تجربه مدرنیته: ه‍ر آن‍چ‍ه‌ س‍خ‍ت‌ و اس‍ت‍وار اس‍ت‌ دود م‍ی‌ش‍ود و ب‍ه‌ ه‍وا م‍ی‌رود

در این مجموعه مقالات، مراد فرهاد پور با استفاده از آرای متفکرانی نظیر نیچه، وبر و ... سعی کرده است تفکر مدرن را مورد بررسی قرار دهد و گرایش‌های فلسفی نظیر پدیدارشناسی را برای مخاطب اثر تبیین نماید. در برخی از مقالات این کتاب نویسنده به نقد مفاهیم کلی چون خشونت و یا شی‌گرایی پرداخته و حوزه‌های کنش فرهنگی چون شعر و یا نقد ادبی را در تفکر مدرن مورد برسی قرار داده است.

65,000 تومان

معرفی تجربه مدرنیته: ه‍ر آن‍چ‍ه‌ س‍خ‍ت‌ و اس‍ت‍وار اس‍ت‌ دود م‍ی‌ش‍ود و ب‍ه‌ ه‍وا م‍ی‌رود :

در این مجموعه مقالات، مراد فرهاد پور با استفاده از آرای متفکرانی نظیر نیچه، وبر و ... سعی کرده است تفکر مدرن را مورد بررسی قرار دهد و گرایشهای فلسفی نظیر پدیدارشناسی را برای مخاطب اثر تبیین نماید. در برخی از مقالات این کتاب نویسنده به نقد مفاهیم کلی چون خشونت و یا شیگرایی پرداخته و حوزههای کنش فرهنگی چون شعر و یا نقد ادبی را در تفکر مدرن مورد برسی قرار داده است. فرهادپور سه شاخصه مهم برای «عقل افسرده» در این کتاب ذکر کرده است که عبارتند از: «شباهت میان جهان درون و برون»، «کشش عمیق به امر مطلق یا امر متعالی» و «آگاهی از محدودیتهای عقل». نویسنده این کتاب، مفهوم «عقل افسرده» را در سطوح مختلف فردی و جمعی مورد تحلیل قرار داده است تا از این طریق پدیدههای کلی نظیر فرهنگ و فلسفه را در نزد مخاطب اثر به جریانی تازه هدایت کند. اصطلاح «عقل افسرده» به گروه خاصی از متفکران آلمانی نظیر ماکس وبر، گئورگ زیمل و گئورگ لوکاچ مربوط میشود همچنین در میان ادیبان بزرگ و جهانی باید به توماس مان اشاره کرد که در بسیاری از آثارش از این استعاره بهره برده است. «پدیدارشناسی» و «نسبیگرایی» همچنین «زیباییشناسی» از جمله مهمترین حوزههایی هستند که در این کتاب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.

زمان ظهور پدیده «عقل افسرده» تقریبا اوایل قرن بیستم و زادگاه آن نیز کشور آلمان است. به باور نویسنده عقل افسرده همان آگاهی ناشاد هگل نیست بلکه دومین شکل عام و کلی خودآگاهی مدرن و سرشت متناقض آن است. در مقاله اول این کتاب فرهادپور به نسلی از متفکرین آلمان میان دو جنگ جهانی میپردازد؛ نسلی تاریخساز که متفکرانی چون ماکس وبر دارد. در این مقاله پیچیدگی شخصیت، گفتار و اندیشه این متفکر و جامعهشناس به خوبی نشان داده شده است و سعی شده این پیچیدگی در متن تناقضاتی که یک نسل بر دوش دارد تحلیل شود. این کتاب گردآوری و ترجمه خوبی از افکار اندیشمندان آلمانی است و مخاطب را در این حوزه به درک عمیقی خواهد رساند.

مشخصات ( تجربه مدرنیته: ه‍ر آن‍چ‍ه‌ س‍خ‍ت‌ و اس‍ت‍وار اس‍ت‌ دود م‍ی‌ش‍ود و ب‍ه‌ ه‍وا م‍ی‌رود )

 • نویسنده
  مارشال برمن
 • مترجم
  مراد فرهادپور
 • ناشر
  طرح نقد
 • موضوع (ها)
  تمدن جدید - قرن 20م. Ꜵتمدن جدید - قرن 19م.Ꜵتجددگرایی (زیبایی‌شناسی) ‬
 • تعداد صفحه
  372 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  700 نسخه
 • شابک
  9786008582168
 • زبان
  فارسی