علی رامین

علی رامین

علی رامین یکی از برجسته‌ترین مترجمان و هنرپژوهان ایران است. اهالی هنر به خوبی ترجمه‌های تخصصی او را در زمینه‌ی هنر و فلسفه‌ی هنر می‌شناسند. علی رامین در سال 1321 در تهران چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و پس از آن تحصیلات دانشگاهی را در رشته‌ی علوم سیاسی و اقتصاد در دانشگاه تهران ادامه داد. رامین برای ادامه‌ی تحصیل رهسپار آمریکا شد و پس از گذراندن دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت در دانشگاه هاروارد به انگلستان رفت. او دکترای خود را در گرایش اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه لنکستر انگلستان دریافت کرد. رامین فعالیت خود را در زمینه‌ی ترجمه با جلد دوم و سوم از مجموعه‌ی «خداوندان اندیشه سیاسی» و «حکومت انتخابی» آغاز کرد، اما پس از آن به طور تخصصی به ترجمه و تألیف کتاب‌های تخصصی هنر، فلسفه‌ی هنر و جامعه‌شناسی هنر پرداخت. کتاب «تاریخ هنر» اثر ارنست گامبریچ و «هنر مدرن» اثر نوربرت لینتون که از منابع اصلی دانشگاهی نیز به شمار می‌رود ازجمله‌ی این آثار است. پژوهش‌های او در این زمینه و کتاب‌های شاخص و مهمی که به ترجمه‌ی آن‌ها پرداخته است، او را به چهره‌ای شناخته شده در این عرصه بدل کرده است. وی به دلیل تسلطی که به زبان انگلیسی و مباحث تخصصی فلسفه هنر دارد معادل‌های مناسبی نیز برای برخی واژگان وضع کرده و در ترجمه نیز به کار برده است.
  • به قلم مریم عسگری

علی رامین یکی از برجسته‌ترین مترجمان و هنرپژوهان ایران است. اهالی هنر به خوبی ترجمه‌های تخصصی او را در زمینه‌ی هنر و فلسفه‌ی هنر می‌شناسند.

علی رامین در سال 1321 در تهران چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و پس از آن تحصیلات دانشگاهی را در رشته‌ی علوم سیاسی و اقتصاد در دانشگاه تهران ادامه داد. رامین برای ادامه‌ی تحصیل رهسپار آمریکا شد و پس از گذراندن دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت در دانشگاه هاروارد به انگلستان رفت. او دکترای خود را در گرایش اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه لنکستر انگلستان دریافت کرد.

رامین فعالیت خود را در زمینه‌ی ترجمه با جلد دوم و سوم از مجموعه‌ی «خداوندان اندیشه سیاسی» و «حکومت انتخابی» آغاز کرد، اما پس از آن به طور تخصصی به ترجمه و تألیف کتاب‌های تخصصی هنر، فلسفه‌ی هنر و جامعه‌شناسی هنر پرداخت. کتاب «تاریخ هنر» اثر ارنست گامبریچ و «هنر مدرن» اثر نوربرت لینتون که از منابع اصلی دانشگاهی نیز به شمار می‌رود ازجمله‌ی این آثار است. پژوهش‌های او در این زمینه و کتاب‌های شاخص و مهمی که به ترجمه‌ی آن‌ها پرداخته است، او را به چهره‌ای شناخته شده در این عرصه بدل کرده است. وی به دلیل تسلطی که به زبان انگلیسی و مباحث تخصصی فلسفه هنر دارد معادل‌های مناسبی نیز برای برخی واژگان وضع کرده و در ترجمه نیز به کار برده است.

علی رامین چنانچه خود می‌گوید کار ترجمه‌ی این آثار را نه با هدف ارتزاق بلکه به سبب عشق و علاقه شخصی انجام می‌دهد و به صورت تمام وقت به آن نمی‌پردازد. ترجمه‌ها و تألیف‌های دکتر علی رامین، راه را برای مطالعه و پژوهش در تاریخ هنر هموارتر کرده است و شماری از آثار او به عنوان منابع اصلی درسی و آزمون‌های دانشگاهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

دکتر رامین علاوه بر تألیف و ترجمه‌ی کتاب به تدریس فلسفه هنر نیز پرداخته است و کتاب « نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر» مجموعه‌ی درس‌گفتارهایی است که او در شانزده جلسه در فرهنگستان هنر ارائه کرده است.

  • آثار:

مجموعه آثار علی رامین شامل دو دسته‌ی تألیف‌ها و ترجمه‌هاست که فهرستی از آن‌ها در ادامه آمده است:

  • تألیف:

مبانی جامعه‌شناسی هنر، نشر نی

نظریه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی در هنر، نشر نی

فلسفه تحلیلی هنر، فرهنگستان هنر

  • ترجمه:

آزادی و سازمان، برتراند راسل

خداوندان اندیشه سیاسی، جونز و لنکستر، امیرکبیر

کوچک زیباست، ای. اف. شوماخر، سروش

حکومت انتخابی، جان استوارت میل، نشر نی

مبانی فلسفه هنر، آن شپرد، نشر علمی و فرهنگی

چیستی هنر، اسوالد هنفیک

تاریخ هنر، ارنست گامبریچ، نشر نی

تاریخ جهان، ارنست گامبریچ، نشر نی

هنر مدرن، نوربرت لینتون، نشر نی