ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی

به باور مولفان این کتاب تفکر استراتژیک نوعی مهارت ذهنی است که به شخص اجازه می‌دهد از بین هزاران متغیر، هوشمندانه متغیرهای استراتژیک را شناسایی کند و از بین ده‌ها گزینه، گزینه‌هایی را انتخاب کند که تاثیر اساسی در نتایج کلیدی عملکرد دارند. تفکر استراتژیک بیش از آنکه ذاتی باشد آموختنی است و افراد فاقد این نبوغ می‌توانند با به‌کارگیری مجموعه‌ای از روش‌ها و رویکردها مهارت تفکر استراتژیکشان را پرورش دهند. به باور سیدحسین جلالی و مجتبی لشکربلوکی، تفکر استراتژیک اصولی دارد که در ابتدا باید آن‌ها را آموخت و فهمید و سپس، هر یک از این اصول را در عرصه عمل و در زندگی حرفه‌ای و شخصی به کار بست.

38,500 تومان

معرفی ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی :

به باور مولفان این کتاب تفکر استراتژیک نوعی مهارت ذهنی است که به شخص اجازه میدهد از بین هزاران متغیر، هوشمندانه متغیرهای استراتژیک را شناسایی کند و از بین دهها گزینه، گزینههایی را انتخاب کند که تاثیر اساسی در نتایج کلیدی عملکرد دارند. تفکر استراتژیک بیش از آنکه ذاتی باشد آموختنی است و افراد فاقد این نبوغ میتوانند با بهکارگیری مجموعهای از روشها و رویکردها مهارت تفکر استراتژیکشان را پرورش دهند. به باور سیدحسین جلالی و مجتبی لشکربلوکی، تفکر استراتژیک اصولی دارد که در ابتدا باید آنها را آموخت و فهمید و سپس، هر یک از این اصول را در عرصه عمل و در زندگی حرفهای و شخصی به کار بست.

این کتاب دارای یازده بخش اصلی با عناوین: «تفکر استراتژیک به زبان ساده»، «در جستوجوی منفعت»، «انضباط منعطف»، «دستیابی به برگ برنده»، «پرسش و پاسخهای عجیب و غریب»، «طراحی بازی با چندین برنده»، «خاطرههایی از آینده»، «گسترش سبد انتخابهای آینده»، «در جستوجوی حلقههای مولد»، «سعی و خطای هوشمندانه»، «بازآفرینی مرزها و نقشها» است. گرچه درباره تفکر استراتژیست و مفاهیم مربوط به آن کتابهای زیادی نوشته شده است اما مسئلهای که عمدتا در این کتابها شاهد آن هستیم استفادهنشدن از این مفهوم و ابزارهای آن در سطوح مختلف است؛ این مفهوم در حد موضوعی نظری و یک سری آموزشهای مدیریتی باقی مانده است.

کتاب «ذهن استراتژیست» با بیان تکنیکهای کاربردی تفکر استراتژیک همراه با با فکرافزارهای مختلف و بخشهایی مانند ورزش ذهنی، سعی دارد خواننده را به تمرینکردن وادارد و، از این رهگذر، استراتژیک اندیشیدن را به عادت تبدیل کند. همانطور که مولفان این کتاب نیز به این مطلب اشاره کردهاند در میان کتابهای استراتژی آریانا قلم نزدیکترین کتاب به این کتاب، «اوجگیری استراتژیک» است، این دو کتاب در کنار هم میتوانند به شکلگیری بینش و رفتاری صحیح در زمینه تفکر استراتژیک کمک کند. مجموعه کتابهای انتشارات آریانا قلم در حوزه استراتژی، تاثیری مثبت در موفقیت و شکلگیری عادت و مهارت استراتژیک عملکردن در سطوح مختلف جامعه را دارد.

مشخصات ( ذهن استراتژیست: تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی )

 • نویسنده
  مجتبی لشکربلوکی, سیدحسین جلالی
 • ناشر
  آریانا قلم
 • موضوع (ها)
  برنامه‌ریزی راهبردیꜴبرنامه‌ریزی سازمانیꜴموفقیت در کسب و کار
 • تعداد صفحه
  278 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  3000 نسخه
 • شابک
  9786007677506
 • زبان
  فارسی