پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر

این کتاب مجموعه مقالاتی از بیژن عبدالکریمی را دربرمی‌گیرد که که در آن به بررسی امکان امر دینی در جهان معاصر پرداخته شده است. این کتاب متضمن مطالب دقیق و مباحث عمیقی است که فهم دقیق آن به آسانی صورت نمی‌گیرد. مولف این کتاب جامعه امروز ایران را بعد از همان اولین مواجهه‌ها با غرب در دو قطب سنت‌گرایان و نوگرایان طبقه‌بندی می‌کند. به باور عبدالکریمی این دو قطب در مشاهدات روزمره اجتماعی و حتی در تاریح معاصر نیز قابل مشاهده و ردگیری هستند...

32,000 تومان

معرفی پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر :

این کتاب مجموعه مقالاتی از بیژن عبدالکریمی را دربرمیگیرد که که در آن به بررسی امکان امر دینی در جهان معاصر پرداخته شده است. این کتاب متضمن مطالب دقیق و مباحث عمیقی است که فهم دقیق آن به آسانی صورت نمیگیرد. مولف این اثر دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و از اعضای هیئت مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران است و تاکنون مقالات و کتابهای زیادی را حوزه پژوهشی مورد مطالعهاش تالیف و ترجمه کرده است. مولف این کتاب جامعه امروز ایران را بعد از همان اولین مواجههها با غرب در دو قطب سنتگرایان و نوگرایان طبقهبندی میکند. به باور عبدالکریمی این دو قطب در مشاهدات روزمره اجتماعی و حتی در تاریح معاصر نیز قابل مشاهده و ردگیری هستند. نزاع اصلی میان این دو قطب به واسطه دینیبودنی سنت ما است؛ قطب سنتگرا بر دین تاکید دارد و قطب نوگرا بعضا با تاکید بر ملیگرایی با آن میستیزد. این کتاب در برآیند این دو تفکر خود را نشان میدهد و در واقع میتوان این اثر را حاصل تامل بر سرشت و چیستی تفکر و زیست دینی نامید که در سه موضوع با یکدیگر مرتبط میشوند و نویسنده برای هر یک از این موضوعها یک فصل را در نظر گرفته و آنها را در بوته نقد گذاشته است.

منتقدان این اثر را روایتگر دردهای یک فیلسوف قارهای نامیدهاند و به باور آنها مولف اثر با محصورکردن امر معنوی در عقل و منطق مخالف است. دغدغه مرکزی این کتاب این است که آیا با وجود زندگی در قرن بیست و یکم باز میتوان زیست دینی داشت؟ و آیا میشود برای نظمدادن به زندگی فردی و اجتماعی از آموزهها و احکام دینی بهره برد؟ بیژن عبدالکریمی در این کتاب بر این باور است که در این دورانی که انسان زندگی میکند نمیتوان زیست دینی داشت و برای این اعتقاد خویش نیز دلایلی ذکر میکند که مخاطب میتواند با مطالعه اثر با دیدگاههای مولف در این زمنیه آشنا شود.

مشخصات ( پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر )

 • نویسنده
  بیژن عبد الکریمی
 • ناشر
  نقد فرهنگ
 • موضوع (ها)
  فلسفه-اسلام و عرفان
 • تعداد صفحه
  341 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • سال چاپ
  97
 • نوبت چاپ
  1
 • شابک
  9786008405634
 • زبان
  فارسی