دانشنامه‌ی مزدیسنا: واژه‌نامه‌ی توضیحی آیین زرتشت

آگاهی بیشتر درباره اهورامزدا و پیامبرش زرتشت و کتاب مقدس اوستا، پیام‌ها و آموزش‌های زرتشت و تاثیر آن بر فرهنگ و تمدن ایران و دیگر سرزمین‌ها، تاریخچه آیین زرتشت و نشیب و فرازهای آن در طول تاریخ و گذشته و حال پیروان آن، آداب و روسم و مناسک کیش زرتشت و مفهوم و سابقه آن‌ها و چگونگی انجام آن‌ها، واژه‌های گوناگون اوستایی، و مفهوم و معنا و ریشه آن‌ها، نام‌های خاص کسانی که به گونه‌ای با مزدیسنا و تاریخ آن پیوند و بستگی داشته‌اند و ... تنها گوشه‌ای از اطلاعات ارزشمند این دانشنامه به شمار می‌روند.

39,800 تومان

معرفی دانشنامه‌ی مزدیسنا: واژه‌نامه‌ی توضیحی آیین زرتشت :

پرسش‌ های گوناگونی که در زمینه آیین زرتشت و فرهنگ مزدیسنا برای فرهنگ دوستان و جویندگان دانش مطرح میشود و همچنین پراکنده‌ بودن اطلاعات و دانسته ها در کتاب ها و آثار گوناگون که دسترسی به همه آنها را تاحدی ناممکن میکند، دکتر جهانگیر اوشیدری را واداشته تا آثار و اسناد بازمانده از گذشتهها و بررسی‌های دانشمندان و پژهندگان این حوزه را در یکجا و تحت عنوان «دانشنامه مزدیسنا» گردآوری نماید که میتواند تا حد زیادی پاسخگوی نیاز جویندگان و علاقمندان باشد. آگاهی بیشتر درباره اهورامزدا و پیامبرش زرتشت و کتاب مقدس اوستا، پیامها و آموزشهای زرتشت و تاثیر آن بر فرهنگ و تمدن ایران و دیگر سرزمینها، تاریخچه آیین زرتشت و نشیب و فرازهای آن در طول تاریخ و گذشته و حال پیروان آن، آداب و روسم و مناسک کیش زرتشت و مفهوم و سابقه آنها و چگونگی انجام آنها، واژههای گوناگون اوستایی، و مفهوم و معنا و ریشه آنها، نامهای خاص کسانی که به گونهای با مزدیسنا و تاریخ آن پیوند و بستگی داشتهاند و ... تنها گوشهای از اطلاعات ارزشمند این دانشنامه به شمار میروند.

این کتاب علاوه بر اطلاعات ذکر شده فوق، مباحث دقیق و خواندنی را درباره امشاسپندان و نیروهای اهورایی که در کیش زرتشت بزرگ داشته میشوند، دیوان و اهریمنان و دشمنان دین در طول تاریخ، اسامی جغرافیایی و سرزمینی و نام جایهایی که به نوعی در اوستا مقدس شمرده شدهاند، نامهها، رسالات، کتب و مقالات مربوط به آیین زرتشت، آتشکدههای بزرگ و معروف، جشنها و نیایشها و مراسم رایج و مقرر در این آیین، داشنمندان و اوستاشناسان که در مورد آیین مزدیسنا بررسی و پژوهش کردهاند و آثار و آرای آنها را مطرح میکند.

هر آنچه در این دانشنامه گردآوری شده است همه مستند و مبتنی بر مآخذ است. جهانگیر اوشیدری در ضمن مطالعه کتابهای گوناگون در زمنیههای مختلف و بهویژه حین مطالعه سفرنامههایی که جهانگردان درباره ایران نوشتهاند هر جا به نکتهای برخورده که با دین زرتشت و حال و احول زرتشتیان مناسبتی داشته است را در این کتاب گنجانده است که این خود دانشنامه را به اثری جامع و ارزنده تبدیل کرده است.

مشخصات ( دانشنامه‌ی مزدیسنا: واژه‌نامه‌ی توضیحی آیین زرتشت )

 • نویسنده
  جهانگیر اوشیدری
 • ویراستار
  فریدون فاطمی, محمد شمس‌لنگرودی
 • ناشر
  نشر مرکز
 • موضوع (ها)
  زردشتی - دایره‌المعارفها
 • تعداد صفحه
  520 صفحه
 • قطع
  وزیری
 • نوع جلد
  گالینگور
 • سال چاپ
  94
 • نوبت چاپ
  6
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  600 نسخه
 • شابک
  9789643053079
 • زبان
  فارسی