فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم

در این کتاب از مباحثی همچون هرمنوتیک باستان، هرمنوتیک کتاب مقدس، هرمنوتیک فلسفی آلمان، هرمنوتیک قاره‌ای پس از جنگ، نظریه‌های تبارشناسی نیچه و فوکو، تاریخچه نظریه‌های انتقادی، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و نظریه‌پردازان «ن سخن به میان امده است و رویکرد قاره‌ای در فلسفه علوم اجتماعی بررسی شده است. «قاره‌ای» یا «اروپای قاراه‌ای» به کشورهای اروپایی به استثنای بریتانیا اطلاق می‌شود که نشان‌دهنده نزدیکی مرزهای فکری اندیشمندان و فیلسوفان قاره اروپا به یکدیگر است.

38,000 تومان

معرفی فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم :

در این کتاب از مباحثی همچون هرمنوتیک باستان، هرمنوتیک کتاب مقدس، هرمنوتیک فلسفی آلمان، هرمنوتیک قارهای پس از جنگ، نظریههای تبارشناسی نیچه و فوکو، تاریخچه نظریههای انتقادی، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و نظریهپردازان «ن سخن به میان امده است و رویکرد قارهای در فلسفه علوم اجتماعی بررسی شده است. «قارهای» یا «اروپای قاراهای» به کشورهای اروپایی به استثنای بریتانیا اطلاق میشود که نشاندهنده نزدیکی مرزهای فکری اندیشمندان و فیلسوفان قاره اروپا به یکدیگر است. این اصطلاح را افراد انگلیسی زبان بهویژه در قرن بیستم میلادی برای تحقیر فلسفه غیر تحلیلی بکار میبردند.

در بخشی از پیشگفتار این کتاب امده است: «اگرچه واژه فلسفه قارهای کاربرد و عمومیت بسیاری دارد اما تعریف دقیق و روشنی از آن در دست نیست. تنها با اطمینان همین قدر میتوان گفت که «قارهای» در تقابل با «تحلیلی» و برای متمایزکردن از آن ابداع شده است. هر قدر فلسفه قارهای مدیون نظریهپردازان فرانسوی و آلمانی خود بود فلسفه تحلیلی وامدار متفکران انگلیسی زبان و بهخصوص بریتانیایی و امریکایی بود».

از شاخصترین فیلسوفان تحلیلی میتوان به فرگه، کارناپ، راسل و ویتگنشتاین اشاره کرد. این کتاب را میتوان اولین اثر به زبان انگلیسی دانست که در آن سنت قارهای بررسی و نظریات صاحبنظران و متفکران آن بیان شده است.  نویسنده در این کتاب هرجایی که فلسفه علوم اجتماعی قارهای با سنت انگلیسی-امریکایی سازگاری نداشته است را حذف کرده است. نویسنده در مقدمه این کتاب دو هدف را برای تالیف این کتاب ذکر کرده است که نخستین آن ارائه تفسیری بر اساس سنت قارهای از فلسفه علوم اجتماعی است و دیگری نشاندان سرشت مستقل حوزه پژوهشی قارهای  از طریق کندوکاو در تاریخ ویژه اومانیستیاش است.  در مقدمه این کتاب نویسنده با نگاهی دقیق و موشکافانه مرزهای سنت قارهای در فلسفه علوم اجتماعی را مشخص کرده است تا مخاطب بهسادگی بتواند سایر مطالب اثر را دنبال کند.

مشخصات ( فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم )

 • نویسنده
  ایون شرت
 • مترجم
  هادی جلیلی
 • ناشر
  نشر نی
 • موضوع (ها)
  فلسفه قاره‌ای - تاریخꜴهرمنوتیکꜴنظریه انتقادی
 • تعداد صفحه
  336 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • سال چاپ
  92
 • نوبت چاپ
  3
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  1650 نسخه
 • شابک
  9789641850670
 • زبان
  فارسی