ترویج کتابخوانی، ترویج فضیلت‌ها

ترویج کتابخوانی، ترویج فضیلت‌ها

مدیر آموزش و پرورش کاشان از نقش مدارس در ترویج کتابخوانی و اهمیت مطالعه در سرنوشت دانش آموزان سخن گفت.

مدیر آموزش و پرورش کاشان گفت: این شهرستان با وجود کثرت صنایع و کارخانجات، نیازمند کار و برنامه‌های فرهنگی ویژه ای است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد،  هر چند متاسفانه این شهر از امکانات شایسته پیشینه تاریخی خود برخوردار نیست.

به نقل از ایسنا- منطقه اصفهان از کاشان، محمود خدمتی در آیین آغاز دومین کارگاه آموزش مربیان باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در کاشان اظهار کرد: اصالت فرهنگی و تاریخی این منطقه در گستره یک صد کیلومتر، زمینه توسعه فرهنگی و حرکت از شرایط موجود را ایجاب می‌کند.

وی تصریح کرد: یافته‌های هر رشته علمی، فرهنگی و هنری در کتاب‌ها ثبت و ضبط می‌شود و ترویج کتابخوانی، ترویج همه فضیلت‌ها و دانش بشری است. یک کشور زمانی به توسعه می‌رسد که از مسیر آگاهی و کتابخوانی بگذرد.

مدیر آموزش و پرورش کاشان تاکید کرد: بهترین راه برای پرورش کودکان سرزمین ما، مدرسه است. وقتی یک نسل کتابخوان در مدرسه‌ها پرورش یابد و زمانی‌ که سنگ‌بنای فکری یک نسل، به‌درستی گذاشته شود، می‌توان انتظار داشت که تغییرات فرهنگی مطلوب در آن جامعه رخ می‌دهد.

خدمتی گفت: با توجه به اهمیت مطالعه در سرنوشت دانش آموزان، از سال گذشته همه مدارسی که در کاشان ساخته می‌شود، با یک کتابخانه مستقل طراحی می‌شود که در تعطیلی کلاس‌ها امکان استفاده از آن نیز وجود داشته باشد.