سماع قرآن و کشته‌های آن به انضمام کتاب قتلی القرآن ثعلبی

نویسندگان این کتاب به بررسی شیوه شناخت قرآن در نزد مخاطبان مختلف پرداخته‌اند. در این اثر بیشتر بر وجه زیبایی قرآن تمرکز شده است و در این راستا از برخی حکایت‌های موجود که در آن استماع قرآن بر شنوندگان تاثیری عمیق گذاشته است نیز سخن به میان آمده است. تاثیر بعد جمالی و جلالی قرآن بر شنوندگان آیه‌های آن در بسیاری از سخنرانی‌ها، مقاله‌ها و رساله‌ها بررسی شده است اما آنچه مطالب این کتاب را تاثیرگذارتر می‌کند بررسی موردی آن است که در تبیین مطالب برای خواننده اثر نقش بارزتری ایفا می‌کند.

15,000 تومان

معرفی سماع قرآن و کشته‌های آن به انضمام کتاب قتلی القرآن ثعلبی :

نویسندگان این کتاب به بررسی شیوه شناخت قرآن در نزد مخاطبان مختلف پرداختهاند. در این اثر بیشتر بر وجه زیبایی قرآن تمرکز شده است و در این راستا از برخی حکایتهای موجود که در آن استماع قرآن بر شنوندگان تاثیری عمیق گذاشته است نیز سخن به میان آمده است. در فصل نخست، مولفان اثر به بررسی اعجازگونه قرآن پرداختهاند و نظریات مختلفی را در این حوزه در کنار اسلوب بیانی خاص قرآن را بررسی کردهاند. فصل دوم به تاثیر قرآن از بعد جمالی و جلالی آن بر شنوندگانش سخن به میان آورده است و حکایاتی نیز در این زمینه چاشنی کار شده است. فصل سوم درک و دریافت صوفیان از استماع قرآن را مورد تاکید قرار داده است. فصل چهارم درباره ساختار کلی حکایتهای صوفیه است. فصل پنجم از زندگی، تحصیلات، استادان و شاگردان ثعلبی گفته است و در فصل پایانی کتاب نیز ترجمهای از کتاب «قتلی القرآن» ثعلبی آمده است. یکی از بخشهای جذاب این کتاب بیان حکایاتی  از تاثیر قرآن بر قریشیان، شاعران، جنیان، پیروان ادیان دیگر و نیز افراد عادی  است که در آن مولفان سعی کردهاند بر این وجه مهم از گسترش دین اسلام تاکید نمایند و نقش آن را برای مخاطبان کتاب تبیین کنند.

تاثیر بعد جمالی و جلالی قرآن بر شنوندگان آیههای آن در بسیاری از سخنرانیها، مقالهها و رسالهها بررسی شده است اما آنچه مطالب این کتاب را تاثیرگذارتر می‌کند بررسی موردی آن است که در تبیین مطالب برای خواننده اثر نقش بارزتری ایفا میکند. واکنتش متفاوت صوفیان در هنگام شنیدن آیات قرآن و بهرهگیری متفاوت از آن از دیگر مباحث این کتاب به شمار میرود که ما را به دید وسیعتری در این زمینه میرساند. در بخش پیوست کتاب «سماع قرآن و کشتههای آن» نیز تصویر متن چاپی کتاب و تصویر قدیمیترین دستنوشته‌ی اثر نیز آمده است.

مشخصات ( سماع قرآن و کشته‌های آن به انضمام کتاب قتلی القرآن ثعلبی )

 • نویسنده
  حبیب‌الله عباسی, صدیقه پوراکبر‌کسمایی
 • ناشر
  سخن
 • موضوع (ها)
  قرآن - اعجازꜴسماع
 • تعداد صفحه
  368 صفحه
 • قطع
  وزیری
 • نوع جلد
  گالینگور
 • سال چاپ
  90
 • نوبت چاپ
  1
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  2200 نسخه
 • شابک
  9789643725419
 • زبان
  فارسی