دایره‌المعارف تعبیر خواب

این کتاب مجموعه‌ای کامل از نوشته‌های معبران(تعبیرکنندگان خواب) ایرانی و خارجی است که در علم تعبیر خواب صاحب تالیفات کامل و جامعی هستند. از آنجا که خواب‌ها آدمی را وادار به کنکاش در مورد چگونگی وقوع و ارتباط آن‌ها با اتفاقات پیرامون‌شان کرده است وجود یک منبع خوب برای تعبیر این خواب‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد؛ کتاب«دایره‌المعارف تعبیر خواب» این نیاز را مرتفع می‌کند.

46,000 تومان

معرفی دایره‌المعارف تعبیر خواب :

این کتاب مجموعهای کامل از نوشتههای معبران(تعبیرکنندگان خواب) ایرانی و خارجی است که در علم تعبیر خواب صاحب تالیفات کامل و جامعی هستند از این جمله میتوان به دانیال پیغمبر (ع)، محمد بن سیرین، حضرت صادق (ع)، جابر مغربی، ابراهیم کرمانی، اسماعیل بن اشعث، زیگموند فروید، انلی بیتون، هانس کورت، جی. اچ میلر و لیلا برایت اشاره نمود. از آنجا که خوابها آدمی را وادار به کنکاش در مورد چگونگی وقوع و ارتباط آنها با اتفاقات پیرامونشان کرده است وجود یک منبع خوب برای تعبیر این خوابها بسیار ضروری به نظر میرسد؛ کتاب«دایرهالمعارف تعبیر خواب» این نیاز را مرتفع میکند. رابطه خواب با رخداهای آینده برای انسان مسلم است؛ بنابراین احساس نیاز به تعبیر و همخوانی خوابها با اتفاقات بعدی، پایهگذار علم تعبیر خواب شده است. این علم رفته رفته تکامل یافته و بخش مهمی از آینده که در سرنوشت انسان اثر بهسزایی دارد توسط خالق هستی به صورت خواب، به ما انتقال مییابد. روایات و تفاسیر مختلف و جامعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم  از پیامبران و امامان و یا توسط شخصی چون «ابن سیرین» تحت عنوان تفسیر خواب در دسترس عموم قرار گرفته است و همچنین در عصر حاضر فلاسفه، روانشناسان و دانشمندان بسیاری در زمینه علم تعبیر خواب تحقیق و تفحص نمودهاند لزوم گردآوری مطالب مهم در یک دایرهالمعارف سبب تالیف کتاب حاضر شده است.

زیگموند فروید برای نخستین بار در سال 1899 خواب را از جنبه علمی مورد بررسی قرار داد و با این کار خود بحثهای زیاد و متعددی را درباره تجزیه و تحلیل رویاها و واکنشهای روانی خواب به شکلهای مختلف برانگیخت و این شروع تحقیقهای دامنهدار و عمیق در این حوزه بود. یکی از بهترین ویژگیهای کتاب فوق گردآوری مطالبی مهم در حوزه تعبیر خواب در یک کتاب است که هم فرمایشات بزرگان دینی را دربرمیگیرد و هم نظریههای اندیشمندان غربی در این زمنیه را شامل میشود؛ این شاخصه مخاطب را از مراجعه به بسیاری از کتابها در رابطه با تعبیر خواب و رویا بینیاز میکند.

مشخصات ( دایره‌المعارف تعبیر خواب )

 • مترجم
  شهرام ظریف
 • ناشر
  سما
 • موضوع (ها)
  سبک زندگی-فال و تعبیر خواب
 • قطع
  وزیری
 • نوع جلد
  گالینگور
 • سال چاپ
  84
 • نوبت چاپ
  1
 • شابک
  9789646851245
 • زبان
  فارسی