مهدی فرجی

مهدی فرجی

مهدی فرجی شاعر و غزل سرای جوان معاصر، نهم بهمن ماه 1358 در شهر کاشان چشم به دنیا گشود. او دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاهش گذراند. علاقه ی برادر بزرگش به ادبیات و تحصیل او در این رشته زمینه ساز آشنایی مهدی فرجی با متون ادبی فارسی و شاید شکوفایی استعدادش در این زمینه شد. نخستین غزل خود را در شانزده سالگی سرود و نخستین آثارش را در سال 1375 در نشریات محلی منتشر کرد. مهدی فرجی اولین مجموعه شعرش «هزار اسم قلم خورده» را در سال 1379 با هزینه ی شخصی و با همکاری نشر مرنجاب منتشر کرد. در ابتدای کار شاعر پرکاری به شمار می آمد و تا سال 1382 چهار مجموعه شعر از او منتشر شد. او در سال 1380 انجمن شاعران جوان کاشان را تاسیس کرد اما خود بعدها از ادامه فعالیت در آن انصراف داد.
  • به قلم مریم عسگری

مهدی فرجی شاعر و غزلسرای جوان معاصر، نهم بهمن ماه 1358 در شهر کاشان چشم به دنیا گشود. او دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاهش گذراند. علاقهی برادر بزرگش به ادبیات و تحصیل او در این رشته زمینهساز آشنایی مهدی فرجی با متون ادبی فارسی و شاید شکوفایی استعدادش در این زمینه شد. نخستین غزل خود را در شانزده سالگی سرود و نخستین آثارش را در سال 1375 در نشریات محلی منتشر کرد.

مهدی فرجی اولین مجموعه شعرش «هزار اسم قلم خورده» را در سال 1379 با هزینهی شخصی و با همکاری نشر مرنجاب منتشر کرد. در ابتدای کار شاعر پرکاری به شمار میآمد و تا سال 1382 چهار مجموعه شعر از او منتشر شد.  او در سال 1380 انجمن شاعران جوان کاشان را تاسیس کرد اما خود بعدها از ادامه فعالیت در آن انصراف داد.

مهدی فرجی در سرایش غزل پیرو سعدی است. غزلهایش که اغلب عاشقانهاند بازتابی است از دنیای درون شاعر. تصویرسازیهای زیبا، بهرهگیری از گنجینههای ادبی کهن، سادگی و لطافت بیان، که در کنار زبان امروزی به کار گرفته شدهاند، از ویژگیهای مهم شعر فرجی است. ظرافت طبع و توانایی او در بازی با کلمات و اندیشهها او را به یکی از  شاعران پر مخاطب این نسل بدل کرده است.

صداقت موجود در شعرهای این شاعر جوان و بهرهگیریاش از تجربیات فردی، آثارش را برای مخاطب باورپذیر و ملموس کرده است. شعر او همانند بسیاری از همنسلانش، در دو راهی ناامیدی و امید گرفتار است، و گاه در اوج خستگی و دلشکستگی روی دیگر سکه را به مخاطب عرضه میکند. غنای موسیقیایی و استقلال نسبی ابیات نیز از ویژگیهایی است که در اغلب شعرهای فرجی به چشم میخورد. این غزلسرای معاصر حتی در شعرهای اجتماعی خود نیز زبان تغزلیاش را حفظ میکند.

مجموعه شعر «میخانهی بیخواب» که از مهمترین کتابهای او به شمار میرود، تاکنون چند بار تجدید چاپ شده است. این شاعر جوان جوایز و افتخارات بسیاری را به خود اختصاص داده است که از آن جمله میتوان رتبه اول جشنواره بین المللی شعر فجر در سال ٨٦ و 93، رتبه سوم جشنواره بین المللی شعر فجر در سال ٨٧، مقام اول جشنواره سراسری شعر جوان کشور در سال ۸۲، مقام اول جشنواره شعر خلیج فارس ۸۴ و جایزه ادبی طهران را نام برد.

مهدی فرجی در تهران زندگی میکند، به تدریس ادبیات میپردازد و گاه کارگاه شعر برگزار میکند. مجموعهی آثار منتشر شدهی او در ادامه آمده است.

  • مجموعه شعر

هزار اسم قلم خورده، نشر مرنجاب، ۱۳۷9

و چشم‌های تو باران، انتشارات مرسل،۱۳۸1

روسری باد را تکان می‌داد، انتشارات فصل پنجم، ۱۳۸۲

ای تو راز روزهای انتظار، نشر صبح روشن، ۱۳۸۲

زیر چتر تو باران می‌آید، انتشارات نیماژ، ۱۳۸۶

شب بی‌شعر، نشر تکا، ۱۳۸۶

میخانه بی‌خواب، انتشارات فصل پنجم، ۱۳۸۷

منم که می‌گذری، نشر فصل پنجم، ۱۳۹۱

آن روزها گفتم، نشر نیماژ، ۱۳۹۲

قرار نشد، نشر فصل پنجم، ۱۳۹۲

چمدان معطل، نشر فصل پنجم، ۱۳۹۴

حوت، نشر فصل پنجم، ۱۳۹۷

کوچه پروانه (گزیده غزلهای شفایی اصفهانی به انتخاب و مقدمهی مهدی فرجی)، نشر نیماژ، 1394

افروختن و سوختن و جامه دریدن (گزیده غزلها، رباعیات و تک‌بیت‌های طالب آملی به انتخاب و مقدمهی مهدی فرجی)، نشر نیماژ، 1395