شایعه

مولف این کتاب سعی کرده است نه تنها مفهوم شایعه را مورد کالبد شکافی قرار دهد بلکه انواع آن را نیز تحلیل کند. چگونگی تولد شایعه، انتشار نامغرضانه حقایق تایید نشده، نوع ‌شناسی شایعه، چرا انسان شایعه ‌پراکنی می‌کند، مخاطب شایعه و عملکرد آن، بازار شایعه، پایان شایعه و مفهوم سکوت، چگونه شایعه‌ها در خاطره‌ها می‌ماند، شکل‌های شایعه، نقش رسانه‌ها، نقش شایعه در بازاریابی، شایعات درباره امور مالی، مزایات شایعات، کنترل و مهار شایعه و ... از مهمترین مباحث این کتاب خواندنی هستند.

30,000 تومان
21,000 تومان
30% 20% تخفیف

معرفی شایعه :

متفکران از شایعه به عنوان قدیمی ترین رسانه گروهی یاد میکنند، آن هم نه به عنوان امری اسرارآمیز بلکه به مثابه نوعی رسانه گروهی که تابع منطق خاص خود است. مولف این کتاب سعی کرده است نه تنها مفهوم شایعه را مورد کالبد شکافی قرار دهد بلکه انواع آن را نیز تحلیل کند. چگونگی تولد شایعه، انتشار نامغرضانه حقایق تایید نشده، نوع شناسی شایعه، چرا انسان شایعه پراکنی میکند، مخاطب شایعه و عملکرد آن، بازار شایعه، پایان شایعه و مفهوم سکوت، چگونه شایعهها در خاطرهها میماند، شکلهای شایعه، نقش رسانهها، نقش شایعه در بازاریابی، شایعات درباره امور مالی، مزایات شایعات، کنترل و مهار شایعه و ... از مهمترین مباحث این کتاب خواندنی هستند. کتاب حاضر با ارائه الگوهای مختلف از شایعه و از طریق مثالهای متنوع قصد دارد به پرسشهای متنوع در این زمنیه پاسخ دهد و مخاطب را به درک صحیحی در این حوزه مهم از زندگی فردی و اجتماعی برساند. چاپ نخست این کتاب با عنوان Rumors: Uses, Interpretations and Images  در سال 1996 میلادی به چاپ رسیده است.

ژان نوئل کاپفرر (Jean Noel Kapferer) در این کتاب به تحلیل زوایای گوناگون شایعه پرداخته و توانسته است پیام ظاهری و باطنی آن را در جامعه و زندگی فردی تحلیل کند. مخاطب این کتاب در هنگام ارائه الگوهای مختلف و نیز بحث در چرایی به وجودآمدن و ماندگار ماندن- یا بالعکس از میان رفتن سریع یک شایعه رفت رفته با ارتباط این پدیده با ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعهای که در آن زندگی میکند پی میبرد. شایعه به منزله دانشی است که در اختیار ناقل آن است و مستقیما در ارتباط با اعتبار وی قرار میگیرد و نیز بهرههایی که وی از تولید و روایتکردن آن میبرد. از نظر نویسنده این کتاب، اعتبار ارزیابی شایعه بدون ارزیابی چگونگی کسب اعتبار، اعم از فردی و گروهی، در یک جامعه ممکن نیست. نظریه اصلی کتاب حاضر این است که نحوه تفکر رایج درباره شایعه اشتباه است و شایعه دارای عملکرد و خصوصیاتی است که بدون در نظرگرفتن آن نمیتوان این امر مهم را بررسی و تحلیل نمود.

مشخصات ( شایعه )

 • نویسنده
  ژان‌نوئل کاپفرر
 • مترجم
  خداداد موقر
 • ناشر
  شیرازه کتاب ما
 • موضوع (ها)
  شایعه
 • تعداد صفحه
  468 صفحه
 • قطع
  رقعی
 • نوع جلد
  شومیز
 • سال چاپ
  95
 • نوبت چاپ
  1
 • محل چاپ
  تهران
 • تیراژ
  550 نسخه
 • شابک
  9786009648283
 • زبان
  فارسی