(031) 55 995 به فروشگاه اینترنتی ساربوک خوش آمدید
صفحه اصلیدسته بندی هانویسندگانوبلاگهمکاری با مادرباره ماتماس با ما
20کتاب پرفروش سال 99 + ارسال رایگان آثار لیست از طریق ساربوک

20کتاب پرفروش سال 99 + ارسال رایگان آثار لیست از طریق ساربوک

پرفروش ترین کتب سال 99,پرفروش ترین کتاب های سال 2020,پرفروش ترین کتاب های ایرانی سال 99,همراه با شرایط ارسال رایگان تا درب منزل از طریق خرید مستقیم از ساربوک

گردآوری و تالیف: مهدی تسلطی

مقدمه:گردآوری پرفروش‌های کتاب در فصل‌ها یا ماه‌های مختلف، هم کار جذابی است و هم دشوار. جذابیت کار که برای همه مشخص است؛ همیشه اینکه بقیه مردم چه چیزی را بیشتر می‌خرند، حسی از اعتماد به محصول را به دنبال می‌آورد و بازی زیبایی نیز هست. اما دشواری ماجرا نیز در آن است که روش انتخاب پرفروش‌ترین کتب در هر کتابفروشی متفاوت است. یک کتابفروشی صرفا به کتاب‌هایی که به لحاظ تعداد بیشترین فروش را داشته‌اند، پرفروش می‌گوید، اما کتابفروشی‌ای دیگر به قیمت، حوزه‌ی کتاب، سال چاپ و... هم توجه دارد و مبنای پرفروش‌هایش صرفا تعداد فروش نیست. ما در حجم عظیم کتب پرفروش ماه‌های گذشته، کتاب‌هایی را انتخاب نمودیم که هم فروش تعدادیِ بالایی داشته باشند و هم در حوزه‌های متفاوت ادبیات، روان‌شناسی یا موفقیت، علوم‌اجتماعی،هنر، تاریخ، کودک و نوجوان و... باشند که سلایق گروه های متفاوت تامین گردد. هر چند در نهایت باید گفت که انتخاب 20 کتاب برای نشان دادن جریان عمومی فروش کتاب، ناکافی است اما می‌توان مشت را نمونه خروار گرفت!

نکته قابل ذکر دیگر این است که این کتاب‌ها لزوماً نشان‌دهنده ذائقه ما نیست بلکه بیان‌گر جریان فروش بدنه کتاب در ایران است. کتاب‌های ارزشمند زیادی در سالیان گذشته نتوانستند در صف پرفروش‌ها قرار بگیرند و در لیست‌های پرفروش‌ها ذکر نشدند. به همین خاطر پرفروش بودن صرفاً یکی از شاخصه‌های قضاوت در مورد کتاب و کیفیت آن است.

1-چهار اثر، فلورانس اسکاول شین:

با کمی اغماض می‌توان کتاب چهار اثر اسکاول شین را پر فروش‌ترین کتاب در دسته‎بندی کتب بزرگسال و عمومی قرار داد. این کتاب پیش‌قراول کتب حوزه «نفوذ کلام» و «قانون جذب» در دنیا محسوب می‌شود و در سالیان اخیر تبدیل به نوعی کتاب کلاسیک در این زمینه شده است. این کتاب شامل چهار نوشتار از فلورانس اسکاول شین می‌باشد که به شرح ذیل است:

بخش اول: بازی زندگی و راه و رسم این بازی.

بخش دوم: کلام تو عصای معجزه‌گر توست

بخش سوم: درِ پنهانِ موفقیت

بخش چهارم: نفوذ کلام

2-اثر مرکب، دارن هاردی:

«ﺍﺛﺮ ﻣﺮﮐﺐ »کتابی است که ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در تمام ﻋﺮﺻﻪ‌های زﻧﺪﮔﯽ برای تمام افرادی که ﮐﻪ خواهان تغییر و پیشرفت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ شده است. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب به ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌دهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘه‌‌های ﮐﺘاب به آن چیزی ﮐﻪ می‌خواهید ﺗﺒﺪﯾﻞ می‌شوید. دارن هاردی، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب پرفروش «دیواﻧﮕﺎن ثروت ساز»، ﻧﺎﺷﺮ و سردبیر ﻣﺠﻠﻪ «ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ» و ﺻﺎﺣﺐ دو ﺷﺒﮑﻪ «مردم» و «ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ» اﺳﺖ. او در ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ درآﻣﺪی ﺻﺪ ﻫﺰار دلاری داشت و در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ درآمد 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن دلار شد و هم‌اکنون جزو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. دارن ﻫﺎردی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫزاران فرد ﻣﻮﻓﻖ و تحقیقات ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی موفقیت آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﻮﺷﺘﻪ است.ﻫﺎردی می‌گوید ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی بزرگ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ قدم‌های ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ، چرا که ﺑﺎ قدم‌های ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ می‌توانید ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاوج ﺑﺮﺳﯿﺪ.

3-سه دقیقه در قیامت: تجربه‌ای نزدیک به مرگ :

یکی از جانبازان و مدافعین حرم برای مدت 3 دقیقه از دنیا می‌رود و سپس با شوک ایجادشده در اتاق عمل، دوباره به زندگی برمی‌گردد اما در همین مدت کوتاه، چیزهایی را مشاهده می‌کند که به موضوع این کتاب تبدیل شده است. نویسنده کتاب حاضر با فردی که این ماجرا برای وی رخ داده تماس می‌گیرد و بالاخره وی قبول می‌کند تا مشاهداتش را طی چندین مصاحبه و دیدار برای نویسنده بیان کند... پیش از روایت ماجراهای اصلی کتاب، از افراد دیگری نیز سخن گفته شده که تجربیات نزدیک به مرگ داشته‌اند. این کتاب که تجربه ای است نزدیک به مرگ، در 22 قسمت کوتاه و در 95 صفحه این موضوع را روایت می‌کند.

4-خودت باش دختر، ریچل هالیس:

این کتاب در لیست پرفروش‌ترین آثار آمازون و نیویورک تایمز قرار گرفته است. مخاطب این کتاب زنان و دختران هستند و نویسنده بر دغدغه‌های آن‌ها در زندگی تمرکز کرده است. نویسنده در این کتاب با ذکر داستان‌های متنوع سعی دارد به مخاطب خود بقبولاند که خود فرد مسئول تمام خوشی‌ها و غم‌های زندگی‌اش است و هر چه برای وی در زندگی رخ می‌دهد، به خودش بستگی دارد. ریچل هالیس در این کتاب داستان‌ها و نکاتی از زندگی خویش را نیز بیان کرده است که در آن‌ها مجبور شده بسیاری از حقایق زندگی خود را از دیگران پنهان کند. به باور نویسنده درک معنای حقیقی زندگی در این است که فرد از باورکردن دروغ‌هایی که دیگران درباره وی می‌گویند دست بکشد و زندگی خود را بر مبنای حقایق پایه‌ریزی نماید.

5-تکه‌هایی از یک کل منسجم، پونه مقیمی :

این کتاب مختص افرادی نوشته‌ شده است که می‌خواهند به دنیای درونی خود نزدیک شوند و با تعمق بیشتری با دنیای ناشناخته‌ی روانشان ارتباط برقرار کنند. مولف، این کتاب را تکه‌هایی از یک کل منسجم می‌داند؛ کلی که هنوز تکمیل نشده اما در مسیر پیداشدن و بیرون آمدن از ابهام است. این کتاب حاصل یادداشت‌های «پونه مقیمی» در صفحه مجازی وی در اینستاگرام است. وی که یک روانشناس بالینی است، یادداشت‌هایی متناسب با فضای پیرامونش می‌نویسد. متن‌های کوتاه این کتاب در طول سه سال نوشته شده است و در دل هر متن از آن نکته‌ای وجود دارد که ممکن است بتواند بینشی جدید را برای مخاطب اثر به ارمغان آورد. کتاب فوق مفاهیمی در ارتباط با اصل صمیمیت در روابط را مورد توجه قرار داده و برای مخاطب روشن می‌کند چگونه زندگی هر یک از ما می‌تواند در مسیر اتقاقات تازه جریان پیدا کند.

هوشمندی نویسنده در استفاده از ظرفیت فضای مجازی که تاثیر بسزایی در محبوبیت نویسنده داشت (نظیر روزبه معین که بخش‌هایی از رمان «قهوه سرد آقای نویسنده» را حین نگارش از پیج اینستاگرام خود به اشتراک می‌گذاشت و با همین کار بود که برای اولین بار در ایران مردم برای خرید این کتاب در چاپ اول، روبروی مرکز توزیع آن ساعت‌ها صف کشیدند و چاپ اول در چند ساعت به اتمام رسید! ) و همچنین نیازهای روحی-روانی مردم در این سال‌های سخت، فروش کتاب را به‌تدریج به اوج خود رساند و با اقتدار در صدر کتب پرفروش وطنی قرار داد.

6- چگونه کتاب بخوانیم:

چگونه کتاب بخوانیم

«پادکست بی‌پلاس» در سال 99 توجه بسیاری را به کتاب‌هایی جلب نمود که شاید تا پیش از آن، چندان مورد توجه کتابخوانان قرار نمی‌گرفتند. یکی از این کتاب‌های جذاب، همین کتاب می‌باشد. ما کتابخوانان شاید با قدری غرور مدعی هستیم بهترین و البته مفیدترین شیوه کتابخوانی را می‌دانیم و اجازه نمی‌دهیم کسی در این زمینه نکته‌ای یا روشی را برای استفاده مطلوب از کتاب به ما آموزش بدهد. اما باید اندکی وا بدهیم! و اجازه یادگیری را از خود سلب نکنیم، آن هم در این موضوع حیاتی و تاثیرگذار.

باری، درباره کتاب فوق باید گفت که در سال 1940 درآمریکا انتشار یافت و فورا به بالاترین فروش ممکن رسید و بیش از یک سال در فهرست پرفروش ترین کتاب‌ها قرار داشت. سایت آمازون فروش این کتاب را تاکنون 500000 نسخه برآورد کرده است. البته با توجه به نیازی که در جوامع گوناگون برای آموزش نحوه مطلوب کتابخوانی وجود داشت، کتاب دوباره نوشته و ویرایش شد.

«فعالیت و هنر خواندن، سطوح خواندن، چگونه می توان خواننده ای فعال بود؟ طبقه بندی کتاب، فهم دقیق کتاب، نقد منصفانه کتاب و خواندن و پرورش ذهن»، تنها بخشی از مطالب ارزشمند این کتاب را تشکیل می‌دهد. این کتاب کلاسیک و بسیار مهم را باید به عنوان راهنمایی برای مطالعه ی اثربخش در نظر گرفت.

اگرکتابخوان حرفه ای هستید اما می خواهید در هنگام مطالعه، توشه بهتر و بیشتری از کتاب‌ها بردارید، کتاب پیش رو در این زمینه به شما بسیار کمک می کند. به طور مثال مطالعه تحلیلی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های این کتاب را به خود اختصاص داده است چرا که در این نوع از خواندن درک و فهم ما از کتاب بسیار عمیق تر خواهد شد.

7-حکایت دولت و فرزانگی، مارک فیشر:

کتاب «حکایت دولت و فرزانگی» اثر «مارک فیشر» و ترجمه‌ی «گیتی خوش‌دل» است. این کتاب در زمینه‌ی روان‌شناسی نوشته شده و از پانزده حکایت تشکیل شده است. «حکایت به حبس افتادن جوان»، «حکایت ارزش تاثیر از خود»، « حکایت یادگیری نیکبختی و زندگی»، «حکایت آموزش ایمان»، «حکایت آموزش تمرکز بر هدف» برخی از حکایت‌های این کتاب است. این کتاب از مشهورترین کتاب‌های یک سده گذشته به شمار می‌آید. موضوع کتاب زندگی‌نامه‌ی جوانی تیزهوش است که قصد منتشر کردن کتاب‌های خود و کسب درآمد از این راه را دارد اما با مشکلات زیادی در تحقق این هدف رو به رو می‌شود. حتما تا به حال به فکر پولدار شدن و راه‌های رسیدن به آن افتاده‌اید. این کتاب نیز دارای متن و هدف یکسان و هدف نفر اول موجود در داستان پولدار شدن و مشهور شدن است.

8- روابط از دست رفته، علل اصلی افسردگی واضطراب و راه‌کارهای غیرمنتظره:

نویسنده در این کتاب جذاب، علل اصلی افسردگی و اضطراب و راهکارهای غیرمنتظره مقابله با آنها را بیان کرده است.

افسردگی و اضطراب بر کیفیت زندگی افراد و توانایی ها و نحوه تصمیم گیری هایشان در زندگی تاثیری غیر قابل انکار دارد. مولف در این اثر از روابط از دست رفته با لحن و نگاهی انسانی سخن به میان می آورد و از زاویه دید جدیدی به این موضوع نگاه می اندازد. کتاب پیش رو ریشه های روانی و اجتماعی افسردگی و اضطراب را مورد کنکاش قرار می دهد و سعی می کند راه‌حل‌های کاربردی و اساسی برای خوانندگان اثر ارائه کند. نیازهای پاسخ نگرفته را محقق به عنوان دلیل اصلی افسردگی ارائه می کند و این خود کلید ورود به مباحث اثر است.

9-جز از کل، استیو تولتز :

«جزء از کل» نخستین رمان استیو تولتز، نویسنده‌ی استرالیایی است که در همان سال اول انتشار با استقبال زیادی روبرو شد و نامزد دریافت جایزه‌ی بوکر شد. این کتاب توسط پیمان خاکسار به فارسی برگردانده شده است و در ایران نیز برخلاف انتظار ناشر و مترجم، به سرعت در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌های نشر چشمه قرار گرفت.

همانطور که از نام کتاب پیداست، این رمان به راستی روایت جزئی از یک کل است؛ داستان پدری به نام مارتین دین، و دو پسرش جسپر و تری. تری برادر ناتنی جسپر است که سایه‌اش همیشه بر زندگی جسپر دیده می‌شود. داستان گاهی از زبان جسپر و گاهی از زبان مارتین بیان می‌شود و این تغییر هنرمندانه و مداوم راوی ، گیرایی خاصی به اثر بخشیده است. در دل هر چند صفحه از کتاب حادثه و اتفاقی نهفته است و هر یک از شخصیت‌ها جهان‌بینی و فلسفه‌ی خود را برای زندگی دارند، هرچند برخی از آن‌ها در طول داستان کم و بیش دچار تحولاتی می‌شوند....

10- صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد: فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه‌ی معاصر:

یکی از خوانندگان محبوب نسل جوان سال‌ها پیش ترانه‌ای خواند به نامه «جبر جغرافیایی» که در بین جوانان، بسیار رواج داشت و هنوز هم کم و بیش دارد. ترانه‌ای که شاه‌ بیتش چنین بود: «ای که زاده‌ی آسیایی و می‌گن جبر جغرافیایی...»

حتما شما هم از خود پرسیده‌اید این خاورمیانه‌ی جهنمی چطور به اینجا رسید؟ چرا این منطقه هیچ‌وقت روی آرامش و صلح را به خود نمی‌بیند؟ چرا ما دچار جبر جغرافیاییِ زندگی در این منطقه هستیم؟ و سوالاتی از این قبیل.

این کتاب انگار نوشته شده تا به سوالات روزمره ما پاسخی دقیق و علمی و تاریخی بدهد. «صلحی که همه‌‌ی صلح‌ها را بر باد داد» روایتی است از وقایعی که به فروپاشی امپراتوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول انجامید و مایه‌ٔ تغییر اساسی در خاورمیانه شد و بنا به عقیده‌ی نویسنده، به شروع جنگی دامن زد که همچنان ادامه دارد. جنگی که ناشی از ترسیم مرزهای ساختگی استعمارگران بین نژادها و قومیت‌های مشترکی است که سال‌ها بدون مرز کنار یکدیگر زندگی کرده بودند.

این کتاب تنها به نقش اروپا در خاورمیانه نمی‌پردازد، بلکه تأثیر این دگرگونی در خود اروپا را نیز دربرمی‌گیرد. گاه خواننده را با خود به دل بیابان‌های شبه‌ جزیره‌ٔ عربستان می‌برد و با ماجراجویی‌های لارنس همگام می‌کند و گاه از اختلافات و مناقشات دولتمردان اروپایی در پایتخت‌ هایشان پرده برمی‌دارد. می‌توان تاریخی را که این کتاب بدان پرداخته سِفر پیدایش قرن بیستم و خاورمیانه‌ی امروزی دانست. این کتاب در سال 1989 منتشر شد و به فهرست نهایی جایزه‌ی پولیتزر هم راه یافت. البته باید خاطرنشان کرد که معرفی این کتاب توسط پادکست «بی‌پلاس» نیز در پرفروش شدن این کتابِ بی‌نهایت جذاب و مهم برای همه‌ی خاورمیانه‌ای‌ها، تاثیر شگرفی داشت.

ادامه در بخش دوم

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اطلاعات تماس

کاشان، میدان پانزده خرداد، فروشگاه ساربوک

واحد فروش 09120187055

info@sarbook.com

logo-samandehi
logo-Enamad
logo-ecunion