نامزدهای هفتمین دوره جایزه هفت اقلیم

نامزدهای هفتمین دوره جایزه هفت اقلیم

معرفی نامزدهای هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم توسط دبیرخانه این جایزه

به نقل از خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، نامزدهای هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم توسط دبیرخانه این جایزه معرفی شدند.

این دبیرخانه از میان آثار بررسی شده در این دوره از جایزه، در مجموع ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان را به عنوان نامزد نهایی دریافت عنوان بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان منتشر شده در سال 1395 را اعلام نمود.

نامزدی بخش رمان این جایزه با داوری رضا جولایی، منیرالدین بیروتی و رضا زنگی آبادی، تعلق می گیرد به کتاب آناتومی افسردگی؛ نوشته  محمد طلوعی و منتشر شده توسط نشر افق، کتاب بهشت و دوزخ؛ نوشته جعفر مدرس صادقی و منتشر شده توسط نشر مرکز، کتاب تپه خرگوش؛ نوشته علی اکبر حیدری و منتشر شده توسط نشر روزنه، کتاب چین خوردگی؛ نوشته هادی معصوم دوست و منتشر شده توسط نشر ققنوس، کتاب سالتو؛ نوشته مهدی افروزمنش و منتشر شده توسط نشر چشمه، کتاب کوچه ابرهای گمشده؛ نوشته کوروش اسدی و منتشر شده توسط نشر نیماژ و کتاب ناتمامی؛ نوشته زهرا عبدی و منتشر شده توسط نشر چشمه

نامزدی بخش داستان این جایزه با داوری علی خدایی، ناهید طباطبایی و هادی نودهی، تعلق می گیرد به کتاب باران بمبئی؛ نوشته پیام یزدانجو و منتشر شده توسط نشر چشمه، کتاب بی باد بی پارو؛ نوشته فریبا وفی و منتشر شده توسط نشر چشمه، کتاب بی وزنی؛ نوشته محسن عباسی و منتشر شده توسط نشرافق، کتاب خانه کوچک ما؛ نوشته داریوش احمدی و منتشرشده توسط نشر نیماژ، کتاب سایه ی تاریک کاج ها؛ نوشته غلامرضا رضایی و منتشر شده توسط نشر نیماژ، کتاب سنگ یحیا؛ نوشته خسرو عباسی خودلان و منتشر شده توسط نشر نیماژ و کتاب همین امشب برگردیم؛ نوشته پیمان اسماعیلی و منتشر شده توسط نشر چشمه

اختتامیه این دوره از جایزه، در اسفندماه سال جاری برگزار می‌ گردد و به نفرات برگزیده در هر بخش لوح تقدیر، تندیس هفت اقلیم و جایره نقدی اعطاء می‌شود.