تربیت دینی بر مبنای رویکرد هرمنوتیک: با تکیه بر اندیشه‌های هرمنوتیکی محمد مجتهدشبستری و نصر حامد ابوزید

این اثرسعی دارد با تامل در اندیشه‌های هرمنوتیکی محمد مجتهد شبستری و نصر حامد ابوزید چارچوب جدیدی را در تربیت دینی ناظر بر حوزه نظر و عمل را پیشنهاد نماید؛ این چارچوب تا حد زیادی می‌تواند پاس خ‌گوی نیازها و اقتضائات عصر جدید باشد. مولفان این کتاب می‌کوشند با روشن کردن مواضع بنیادین فلسفی خویش و همچنین معرفی رویکرد جدید هرمنوتیکی نواندیشان دینی متاخر، به عنوان رویکردی پویا در تفسیر دینی و در مواجهه با مسائل دینی جدید ارائه‌ی طریق کنند.

24,000 تومان

معرفی تربیت دینی بر مبنای رویکرد هرمنوتیک: با تکیه بر اندیشه‌های هرمنوتیکی محمد مجتهدشبستری و نصر حامد ابوزید :

این کتاب سعی دارد با تامل در اندیشههای هرمنوتیکی محمد مجتهد شبستری و نصر حامد ابوزید چارچوب جدیدی را در تربیت دینی ناظر بر حوزه نظر و عمل را پیشنهاد نماید؛ این چارچوب تا حد زیادی میتواند پاس خگوی نیازها و اقتضائات عصر جدید باشد. دکتر بابک شمشیری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و زهره همایون کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت است. مولفان این کتاب میکوشند با روشن کردن مواضع بنیادین فلسفی خویش و همچنین معرفی رویکرد جدید هرمنوتیکی نواندیشان دینی متاخر، به عنوان رویکردی پویا در تفسیر دینی و در مواجهه با مسائل دینی جدید ارائه‌ی طریق کنند. به باور بابک شمشیری و زهره همایون این طریق در حوزه تربیت دینی هم در ساحت نظر و هم در ساخت عمل، طرز تلقیها و روشهای متفاوتتر و کارآمدتری ارائه میدهد. اینگونه تلاشها هنوز در حوزه تربیت دینی کشورمان بسط و گسترش نظری پیدا نکرده است و این کتاب میتواند این خلا را تا حد زیادی پر کند.

این کتاب در هشت بخش با عناوین «مفهومپردازی هرمنوتیک»، «بزرگان هرمنوتیک»، «بازتاب هرمنوتیک در حوزه تفکر دینی»، «کندوکاو در ریشههای تاریخی گرایش به هرمنوتیک»، «نومعتزلیون معاصر»، «شباهتهای آراء هرمنوتیکی نصر ابوحامد زید»، «هرمنوتیک در حوزه معرفت دینی» و «پیامدهای رویکرد هرمنوتیک در تربیت دینی» تدوین شده است. به باور مولفان این کتاب هر الگویی از تربیت دینی مبتنی بر قرائت و تفسیری از دین است که به آن رنگ و بوی ویژه بخشیده اما با وجود این مسئله، در حوزه تربیت دینی بخش زیادی از کتابها و پایاننامههایی که نگاشتهشده است، دچار عدم شفافیت و وضوح در مبانی معرفتشناسی فلسفی خود هستند.زیرا باعث میشود آن نوشتار تلاشی سست و بیبنیاد باشند که به پراکندگی در گفتار و عدم انسجام و یکپارچگی و همچنین عدم قوت در آراء و اندیشه‌های خود نمود پیدا میکند. 

مشخصات ( تربیت دینی بر مبنای رویکرد هرمنوتیک: با تکیه بر اندیشه‌های هرمنوتیکی محمد مجتهدشبستری و نصر حامد ابوزید )

 • نویسنده
  بابک شمشیری, زهره همایونی
 • ناشر
  کویر
 • موضوع (ها)
  مجتهدشبستری، محمد، 1315 - نقد و تفسیرꜴابوزید، نصرحامد - نقد و تفسیرꜴتاویلꜴاسلام - تجدید حیات فکریꜴهرمنوتیکꜴمعتزلهꜴاسلام و آموزش و پرورش
 • تعداد صفحه
  160 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  750 نسخه
 • شابک
  9789642141616
 • زبان
  فارسی