جایزه استاد ابوالحسن نجفی

جایزه استاد ابوالحسن نجفی

مراسم اعطای نشان طلایی اولین دوره ابوالحسن نجفی و اهدای جوایز به برگزیده این دوره، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

مراسم اعطای نشان طلایی اولین دوره ابوالحسن نجفی و اهدای جوایز به برگزیده این دوره، سوم اسفندماه، با حضور دبیر و اعضای هیئت داوران این جایزه در مرکز فرهنگی شهر کتاب در تهران برگزار شد.

در این رقابت که در اولین سال درگذشت این مترجم فقید برگزار شد ترجمه‌هایی که از زبان واسط انجام شده‌اند از داوری کنار گذاشته شده و مابقی آثار برای بررسی کیفیت ترجمه و تطبیق با متن اصلی  مورد بررسی قرار گرفت.

از بین هشتاد اثر ترجمه‌ای منتشر شده سال ۱۳۹4در حوزه داستان کوتاه و رمان از زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، اسپانیایی و ترکی، چهار رمان و یک مجموعه داستان به مرحله نهایی رسید.

کتاب های «آشیانه اشراف، اثر ایوان تورگنیف، ترجمه آبتین گلکار از نشر ماهی»، «آنچه با خود حمل می‌کردند اثر تیم ابراین، ترجمه علی معصومی، نشر ققنوس»، «در راه، اثر جک کوروواک، ترجمه احسان نوروزی، نشر چشمه»، «کپسول زمان، اثر پل استر، ترجمه خجسته کیهان، نشر افق» و «گاردن پارتی اثر کاترین منسفیلد، ترجمه نرگس انتخابی، نشر ماهی» آثار برتر این دوره بودند که در پایان آبتین گلکار برای ترجمه کتاب «آشیانه اشراف» نشان طلایی منقش به تصویر  ابوالحسن نجفی  را دریافت کرد.