهای نقاشی، پیکره سازی و معماری پرداخته است از پیشا تاریخ و نقاشی های غارهای اسپانیا و فرانسه در دوران پارینه سنگی آغاز می کند و باگذر از سرزمین ها و دوران هایی چون مصر با اهرام ثلاثه و نقاشی ها و سردیس های موجود در مقابر مصری، یونان با  پیکره های خدایان و معابد آنها،  قرون وسطا با کلیساها و شمایل های مسیحی و ... به دوران مدرن می رسد و به معرفی و تحلیل سبک های مختلف هنر مدرن همچون امپرسیونیسم، کوبیسم و اکسپرسیونیسم می پردازد و در پایان با ارائه تحلیل و نقدی بر دوران مدرن به هنر پست مدرن نیز اشاره کوچکی می کند.

خبرنگار: محبوبه قدیریان