(031) 55 995 به فروشگاه اینترنتی ساربوک خوش آمدید
صفحه اصلیدسته بندی هانویسندگانوبلاگهمکاری با مادرباره ماتماس با ما

اثر مرکب: آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما

گروه : روانشناسی عمومی

موجود در انبار فروشگاه ساربوک

تعداد بازدید این محصول: 1062

امتیاز این محصول

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ می شوید. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺭﻥ ﻫﺎﺭﺩﯼ. ﺩﺍﺭﻥ ﻫﺎﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ است. ﻫﺎﺭﺩﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﯿ ﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

60,000 تومان

تعداد: 1

گارانتی اصل بودن کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سراسر کشور

ارسال سریع

ارسال در سریعترین زمان ممکن

پشتیبانی آنلاین

7 روز هفته، 24 ساعته

ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺮﺻﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭ ﭘﺒﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ . ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ می شوید. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺭﻥ ﻫﺎﺭﺩﯼ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺩیﻮﺍﻧﮕﺎﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺳﺎﺯ ﻧﺎﺷﺮ ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺭآﻣﺪﯼ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ 50 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺰﻭ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺭﻥ ﻫﺎﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ است. ﻫﺎﺭﺩﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﯿ ﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺪﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯿ ﮑﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔیﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﯾﺪ.

تیراژ
1200 نسخه
محل چاپ
تهران
نوع جلد
شومیز
قطع
رقعی
تعداد صفحه
242 صفحه
زبان
فارسی
ناشر
شریف
مترجم
لطیف احمدپور, میلاد حیدری
نویسنده
دارن هاردی
شابک
9786006407456
موضوع (ها)
موفقیتꜴرهبریꜴخودیاری

محصولات مرتبط

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اطلاعات تماس

کاشان، میدان پانزده خرداد، فروشگاه ساربوک

واحد فروش 09120187055

info@sarbook.com

logo-samandehi
logo-Enamad
logo-ecunion