گفتگو با دبیر جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان

گفتگو با دبیر جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان

حجم سنگین کتب درسی مانع مطرح شدن کتب غیر درسی در مدارس است که لازم است تدبیر شود.

علی اصغر سیدآبادی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان با اشاره به رونق بیشتر کتابخوانی در سال های اخیر خصوصا در 15 شهر تشکیل دهنده باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان  گفت: ارتباط بین دستگاه های مختلف همچون آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور معلمان و مربیان علاقمند موجب شده است کتاب در این شهرها بیشتر خوانده و تهیه شود و این امر خیلی امیدوارکننده است.
وی در ادامه افزود: با این حال ما متاسفانه نسبت به کشورهای دیگر در جایگاه خوبی نیستیم و دربحث کتابخوانی میان دانش آموزان زیر میانگین جهانی هستیم و امیدواریم با طراحی و اجرای فعالیت های ابتکاری از طریق مربیان، معلمان، کتابخانه ها، مدارس، نهادهای دولتی یا غیردولتی وضع کتابخوانی ما هم تغییر کرده و به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
دبیر جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان از ادامه دار بودن جام باشگاه های کتابخوانی و برگزاری آن در نیمه اول سال آینده به منظور در اختیار داشتن فرصت تابستان توسط دانش آموزان برای بهتر و بیشتر کتاب خواندن خبر داد.
این نویسنده کتب کودک و نوجوان در ادامه با اشاره به  پژوهش های انجام گرفته درباره تاثیرات کتابخوانی تشریح کرد: پژوهش ها نشان می دهد بین مطالعه کتب غیردرسی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد. یعنی هرچه  کودکان بیشتر شعر و داستان می خوانند در دروس خود مثل ریاضی و علوم هم پیشرفت می کنند. همچنین افرادی که در کودکی و نوجوانی کتاب می خوانند دریافتن شغل و کارهای خود موفق ترند. آنها در درک دیگران موفق تر، همدل تر و مهربان تر هستند و خشونت کمتری دارند.
وی همچنین با اشاره به اینکه کتب درسی پاسخگوی تمام نیازهای کودکان و نوجوانان نیستند گفت: انتخاب کتب مرتبط با سرفصل های آموزشی توسط  مدارس و معلمان به جای وجود کتب محوری درسی درست تر بوده و موجب تکان خوردن وضعیت کتابخوانی در کشور و تاثیرگذاری بیشتر می شود. اما با وضع فعلی نباید هیچ مدرسه و معلمی به کتب درسی محدود بماند و باید کاستی کتب درسی را با مراجعه اختیاری دانش آموزان به کتب غیردرسی پاسخ بدهند.
به گفته سیدآبادی یکی از موانع موجود در برابر خواندن کتب غیردرسی در مدارس حجم سنگین کتب درسی است که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. اما تا آن زمان نباید از کتب غیردرسی  خصوصا شعر و داستان برای کودکان و نوجوانان غافل شد.
به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی علاوه بر جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان، انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی از فعالیت های این دفتر در بحث ترویج کتابخوانی است.

تهیه: محبویه قدیریان