مغالطه‌های پرکاربرد: 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث‌ها

نویسندگان این کتاب 44 ترفند رایج که بسیاری از انسان‌ ها برای فریب ‌دادن افراد دیگر و برنده ‌شدن در بحث‌ ها استفاده می‌کنند را برای مخاطب کتاب تشریح می‌کنند. به باور مولفان این کتاب، فریب یکی از مهمترین بخش‌ های زندگی هر روزه بعضی از افراد به شمار می‌رود. یکی از مهمترین ابزارهایی که این افراد برای فریب دیگران به‌کار می ‌برند «مغالطه» است. مغالطه به استدلال‌های نادرستی گفته می‌شود که فرد برای قانع ‌کردن دیگران در مباحث گوناگون به کار می‌برد.

36,000 تومان

معرفی مغالطه‌های پرکاربرد: 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث‌ها :

نویسندگان این کتاب 44 ترفند رایج که بسیاری از انسان‌ ها برای فریب دادن افراد دیگر و برنده شدن در بحث‌ ها استفاده میکنند را برای مخاطب کتاب تشریح میکنند. به باور مولفان این کتاب، فریب یکی از مهمترین بخش‌ های زندگی هر روزه بعضی از افراد به شمار میرود. یکی از مهمترین ابزارهایی که این افراد برای فریب دیگران بهکار می برند «مغالطه» است. مغالطه به استدلالهای نادرستی گفته میشود که فرد برای قانع کردن دیگران در مباحث گوناگون به کار میبرد. مغالطه ها امروز در دیگر بخش‌ های زندگی چون سیاست، فرهنگ، تبلیغات و ... بسیاری رایج شدهاند و در بسیاری از مواقع آن چنان با آن ها در طول لحظات زندگی‌مان درگیر هستیم که توانایی تشخیص آنها را نداریم. نویسندگان این کتاب به مخاطبان خود توانایی تشخیص این مغالطهها را میآموزند و با راهنماییهای خود از قربانیشدن افراد در این مهلکهها جلوگیری میکنند.

این کتاب جلد سوم از مجموعه «راهنمای اندیشه ورزان» به شمار میرود. به باور بسیاری از متفکران، انسان در حالت عادی طرفدار حقیقت نیست و بیشتر به موفقیت و کامیابی خود در زندگی میاندیشد؛ از اینرو وی سعی میکند هر استدلال غلطی که به وسیله آن بتواند نتیجه بحث را عوض کند به کار گیرد تا به آنچه کامیابی ناشی از برندهشدن در مباحث است برسد. در شیوه سنتی سعی میشود راههایی که میتوان یک استدلال غلط را درست جلوه داد را برای مخاطب خود تعریف کند و نمونههایی از آنها را نیز ذکر نماید اما در شیوه جدید که نسبت به قبلی از هر لحاظ بهتر است سعی می شود دلایل استفاده از مغالطه شرح داده شود زیرا به باور این دسته، افراد مغالطهگر برای تحقق منافع و امیال نامعقولشان دست به این کار میزنند. نویسندگان این کتاب از روش دوم بهره گرفته اند تا مخاطب کتاب بهجای به‌ خاطرسپردن انواع مغالطه، به بینشی ماندگار در این زمنیه برسد و بتواند انواع مغالطهها را به راحتی تشخیص دهد.

مشخصات ( مغالطه‌های پرکاربرد: 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث‌ها )

 • نویسنده
  ریچارد پل, لیندا الدر
 • مترجم
  مهدی خسروانی
 • ناشر
  فرهنگ نشر نوꜴآسیم
 • موضوع (ها)
  سفسطهꜴتفکر انتقادی
 • تعداد صفحه
  168 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • سال چاپ
  97
 • نوبت چاپ
  4
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  1100 نسخه
 • شابک
  9786008547129
 • زبان
  فارسی