حضور ساربوک در نمایشگاه مطبوعات

حضور ساربوک در نمایشگاه مطبوعات

مصاحبه ساربوک با معصومه ابتکار در نمایشگاه مطبوعات

خبرنگار: محیا باقری

معصومه ابتکار در نمایشگاه مطبوعات واقع در مصلی تهران در مصاحبه با خبرنگار ساربوک، در رابطه با موضوع سلامت زنان آسیب پذیر در اجتماع اظهار داشت: در این بخش برنامه های فرابخشی فراوانی وجود دارد که برنامه اصلی آن برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز در این حوزه در بخش نشاط بخشی نقشی کلیدی دارد. برنامه ما به این صورت است که ابتدا در حوزه سلامت به مبحث پیشگیری قبل از آسیب و سبک زندگی سالم بپردازیم.

وی در رابطه با سبک زندگی سالم بیان کرد: وزارت بهداشت در سبک زندگی سالم نقشی اساسی دارد و این آموزش از سازمان آموزش و پرورش شروع می گردد. خوشبختانه امسال در این رابطه اقدامات مفیدی صورت گرفته است که از جمله آن می توان به چاپ 3 کتاب در زمینه اعتیاد، کتاب انسان ومحیط زیست و بحث مهارت های زندگی که این مورد توسط رئیس جمهور کشور نیز بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، اشاره داشت.

 معاون امور زنان و خانواده گفت: ما اگر می خواهیم به زنان، خانواده و جامعه سالم دست یابیم، این آموزش ها باید از سطوح ابتدایی آغاز گردد و جوانان ما باید نسبت به سلامتی خود و رفتارهای پرخطر که ریشه در انتخاب های ناآگاهانه دوران نوجوانی دارد، آگاه باشند.

 ابتکار افزود: ریشه مشکلات ما در این است که جوانان عزت نفس نداشته و قدرت نه گفتن ندارند و نیاز است که نسل جوان بتواند در خانواده و جامعه مسائل و مشکلات خود را مطرح کند و سپس به آنها کمک شود تا مشکلات خود را به بهترین نحو ممکن حل نمایند و این معزلات و مشکلات فقط با آگاهی و عزت نفس حل می شود.

 وی بیان کرد: امروز مبحث سلامت روحی و روانی بسیار پر اهمیت بوده و ورزش زنان و دختران امری واجب است و فعالیتی تفننی محسوب نمی گردد.

معاون امور زنان و خانواده در رابطه با آسیب های اجتماعی افزود: در این رابطه طرحی تحت عنوان تاب آوری اجتماعی مطرح گشته که تا به حال در 370 نقطه کشور اجرا شده است.  تا به حال مراحل اولیه این طرح تمام شده و گزارش کاملی از عملکرد این طرح نیز ارائه گشته است. اساس این طرح بر این است که مردم به عزت نفس کافی دست پیدا کرده و فرد آسیب دیده بتواند از این آسیب ها صحبت کند تا بتوانیم به کمک مشاوران و تحصیل گران نقشه راهی برای تاب آوری بیشتر بیابیم. فاز دوم این طرح نیز امسال آغاز می گردد.