تخفیف اسثنایی مجموعه های شیمی انتشارات مبتکران

تخفیف اسثنایی مجموعه های شیمی انتشارات مبتکران

در ساربوک مجموعه ای از کتاب های کمک آموزشی شیمی از انتشارات مبتکران با تخفیف های استثنایی عرضه می شود.

ساربوک در نظر دارد در فروش ویژه ای، مجموعه ای محدود از کتاب های کمک آموزشی شیمی در دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی از انتشارات مبتکران را عرضه کند.

 1. شیمی پایه 2 و 3

  • قیمت واقعی : 80 هزار تومان
  • قیمت ویژه : 53 هزار تومان

2. تست شیمی پیش دانشگاهی 1 و 2

  • قیمت واقعی : 60 هزار تومان
  •  قیمت ویژه : 39 هزار تومان

3. تست و فیل شیمی 2

  • قیمت واقعی : 55 هزار تومان
  •  قیمت ویژه : 36 هزار تومان

4. آموزش و تست شیمی 3

  •  قیمت واقعی : 80 هزار تومان
  •  قیمت ویژه : 39 هزار تومان

✅کل مجموعه

  •  قیمت واقعی : 194 هزار تومان
  •  قیمت ویژه : 99 هزار تومان


این مجموعه ها از این قسمت در وب سایت ساربوک به صورت خرید آنلاین و هم چنین در فروشگاه های ساربوک به همراه یک تخفیف استثنایی، به فروش می رسند.