شرحی بر «زندگی نزیسته ات را زندگی کن»

شرحی بر «زندگی نزیسته ات را زندگی کن»

این کتاب کمک می کند که امکانات جدید زندگی و استعدادهای نهفته تان را کشف کنید و زندگی با معنا و رضایت بیشتری را بسازید.

به قلم: محبوبه قدیریان

همه ما استعدادها و امکانات و قوای به فعلیت نرسیده و شکوفا نشده ای داریم که در اثر بی توجهی یا پرداختن به مشغله های عمومی زندگی همچون خانواده، شغل و جریان عمومی زندگی آنها را محقق نکرده ایم و وقتی از آستانه سی سالگی گذر می کنیم و کم کم به میانسالی نزدیک می شویم حسرت و توجه ما را به خود جلب می کنند و موجب آزار و افسوس ما می شوند. مدام از خود می پرسیم شاید می شد انتخاب دیگری داشته باشم، آن امکان وجود داشت و من آن را برنگزیدم، می شد فلان رشته را که بیشتر دوست داشتم و استعداد داشتم بخوانم به جای اینکه این رشته را به خاطر  والدین یا مقبولیت اجتماعی آن و نه علاقه شخصی بخوانم و اکنون خود از آن رضایت نداشته باشم، می توانستم فلان کار را در زندگی برگزینم به جای اینکه تمام روزخود را صرف شغلی ملال آور به خاطر اقتصاد آن بکنم، می توانستم وقت بیشتری به فرزندان خود اختصاص دهم و به تربیت و محبت ورزیدن به آنها اهتمام بیشتری داشته باشم نسبت به اینکه به شغل و درآمدم توجه بیشتر نشان بدهم و هزار امکان و انتخاب نزیسته دیگر. ما همراه با جریان معمول و عمومی جامعه در زمینه تحصیلات، حرفه، تشکیل خانواده رشد می کنیم، اما زندگی نزیسته ای وجود دارد که خلا آن را احساس می کنیم و  به خاطر این خلا احساس ملالت، کسالت و نارضایتی داریم.

کتاب «زندگی نزیسته ات را زندگی کن» اثر رابرت الکس جانسون با ترجمه سیمین موحد از نشر بنیاد فرهنگ زندگی یکی از کتاب هایی است که به این امر می پردازد. این کتاب مانند کتاب یافتن معنا در نیمه دوم عمر از جیمز هالیس از دستاوردهای مکتب یونگ استفاده می کند و شامل این فصول است: تحقق کامل توان بالقوه مان، همچنان که بزرگ می شویم دوپاره می شویم، میانسالی و فراخوان کسب تمامیت بیشتر، یادگیری هنر زندگی در لحظه، زندگی نمادین درمانی برای زندگی تک بعدی، تجسم خلاق و سخن گفتن با خود مانع توجه به رویاهامان، دو کهن الگوی اساسی پختگی، وحدت بخشیدن به اضداد زندگی، بازگشت به خانه و شناختن آن برای اولین بار.

این کتاب کمک می کند که امکانات جدید زندگی و استعدادهای نهفته تان را کشف کنید، از خطرات فرصت ساز دوران میانسالی استفاده کنید واتصال با زندگی نمادین را از نو ایجاد کنید.

 نویسنده در کتاب مثال های متعددی از مراجعه کنندگان خود می زند، کسانی که برای بررسی زندگی خود و توجه به طرح الهی شان به نزد او آمده اند. انسان غالبا زندگی زیسته نشده را فرافکنی کرده و آن را متوجه  مزاحمت و ممانعت دیگران می داند ، مثلا ممکن است همسر خود را مقصر بداند. اما این ریشه یابی غلط راهی به سوی تعالی باز نخواهد کرد.

به گفته این کتاب افراد در قبال این ناخرسندی به طرز مختلفی واکنش نشان می دهند. برخی  به گوشه نشینی و عزلت و حسرت دچار شده و این تسلیم شدن موجب تخریب روحی فرد می شود. برخی روحیه میانه ای که نه قدرت تغییر دارند و نه طاقت تطبیق و جز صبر و پذیرش و انتظار پایان یافتن عمر کاری نمی کنند. اما عده ای  با بررسی و توجه به به زندگی نزیسته به راهها و امکانات پیموده نشده توجه کرده و به سوی آینده ای روشن اما پرچالش حرکت و مبارزه و تلاش را آغاز می کنند. گر چه این سفر با سختی و رنج و اضطراب توام خواهد بود اما شیرین و با رضایت درونی همراه خواهد بود و به نتایج خارق العاده در زندگی فرد خواهد انجامید.

کتاب فوق را می توانید از فروشگاه ساربوک، شعبه تلگرافخانه و یا به صورت غیر حضوری از اینجا تهیه فرمایبد.